Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0519405 - ÚVGZ 2020 RIV CZ cze L3 - Certifikované metodiky
  Seják, J. - Cudlín, Pavel - Petříček, V. - Prokopová, Marcela - Cudlín, Ondřej - Holcová, D. - Kaprová, K. - Melichar, J. - Škarková, P.
  Metodika hodnocení biotopů AOPK ČR 2017.
  [Biotope Valuation Method of Nature Conservation Agency of the Czech Republic 2017
  .]
  Interní kód: TD03000093 ; 2018
  Technické parametry: Metodiku schválila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 21.12.2018
  Ekonomické parametry: Skutečné přínosy při aplikaci navržené metodiky do praxe závisí od uvedení schválené certifikované metodiky do praxe Ministerstvem životního prostředí. Potencionální přínosy metodiky pro hodnocení trvalé ekologické újmy na životním prostředí, způsobené dalšími podnikatelskými aktivitami (např. výstavbou výrobních a skladových areálů na orné půdě či na loukách) by byly velmi vysoké a mohly by tvořit důležitou část příjmů do SFŽP.
  Certifikační orgán: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov. Datum certifikace: 21.12.2018
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TD03000093
  Institucionální podpora: RVO:86652079
  Klíčová slova: biotopes, nonmarket monetary valuation, environmental damage, nature restoration effectiveness * nonmarket valuation * environmental damage * nature restoration effectiveness
  Obor OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0306633
   
   
 2. 2.
  0443022 - ÚOCHB 2016 RIV CZ cze L3 - Certifikované metodiky
  Stloukal, R. - Vopálenská, I. - Watzková, J. - Gregušová, B. - Palková, Z. - Váchová, Libuše - Pichová, Iva
  Metodika užití jednorázového setu pro detekci měďnatých (Cu2+) iontů v pitných a průmyslových odpadních vodách.
  [Methodology of using the disposable kit for detection of the content of cupric (Cu2+) ions in drinking waters and industrial wastewaters.]
  Interní kód: LentiKvas-2014-01 ; 2014
  Technické parametry: Metodika užití jednorázového detekčního setu LentiKats uživateli poskytuje možnost detekovat nad/pod limitní koncentrace měďnatých iontů v analyzované pitné vodě nebo průmyslové odpadní vodě. Uživatel tak získá informaci, zda obsah měďnatých iontů ve sledovaném vzorku nepřekračuje legislativně uváděné limity, které se pro tento typ vod pohybují v rozmezí 0,5-1 mg/l. Významným přínosem uvedeného detekčního setu je především možnost nastavit si koncentrační bod detekce měďnatých iontů, dle požadavků zákazníka a současně také možnost použití detekčního setu v odlehlých lokalitách či v lokalitách, kde není přístup k nákladným instrumentálním zařízením.
  Ekonomické parametry: Ekonomický přínos použití jednorázového detekčního setu LentiKats je přímo závislý na aktuálních potřebách a požadavcích daného provozu či lokality. Finanční úspora pro koncového uživatele využívajícího detekční set bude tedy zcela individuální a lze ji jen velmi hrubě odhadnout na jednotky až desítky tisíc korun.
  Certifikační orgán: Ministerstvo životního prostředí České republiky, Odbor environmentálních rizik a ekologických škod, Vršovická 1442/65, 100 00 Praha 10, Česká republika. Datum certifikace: 30.10.2014
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TA01011461
  Institucionální podpora: RVO:61388963 ; RVO:61388971
  Klíčová slova: Lentikats Biocatalyst * cupric ions * detection * drinking waters * industrial wastewaters
  Kód oboru RIV: EI - Biotechnologie a bionika
  http://www.lentikats.eu/soubory/r-d/2014-lkv-metodika-final.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0245792
   
   


  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.