Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0532707 - ARÚ 2021 RIV CZ cze, eng, ger, slo B - Monografie kniha jako celek
  Tomková, Kateřina (ed.) - Venclová, Natalie (ed.) - Beutmann, J. - Blažek, J. - Blažková, Gabriela - Crkal, J. - Cymbalak, T. - Derner, K. - Drábková, K. - Fröhlich, J. - Frolík, Jan - Frýda, F. - Hais, R. - Havrda, J. - Hložek, Josef - Hrdinová, Martina - Káčerik, A. - Kerssenbrock-Krosigk, D. von. - Klápště, J. - Kozáková, R. - Křivánek, Roman - Křížová, Šárka - Kumpová, Ivana - Kurzmann, P. - Lavysh, K. - Lissek, P. - Mészáros, O. - Novák, M. - Nový, P. - Podliska, J. - Profantová, Naďa - Siemianowska, S. - Součková Daňková, A. - Staššíková-Štukovská, D. - Stephan, H.-G. - Stolyarova, E. - Šefců, R. - Špaček, J. - Tarczay, K. - Valiulina, S. - Vavřík, Daniel - Velímský, T. - Vopálenský, Michal - Zlámalová Cílová, Z.
  Krajinou archeologie, krajinou skla.
  [Through the landscape of archaeology, landscape of glass.]
  Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.: Most: Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i., 2020. 344 s. ISBN 978-80-7581-024-3; ISBN 978-80-86531-22-9
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA19-23566S; GA ČR(CZ) GA18-00477S; GA ČR GB14-36938G
  Institucionální podpora: RVO:67985912 ; RVO:67985831 ; RVO:68378297 ; RVO:67985921
  Klíčová slova: archaeology * archaeometry * glass * glass-making * Europe
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie; AC - Archeologie, antropologie, etnologie (GLU-S); AL - Umění, architektura, kulturní dědictví (UTAM-F); AB - Dějiny (MSUA-W)
  Obor OECD: Archaeology; Archaeology (GLU-S); Archaeology (UTAM-F); History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings) (MSUA-W)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311141
   
 2. 2.
  0518494 - ÚČL 2020 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Berkes, T. - Boutan, J. - Catalano, A. - Cermanová, I. - Cooper, D. L. - Deutschmann, P. - Dlábková, M. - Dobiáš, Dalibor - Dorn, L. - Ducháček, M. - Fránek, Michal - Futtera, Ladislav - Galmiche, X. - Hedin, T. - Hrdina, Martin - Charypar, Michal - Ibler, R. - Jiroušek, B. - Kopecký, J. - Krejčová, Iva - Křišťanová, D. - Kudrnáč, J. - Lukešová, V. - Machalíková, P. - Masař, T. - Merzová, R. - Novák, M. - Petrbok, Václav - Reittererová, V. - Řezník, M. - Servant, C. - Smyčka, Václav - Šabić, M. - Šebesta, K. - Šěn, F. - Šima, K.
  Rukopisy královédvorský a zelenohorský v kultuře a umění.
  [The Dvůr Králové and Zelená Hora Manuscripts in Culture and Art.]
  Praha: Academia, 2019. 1753 s. Literární řada. ISBN 978-80-200-2918-8
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: Romantic Nationalism * literary hoaxes * Dvůr Králové and Zelená Hora Manuscripts
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303627
   
 3. 3.
  0518220 - BC 2020 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Šimek, Miloslav - Borůvka, L. - Baldrian, Petr - Bryndová, Michala - Devetter, Miloslav - Drábek, O. - Elhottová, Dana - Háněl, Ladislav - Houška, J. - Hynšt, J. - Chroňáková, Alica - Jílková, Veronika - Konvalina, P. - Kopecký, J. - Kopecký, M. - Koubová, Anna - Kováč, Ľ. - Kyselková, Martina - Lukešová, Alena - Macková, Jana - Malý, S. - Marečková, M. - Moudrý, J. - Pavlů, L. - Penížek, V. - Pižl, Václav - Semančíková, E. - Schlaghamerský, J. - Starý, Josef - Šimek, P. - Šustr, Vladimír - Tajovský, Karel - Tejnecký, V. - Tkadlec, E. - Tuf, I.H. - Tůma, Jiří - Uhlík, O. - Vosátka, Miroslav - Zádorová, T.
  Živá půda: biologie, ekologie, využívání a degradace půdy.
  [Living soil: biology, ecology, management and degradation of soil.]
  Praha: Academia, 2019. 789 s. ISBN 978-80-200-2976-8
  Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/9
  Program:StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:60077344 ; RVO:61388971 ; RVO:67985939
  Klíčová slova: bacteria * archaea * invertebrates * management * soil degradation
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva; EH - Ekologie - společenstva (BU-J); EE - Mikrobiologie, virologie (MBU-M)
  Obor OECD: Ecology; Ecology (BU-J); Microbiology (MBU-M)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0304843
   
 4. 4.
  0489768 - ARÚ 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Profantová, Naďa - Hulínský, V. - Jonášová, Šárka - Krutina, I. - Lisá, Lenka - Nývltová Fišáková, Miriam - Tomková, Kateřina
  Klecany. Raně středověká pohřebiště.
  [Klecany. Early medieval burial grounds.]
  Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha: Praha: Epocha, 2015. 224 s. ISBN 978-80-87365-39-7; ISBN 978-80-7557-115-1
  Grant CEP: GA ČR GA404/05/0232; GA ČR GA404/09/1135; GA AV ČR IAA800020903
  Institucionální podpora: RVO:67985912 ; RVO:67985831 ; RVO:68081758
  Klíčová slova: Early Middle Ages * burial grounds * hillfort
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie; AC - Archeologie, antropologie, etnologie (GLU-S); AC - Archeologie, antropologie, etnologie (ARUB-Q)
  Obor OECD: Archaeology; Archaeology (GLU-S); Archaeology (ARUB-Q)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0284206
   
 5. 5.
  0475204 - ARÚ 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Březinová, Helena - Kohout, D. - Šmolíková, M.
  Od nitě ke košili. Textil a móda středověkých Pražanů.
  [From a thread to a shirt. Textile and fashion of medieval Praguers.]
  Praha: Muzeum hlavního města Prahy, 2017. 111 s. ISBN 978-80-87828-28-1
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-06451S
  Institucionální podpora: RVO:67985912
  Klíčová slova: exhibition * Middle Ages * textile production * archaeological textile
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Obor OECD: Archaeology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0272056
   
 6. 6.
  0475203 - ARÚ 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Březinová, Helena - Kohout, D. - Bravermanová, M. - Otavská, V. - Selmi-Wallisová, M.
  Středověké textilní a barvířské technologie. Soubor textilních fragmentů z odpadních vrstev z Nového Města pražského.
  [Medieval textile and dyeing technologies. An assemblage of textile fragments from waste layers in Prague's New Town.]
  Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., 2016. 461 s. ISBN 978-80-87365-91-5
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-06451S
  Institucionální podpora: RVO:67985912
  Klíčová slova: New Town, Prague * waste layers * fragments of fabrics * medieval textile craft * dyeing
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Obor OECD: Archaeology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0272054
   
 7. 7.
  0471032 - ARÚ 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Blažková, Gabriela (ed.) - Jonášová, Šárka - Kavanová, M. - Kloužková, A. - Kohoutková, M. - Matějková, K. - Randáková, S. - Skála, Roman - Svobodová, Ljuba - Vepřeková, Jana - Zemenová, P.
  Nálezy hmotné kultury z renesančních odpadních jímek z Pražského hradu.
  [Material finds from the Renaissance waste pits at Prague Castle.]
  Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., 2016. 406 s. Castrum Pragense, 13. ISBN 978-80-87365-94-6
  Grant CEP: GA ČR GP13-34374P
  Institucionální podpora: RVO:67985912 ; RVO:67985831
  Klíčová slova: Prague Castle * Early Modern Age * ceramics * glass * chemical-technological analyses * waste pit
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0268516
   
 8. 8.
  0448083 - ARÚ 2016 RIV CZ cze, eng B - Monografie kniha jako celek
  Frolík, Jan (ed.) - Barčáková, Ludmila - Děd, J. - Kolářová, K. - Mácalová, Michaela - Ottenwelter, Estelle - Smetánka, Z. - Tomková, Kateřina - Vaculovič, T. - Zlámalová Cílová, Z.
  Pohřebiště v Lumbeho zahradě na Pražském hradě.
  [The Lumbe Garden cemetery at Prague Castle.]
  Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i, 2014. 460 s. Castrum Pragense, 12. ISBN 978-80-87365-80-9
  Grant CEP: GA ČR GAP405/12/2195; GA ČR(CZ) GA14-25396S
  Institucionální podpora: RVO:67985912
  Klíčová slova: Prague Castle * cemetery * jewellery * technological study * glass
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0249821