Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0453931 - ÚPT 2016 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Pilát, Zdeněk - Ježek, Jan - Trtílek, M.
  Kompaktní sestava pro měření laserem buzené fluorescence optickým vláknem.
  [Compact setup for measurement laser excitation of fluorescence by optical fiber.]
  Interní kód: APL-2015-02 ; 2015
  Technické parametry: Kompaktní sestava se skládá z čerpacího laseru o vlnové délce 532 nm, který je zaveden odrazem na dichroidním zrcadle a kolimátorem do optického vlákna. Vlákno slouží k zavedení excitační vlnové délky do vzorku a k následnému sběru fluorescenčního signálu ze vzorku vycházejícího. Fluorescence vycházející z vlákna je detekována vysoce citlivou fotodiodou umístěnou za filtry blokujícími vlnovou délku čerpacího laseru. Záření je na diodu fokusováno kolimační čočkou. Hodnoty intenzity jsou sbírány měřící kartou. Zařízení je uzavřeno do kompaktní kovové krabice. Výstupy a vstupy z boxu jsou: napájení 12 V, konektor optického vlákna, USB výstup z měřicí karty, TTL signál z měřicí karty a centrální vypínač.
  Ekonomické parametry: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Mgr. Zdeněk Pilát, Ph.D., pilat@isibrno.cz
  Grant CEP: GA TA ČR TA03010642; GA MŠk(CZ) LO1212
  Klíčová slova: fluorescent detection * optical fiber
  Kód oboru RIV: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0254626
   
   
 2. 2.
  0453929 - ÚPT 2016 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Ježek, Jan - Pilát, Zdeněk - Trtílek, M.
  Mikrofluidní čip pro měření enzymatických reakcí s využitím fluorescenčních sond.
  [Microfluidic chip for measurement enzymatic reaction with using fluorescent probe.]
  Interní kód: APL-2015-01 ; 2015
  Technické parametry: PDMS čip o rozměrech 27 60 mm x 24 mm x 5 mm. Čtyři vstupní kanály pro enzym, pufr, substrát a fluorescenční sondu o průřezu 50 .mu.m x 100 .mu.m se setkávají v jednom kanálu o stejném průměru a vstupují do kanálu s nosným médiem, kde se tvoří kapénky. V krátkém meandru dochází k promíchání složek. Kapénky dále procházejí 500 mm dlouhým kanálem o průřezu 200 .mu.m x 100 .mu.m do detekční oblasti. Zde je optickým vláknem, zavedeným z boku ke kanálku, změřena fluorescence a kapénky odtékají výstupním otvorem.
  Ekonomické parametry: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Ing. Jan Ježek, Ph.D., jezek@isibrno.cz
  Grant CEP: GA TA ČR TA03010642; GA MŠk(CZ) LO1212
  Klíčová slova: microfluidic chips * enzymatic reaction * emulsion micro-droplets * fluorescent detection
  Kód oboru RIV: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0254625
   
   
 3. 3.
  0437487 - ÚPT 2015 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Ježek, Jan - Pilát, Zdeněk
  Experimentální sestava pro excitaci a detekci fluorescence objektů procházejících mikrofluidním čipem.
  [Experimental setup for excitation and detection of fluorescence of objects in microfluidic chip.]
  Interní kód: APL-2014-06 ; 2014
  Technické parametry: Přenosná sestava se skládá z čerpacího laseru o vlnové délce 450 nm, který je zaveden odrazem na dichroidním zrcadle a kolimátorem do optického vlákna připojeného do mikrofluidního čipu. Fluorescence vycházející z vlákna je detekována lavinovou diodou umístěnou za filtry blokujícími vlnovou délku čerpacího laseru. Záření je na diodu fokusováno kolimační čočkou.
  Ekonomické parametry: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení.
  Grant CEP: GA TA ČR TA03010642
  Klíčová slova: fluorescence detection * microfluidic chip
  Kód oboru RIV: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0241087
   
   
 4. 4.
  0437485 - ÚPT 2015 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Ježek, Jan - Pilát, Zdeněk
  Mikrofluidní čip pro řízenou změnu koncentrace složek v emulsních kapénkách kombinovaný s detekcí fluorescence.
  [Microfluidic chip for controlled change of concentration of substances in emulsion droplets combined with fluorescence detection.]
  Interní kód: APL-2014-05 ; 2014
  Technické parametry: PDMS čip o rozměrech 27 mm x 17 mm x 5 mm. Dva vstupní kanálky mají průřez 50 m x 30 m a slouží k zavedení fluorescenčního barviva a vody. Obě kapaliny se řízeně misí a dále v čipu se z nich vytváří kapénky. Výstupní kanál má průřez 100 µm x 30 µm a k jeho stěně je zavedeno optické vlákno, které přivádí záření excitující fluorescenci a zároveň odvádí emitovaného záření k detektoru.
  Ekonomické parametry: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení.
  Grant CEP: GA TA ČR TA03010642
  Klíčová slova: microfluidic chips * emulsion micro-droplets * fluorescent detection
  Kód oboru RIV: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0241048
   
   
 5. 5.
  0423134 - ÚPT 2014 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Ježek, Jan
  Přípravek pro odlévaní mikrofluidních čipů.
  [Device for casting microfluidic chips.]
  Interní kód: APL-2013-09 ; 2013
  Technické parametry: Duralová deska o průměru 140 mm se zvýšeným okrajem pro připevnění ramen určených k přitlačení plexisklové komory na desku s připraveným vzorem. Plexisklová komora má vnitřní rozměry 24 mm x 60 mm a výšku 10 mm. Jednotlivé části komory jsou mezi sebou spojeny šrouby. K podkladu je v rozích přitlačena čtyřmi šrouby na pohyblivých ramenech připevněných k vnější duralové desce. Komora je určena pro odlévání mikrofluidních čipů z PDMS.
  Ekonomické parametry: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení.
  Grant CEP: GA TA ČR TA03010642
  Klíčová slova: microfluidic chips * mould casting
  Kód oboru RIV: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0229224
   
   
 6. 6.
  0423133 - ÚPT 2014 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Ježek, Jan - Pilát, Zdeněk - Zemánek, Pavel
  Mikrofluidní čip pro generaci kapének složených ze dvou kapalin a jejich mísení.
  [Microfluidic chip for generation of droplets composed of two fluids and their mixing.]
  Interní kód: APL-2013-08 ; 2013
  Technické parametry: PDMS čip o rozměrech 28 mm x 18 mm x 5 mm. Tři vstupní kanálky mají průřez 200 .mu.m x 30 .mu.m. Oblast pro vytváření a míchání kapének je kříž, do kterého vstupují jedním kanálem ve tvaru písmene Y dvě míchané kapaliny a bočními rameny nosná kapalina. Průřezy těchto kanálků jsou 40 .mu.m x 30 .mu.m. Míchání je řešeno vlnovkou za výstupním ramenem kříže. Oblast pro pozoravání reakce smíchaných kapalin je tvořena meandrem o průřezu 50 .mu.m x 30 .mu.m a délce 60 mm.
  Ekonomické parametry: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení.
  Grant CEP: GA TA ČR TA03010642
  Klíčová slova: microfluidic chips * micro droplets * mixing of fluids
  Kód oboru RIV: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0231743
   
   
 7. 7.
  0423132 - ÚPT 2014 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Ježek, Jan - Pilát, Zdeněk - Zemánek, Pavel
  Mikrofluidní čip pro generaci kapének metodou flow-focusing.
  [Microfluidic chip for generation of droplets by flow-focusing.]
  Interní kód: APL-2013-07 ; 2013
  Technické parametry: PDMS čip o rozměrech 20 mm x 15 mm x 5 mm. Dva vstupní kanálky mají průřez 200 .mu.m x 30 .mu.m. Oblast pro vytváření kapének je kříž se zúženým výstupním ramenem, do kterého vstupuje jedním kanálem kapalina pro kapénky a bočními rameny nosná kapalina. Průřezy těchto kanálků jsou 40 .mu.m x 30 .mu.m. Výstupní rameno má průřez 30 .mu.m x 30 .mu.m. Vytvořené kapénky jsou odváděny rozšiřujícím se kanálem o průřezu 500 .mu.m x 30 .mu.m.
  Ekonomické parametry: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení.
  Grant CEP: GA TA ČR TA03010642
  Klíčová slova: microfluidic chips * micro droplets * flow-focusing
  Kód oboru RIV: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0229226
   
   
 8. 8.
  0423131 - ÚPT 2014 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Ježek, Jan - Pilát, Zdeněk
  Mikrofluidní čip pro generaci dvojitých kapének.
  [Microfluidic chip for generation of double layer droplets.]
  Interní kód: APL-2013-06 ; 2013
  Technické parametry: PDMS čip o rozměrech 27 mm x 17 mm x 5 mm. Tři vstupní kanálky mají průřez 200 .mu.m x 30 .mu.m. Oblast pro vytváření kapének jsou dva za sebou následující kříže o průřezu kanálků 40 .mu.m x 30 .mu.m vzdálené od sebe 500 .mu.m. Výstupní kanál má průřez 500 .mu.m x 30 .mu.m.
  Ekonomické parametry: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení.
  Grant CEP: GA TA ČR TA03010642
  Klíčová slova: microfluidic chips * micro droplets * double layer droplets
  Kód oboru RIV: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0229227