Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0572112 - ÚVGZ 2023 RIV CZ cze L4 - Software
  Rajdl, K. - Šálek, M. - Benáček, Patrik - Štěpánek, Petr - Farda, Aleš
  SW řešení pro nowcasting spotřeby elektrické energie.
  [SW solution for nowcasting electricity consumption.]
  Interní kód: TK02020166-V3 ; 2023
  Technické parametry: algoritmy SW byly vyvinuty a SW bylo následně naprogramováno v jazycích R a Python. Funguje zpravidla (ale nikoliv výhradně) jako součást širšího SW jako doplněk předpovědí výroby OZE.
  Ekonomické parametry: Software umožňuje výrazně zpřesnit krátkodobou předpověď spotřeby vybraného portfolia klientů – odběratelů elektrické energie s výhledem zejména na nejbližší hodiny dopředu. Toto zpřesnění využívají energetické firmy pro obchodování na spotovém trhu s elektřinou či pro řízení energetických sítí.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TK02020166
  Institucionální podpora: RVO:86652079
  Klíčová slova: energy * electricity production * electricity consumption * wind farm * photo voltaic power-plant * weather forecast * satellite imaging
  Obor OECD: Energy and fuels
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0342941
   
   
 2. 2.
  0572111 - ÚVGZ 2023 RIV CZ cze L4 - Software
  Rajdl, K. - Šálek, M. - Benáček, Patrik - Štěpánek, Petr - Farda, Aleš
  SW řešení pro nowcasting větrných farem.
  [SW solution for nowcasting wind farms.]
  Interní kód: TK02020166-V2 ; 2022
  Technické parametry: algoritmy SW byly vyvinuty a SW bylo následně naprogramováno v jazycích R a Python. Funguje jako součást širšího SW pro předpověď výroby OZE.
  Ekonomické parametry: Software umožňuje výrazně zpřesnit krátkodobou předpověď výroby větrných farem s výhledem zejména na nejbližší hodiny dopředu. Toto zpřesnění využívají energetické firmy pro obchodování na spotovém trhu s elektřinou či pro řízení energetických sítí.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TK02020166
  Institucionální podpora: RVO:86652079
  Klíčová slova: energy * electricity production * electricity consumption * wind farm * photo voltaic power-plant * weather * weather forecast * satellite imaging
  Obor OECD: Energy and fuels
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0342943
   
   
 3. 3.
  0572106 - ÚVGZ 2023 RIV CZ cze L4 - Software
  Rajdl, K. - Šálek, M. - Benáček, Patrik - Štěpánek, Petr - Farda, Aleš
  SW řešení pro nowcasting fotovoltaických elektráren.
  [SW solution for nowcasting photovoltaic power plants.]
  Interní kód: TK02020166-V1 ; 2022
  Technické parametry: algoritmy SW byly vyvinuty a SW bylo následně naprogramováno v jazycích R a Python. Funguje jako součást širšího SW pro předpověď výroby OZE.
  Ekonomické parametry: Software umožňuje výrazně zpřesnit krátkodobou předpověď výroby fotovoltaických elektráren s výhledem zejména na 2-3h dopředu. Toto zpřesnění využívají energetické firmy pro obchodování na spotovém trhu s elektřinou či pro řízení energetických sítí.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TK02020166
  Institucionální podpora: RVO:86652079
  Klíčová slova: energy * electricity production * electricity consumption * electricity * wind farm * photo voltaic power-plant * weather * weather forecast * satellite imaging
  Obor OECD: Energy and fuels
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0342942
   
   
 4. 4.
  0467220 - ÚVGZ 2017 RIV CZ cze L4 - Software
  Rajdl, Kamil - Štěpánek, Petr - Farda, Aleš
  Softwarová implementace modelu pro předpověď spotřeby elektrické energie.
  [Software implementation of the model for elektricity consumption forecasting.]
  Interní kód: SE MODEL KARA V1 ; 2016
  Technické parametry: Jedná se o softwarovou implementaci statistického modelu pro předpověď spotřeby elektrické energie. Model je založen na regresní analýze, jeho vstupem jsou historické výstupy numerických předpovědních modelů (NWP), odpovídající historické hodnoty spotřeby elektrické energie a aktuální výstupy NWP modelů pro nadcházející období několika desítek hodin. Výstupem modelu jsou pak hodinové predikce spotřeby elektrické energie pro vybrané subjekty, lokality či územní celky. Model umožňuje využití meteorologických prvků až z pěti NWP modelů, ze kterých používá relevantní veličiny, zejména teplotu ale i další prvky jakými jsou osvit, případně vlhkost a oblačnost. Interakce se vstupy a výstupy a změna nastavení probíhá pomocí externích souborů (podpora txt a dbf souborů).
  Ekonomické parametry: Model je využíván pro předpověď spotřeby energie společností E. ON Energie a.s. v rámci širšího predikčního systému. Predikce budoucí výroby umožňují optimálnější obchodování na energetickém trhu a správu přenosové soustavy potenciálně vedoucí k finančním úsporám.
  Zdroj financování: N - neveřejné zdroje
  Klíčová slova: elektricity consumption * forecasting model * numerical weather prediction models
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0265335
   
   
 5. 5.
  0442712 - ÚVGZ 2015 RIV CZ cze L4 - Software
  Štěpánek, Petr - Farda, Aleš
  Softwarová implementace úpravy distribuční funkce pro předpověď výroby energie větrných elektráren.
  [Software implementation of quantile mapping for forecasting of energy production of wind power plants.]
  Interní kód: Software model VTE PeSt ; 2014
  Technické parametry: Jedná se o softwarovou implementaci statistického modelu pro předpověď výroby větrné energie. Model je založen na metodě quantile mapping (úpravě distribuční funkce). Vstupem jsou historické výstupy numerických předpovědních modelů (NWP), odpovídající hodnoty výroby větrné energie a výstupy NWP modelů pro budoucí období. Výstupem modelu jsou pak hodinové predikce výroby větrných elektráren. Model umožňuje využití meteorologických prvků z více NWP modelů, optimalizován je pro práci s rychlostmi a směry větru ve dvou úrovních nad zemským povrchem z různých meteorologických modelů, lze jej tak velmi univerzálně použít pro práci. Implementace je provedena vytvořením speciálního modulu v softwaru ProClimDB. Interakce se vstupy a výstupy a změna nastavení probíhá v rámci uživatelsky přívětivého prostředí softwaru ProClimDB.
  Ekonomické parametry: Model je využíván pro předpověď výroby energie větrných elektráren společnosti E.ON Energie a.s. Predikce budoucí výroby umožňují optimálnější obchodování na energetickém trhu a správu přenosové soustavy potenciálně vedoucí k značným finančním úsporám díky snížení chyby tradičně nobtužně predikovatelného chování větrných elektráren zvláště v horském terénu.
  Zdroj financování: N - neveřejné zdroje
  Klíčová slova: wind energy * forecasting model * quantile mapping * numerical weather prediction models
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0245551
   
   
 6. 6.
  0442711 - ÚVGZ 2015 RIV CZ cze L4 - Software
  Štěpánek, Petr - Farda, Aleš
  Softwarová implementace úpravy distribuční funkce pro předpověď výroby energie fotovoltaických elektráren.
  [Software implementation of quantile mapping for forecasting of energy production of photovoltaic power plants.]
  Interní kód: Software model FVE PeSt ; 2014
  Technické parametry: Jedná se o softwarovou implementaci statistického modelu pro předpověď výroby fotovoltaické energie. Model je založen na metodě quantile mapping (úpravě distribuční funkce). Vstupem jsou historické výstupy numerických předpovědních modelů (NWP), odpovídající hodnoty výroby elektrické energie a výstupy NWP modelů pro budoucí období. Výstupem modelu jsou pak hodinové predikce výroby fotovoltaických elektráren. Model umožňuje využití meteorologických prvků až ze tří NWP modelů, optimalizován je pro práci se sluneční radiací z různých modelů predikce počasí, lze jej tedy použít velmi univerzálně. Implementace je provedena vytvořením speciálního modulu v softwaru ProClimDB. Interakce se vstupy a výstupy a změna nastavení probíhá v rámci uživatelsky přívětivého prostředí softwaru ProClimDB.
  Ekonomické parametry: Model je využíván pro předpověď výroby energie fotovoltaických elektráren společnosti E.ON Energie a.s. Predikce budoucí výroby umožňují optimálnější obchodování na energetickém trhu a správu přenosové soustavy potenciálně vedoucí k finančním úsporám.
  Zdroj financování: N - neveřejné zdroje
  Klíčová slova: photovoltaic energy * forecasting model * quantile mapping * numerical weather prediction models
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0245547
   
   
 7. 7.
  0442707 - ÚVGZ 2015 RIV CZ cze L4 - Software
  Štěpánek, Petr - Farda, Aleš
  Software pro zpracování údajů z deterministických NWP modelů.
  [Software for processing of data from deterministic NWP models.]
  Interní kód: SW PROCESSING DET NWP ; 2014
  Technické parametry: Jedná se o softwarovou implementaci zpracování meteorologických údajů z numerických předpovědních modelů. Technicky jde o post-processing těchto NWP výstupů a naopak pre-processing údajů pro účely predikce výroby energie fotovoltaických a větrných elektráren a spotřeby elektrické energie. Vstupem jsou údaje z NWP modelů, výstupem potom .dbf soubory s jednotnou strukturou, a dále mapové (prostorová informace) a grafické (časová informace) výstupy jednotlivých meteorologických prvků po hodinách pro poskytnutí všeobecného pohledu na vývoj meteorologické situace (volitelný formát mapových výstupů je .png nebo .pdf). Implementace je provedena vytvořením speciálních modulů v jazyze R, které jsou začleněny jako samostatné funkce do softwaru ProClimDB a je tak zajištěno pohodlné volaní jednotlivých procesů uživatelem. Volání funkcí je možné jak interaktivně tak plně automatizovaně (pomocí tzv. batchjobů).
  Ekonomické parametry: Post-processingové software je využíváno jako podpůrný prostředek pro předpovědi výroby energie fotovoltaických a větrných elektráren a spotřeby elektrické energie společnosti E.ON Energie a.s. Jeho přínosem je snadnější a operativnější interpretování meteorologických údajů a s nimi spojených veličin v energetice (výroba, spotřeba), je tedy uživatelsky důležité. Predikce budoucí výroby umožňují optimálnější obchodování na energetickém trhu a správu přenosové soustavy potenciálně vedoucí k finančním úsporám.
  Zdroj financování: N - neveřejné zdroje
  Klíčová slova: numerical weather prediction models * deterministic forecast * data processing * graphical information
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0245552
   
   
 8. 8.
  0442706 - ÚVGZ 2015 RIV CZ cze L4 - Software
  Štěpánek, Petr - Farda, Aleš
  Software pro zpracování klimatologických údajů z EPS NWP modelů.
  [Software for processing of meteorological output from EPS NWP models.]
  Interní kód: SW PROCESSING NWP EPS ; 2014
  Technické parametry: Jedná se o softwarovou implementaci zpracování klimatologických údajů z EPS numerických předpovědních modelů, které prezentují variantní verzi předpovědi počasí a je proto nutné s nimi pracovat odlišným způsobem. Technicky jde o post-processing těchto NWP výstupů a naopak pre-processing údajů pro účely predikce výroby energie fotovoltaických a větrných elektráren a spotřeby elektrické energie. Vstupem jsou údaje z NWP modelů, výstupem potom .dbf soubory s jednotnou strukturou, a dále mapové (prostorová informace) a grafické (časová informace) výstupy jednotlivých meteorologických prvků po hodinách pro poskytnutí všeobecného pohledu na vývoj meteorologické situace (volitelný formát mapových výstupů je .png nebo .pdf). Implementace je provedena vytvořením speciálních modulů v jazyze R, které jsou začleněny jako samostatné funkce do softwaru ProClimDB. Volání funkcí je možné jak interaktivně tak plně automatizovaně (pomocí tzv. batchjobů).
  Ekonomické parametry: Modul zpracování dat z NWP modelů slouží jako důležitý přípravný článek řetězu v procesu vytváření předpovědi výroby energie fotovoltaických a větrných elektráren a spotřeby elektrické energie např. ve společnosti E.ON Energie a.s. Správné statistické předzpracování meteorologických dat pak zpřesňuje následný výpočet samtoné předpovědi výroby/spotřeby elektrické energie. Predikce budoucí výroby umožňují optimálnější obchodování na energetickém trhu a správu přenosové soustavy potenciálně vedoucí k finančním úsporám.
  Zdroj financování: N - neveřejné zdroje
  Klíčová slova: NWP EPS models * ensemble forecasting * data processing * graphical information
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0245553
   
   
 9. 9.
  0442704 - ÚVGZ 2015 RIV CZ cze L4 - Software
  Rajdl, Kamil - Farda, Aleš - Štěpánek, Petr
  Softwarová implementace regresního modelu pro předpověď výroby energie větrných elektráren.
  [Software implementation of the regression model for forecasting of energy production of wind power plants.]
  Interní kód: VTE MODEL KARA V2 ; 2014
  Technické parametry: Jedná se o softwarovou implementaci statistického modelu pro předpověď výroby větrné energie. Model je založen na regresní analýze, jeho vstupem jsou historické výstupy numerických předpovědních modelů (NWP), odpovídající hodnoty výroby větrné energie a výstupy NWP modelů pro budoucí období. Výstupem modelu jsou pak hodinové predikce výroby větrných elektráren. Model umožňuje využití meteorologických prvků až ze tří NWP modelů, optimalizován je pro práci s rychlostmi a směry větru ve dvou úrovních nad zemským povrchem z modelů Aladin, EPS Aladin a IFS, lze jej však použít pro práci s různými prvky a modely. Implementace je provedena v softwaru R. Interakce se vstupy a výstupy a změna nastavení probíhá pomocí externích souborů (podpora txt a dbf souborů).
  Ekonomické parametry: Model je využíván pro předpověď výroby energie větrných elektráren společnosti E.ON Energie a.s. Predikce budoucí výroby umožňují optimálnější obchodování na energetickém trhu a správu přenosové soustavy potenciálně vedoucí k finančním úsporám.
  Zdroj financování: N - neveřejné zdroje
  Klíčová slova: wind energy * forecasting model * regression analysis * numerical weather prediction models
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0245554
   
   
 10. 10.
  0442692 - ÚVGZ 2015 RIV CZ cze L4 - Software
  Rajdl, Kamil - Štěpánek, Petr - Farda, Aleš
  Softwarová implementace regresního modelu pro předpověď výroby energie fotovoltaických elektráren.
  [Software implementation of the regression model for forecasting of energy production of photovoltaic power plants.]
  Interní kód: FVE MODEL KARA V1 ; 2014
  Technické parametry: Jedná se o softwarovou implementaci statistického modelu pro předpověď výroby fotovoltaické energie. Model je založen na regresní analýze, jeho vstupem jsou historické výstupy numerických předpovědních modelů (NWP), odpovídající hodnoty výroby elektrické energie a výstupy NWP modelů pro budoucí období. Výstupem modelu jsou pak hodinové predikce výroby fotovoltaických elektráren. Model umožňuje využití meteorologických prvků až ze tří NWP modelů, optimalizován je pro práci se sluneční radiací, nízkou oblačností a teplotou vzduchu z modelů Aladin, EPS Aladin a IFS, lze jej však použít pro práci s různými prvky a modely. Implementace je provedena v softwaru R. Interakce se vstupy a výstupy a změna nastavení probíhá pomocí externích souborů (podpora txt a dbf souborů).
  Ekonomické parametry: Model je využíván pro předpověď výroby energie fotovoltaických elektráren společnosti E.ON Energie a.s. v rámci širšího predikčního systému. Predikce budoucí výroby umožňují optimálnější obchodování na energetickém trhu a správu přenosové soustavy potenciálně vedoucí k finančním úsporám.
  Zdroj financování: N - neveřejné zdroje
  Klíčová slova: photovoltaic energy * forecasting model * regression analysis * numerical weather prediction models
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0245539
   
   

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.