Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0573000 - BC 2023 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Vancová, Marie - Horodyský, P. - Krzyžánek, Vladislav
  Adaptér pro přenos vzorků ze systému HPF do kryo-skenovacího elektronového mikroskopu.
  [Adapter for sample transfer from HPF system to cryo-scanning electron microscope.]
  Interní kód: TN01000008/20-V006 ; 2022
  Technické parametry: Držák se skládá z dvou částí, pevné a výměnné aretační lišty pro uchycení safírových sklíček a HPF držáků, která minimálně zakrývá plochu pozorování, umožňuje maximální přiblížení k katodoluminescenčnímu detektoru Crytur a zároveň zajišťuje, že sklíčka a HPF držáky jsou během pozorování stabilně uchyceny. / The holder consists of two parts, a fixed and interchangeable locking bar for attaching the sapphire slides and HPF holders, which minimally cover the viewing area, allows maximum proximity to the cathodoluminescence detector Crytur and ensures that the slides and carriers are firmly held in place during observation.
  Ekonomické parametry: Funkční vzor - není určen pro výrobu
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TN01000008
  Institucionální podpora: RVO:60077344 ; RVO:68081731
  Klíčová slova: Katodoluminescence * Detektor * SEM
  Obor OECD: Optics (including laser optics and quantum optics); Optics (including laser optics and quantum optics) (UPT-D)
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0343525

             
   
   
 2. 2.
  0569205 - BC 2023 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Nebesářová, Jana - Vancová, Marie - Týč, Jiří - Kitzberger, František - Masařová, Petra - Vaněček, Jiří - Šlouf, Miroslav - Skoupý, Radim - Krzyžánek, Vladislav
  Modifikovaná souprava pro přípravu biologických preparátů pro 3D rastrovací elektronovou mikroskopii.
  [Improved specimen preparation kit for 3D SEM.]
  Interní kód: TN01000008/12-V010 ; 2022
  Technické parametry: Upravená souprava pro přípravu biologických preparátů pro 3D elektronovou mikroskopii,složená z dávek chemických činidel a potřebného vybavení, která nově obsahuje modifikovanou epoxidovou pryskyřici zvyšující odolnost výsledného preprátu k nabíjení při analýze v elektronovém mikroskopu.
  Ekonomické parametry: Upravená souprava pro přípravu biologických vzorků pro 3D rastrovací elektronovou mikroskopii je využitelná v oblasti biologického a biomedicínského výzkumu.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TN01000008
  Institucionální podpora: RVO:60077344 ; RVO:61389013 ; RVO:68081731
  Klíčová slova: 3D analýza biologických objektů * 3D skenovací/rastrovací elektronová mikroskopie * SBF SEM * FIB SEM * Micro-array tomografie * příprava biologických vzorků
  Obor OECD: Cell biology; Polymer science (UMCH-V)
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0340584

             
   
   
 3. 3.
  0566637 - ÚPT 2023 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Láznička, Tomáš - Krutil, Vojtěch - Krzyžánek, Vladislav - Hrubanová, Kamila
  Kryo-stolek a antikontaminátor pro FIB-SEM.
  [Cryo-stage and anti-contaminator for FIB-SEM.]
  Interní kód: APL-2022-24 ; 2022
  Technické parametry: Kryo-stolek umožňující uchycení komerčního držáku vzorku je k posuvnému mechanismu mikroskopu připevněn pomocí centrovacích kolíků a jednoho šroubu uprostřed stolku. Otvor pro hlavičku šroubu je průchozí skrz držák, takže není nutné rozebírat celý stolek. Část stolku, do které se upevňuje držák vzorku je připevněna ke spodní podložce pomocí čtyř sloupků Antikontaminační štít vzorku je připevněn ke spodní podložce dvěma podobnými, delšími sloupky. Antikontaminační štít může být pomocí chladovodu připojen zjednodušenou cestou buď k velkému antikontaminačnímu štítu ze zadní strany nebo přímo na palec (k držáku nebo chladovodu vedoucí od palce) chladící Dewarovy nádoby. Součástí systému je měřič teploty připojený k pravé části, z levé části je připojen ohřívač, kterým můžeme regulovat teplotu vzorku. Systém je schopen dosáhnout teoretické teploty 81 K. Posuvný mechanismus i se stolkem mikroskopu je schopný náklonu do 52°, který slouží pro náklon vzorku ve směru k iontovému svazku pro kolmé obrábění svazkem k povrchu vzorku.
  Ekonomické parametry: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu, s předpokladem smluvního využití s vědeckým a ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Mgr. Kamila Hrubanová, Ph.D., hrubanova@isibrno.cz.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TN01000008
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: Cryo-SEM * electron microscopy * FIB-SEM
  Obor OECD: Electrical and electronic engineering
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0337951

             
   
   
 4. 4.
  0565871 - ÚMCH 2023 RIV CZ eng L - Prototyp, funkční vzorek
  Šlouf, Miroslav - Pavlova, Ewa - Strachota, Adam - Strachota, Beata - Nebesářová, Jana - Krzyžánek, Vladislav - Skoupý, Radim
  Resin for 3D SEM with improved adhesion to bio-samples.
  Interní kód: Resin3DSEM-II ; 2022
  Technické parametry: Technický popis výsledku je uveden ve výzkumné zprávě, interní číslo ÚMCH T-844, do ASEP zadaná pod syst. č. 0565875. Zpráva je označena jako důvěrná (CONFIDENTIAL), což znamená, že je přístupná pouze na speciální vyžádání od autorů z důvodů případné budoucí patentové ochrany. Odpovědná osoba pro jednání: Miroslav Šlouf, Ústav makromolekulární chemie AV ČR, tel: +420 296 809 291.
  Ekonomické parametry: Nový typ zalévací pryskyřice pro 3D-SEM mikroskopii se zvýšenou odolností vůči poškození elektronovým svazkem a zvýšenou adhezí k biologickým preparátům. Měl by významně usnadnit a urychlit přípravu vzorků pro 3D-SEM aplikace, zejména měření za účelem trojrozměrného zobrazení biologických vzorků.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TN01000008
  Institucionální podpora: RVO:61389013 ; RVO:60077344 ; RVO:68081731
  Klíčová slova: novel embedding resin * 3D-SEM microscopy * biological sample preparation
  Obor OECD: Polymer science; Biochemical research methods (BC-A); Electrical and electronic engineering (UPT-D)
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0337437

             
   
   
 5. 5.
  0560628 - ÚMCH 2023 RIV CZ eng L - Prototyp, funkční vzorek
  Šlouf, Miroslav - Pavlova, Ewa - Strachota, Adam - Strachota, Beata - Nebesářová, Jana - Krzyžánek, Vladislav - Skoupý, Radim
  Resin for 3D SEM.
  Interní kód: Resin3DSEM ; 2021
  Technické parametry: Technický popis výsledku je uveden ve výzkumné zprávě T841, do ASEP zadaná pod syst. č. 0551759, idendifikační kód RIV je RIV/61389013:_____/22:00551759. Zpráva je označena jako důvěrná (CONFIDENTIAL), což znamená, že je přístupná pouze na speciální vyžádání od autorů z důvodů případné budoucí patentové ochrany. Odpovědná osoba pro jednání: Miroslav Šlouf, Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. tel: +420 296 809 291.
  Ekonomické parametry: Nový typ zalévací pryskyřice pro 3D-SEM mikroskopii se zvýšenou odolností vůči poškození elektronovým svazkem. Měl by významně usnadnit a urychlit přípravu vzorků pro 3D-SEM aplikace, zejména měření za účelem trojrozměrného zobrazení biologických vzorků.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TN01000008
  Institucionální podpora: RVO:61389013 ; RVO:60077344 ; RVO:68081731
  Klíčová slova: novel embedding resin * 3D-SEM microscopy * biological sample preparation
  Obor OECD: Polymer science; Biochemical research methods (BC-A); Electrical and electronic engineering (UPT-D)
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0333862

             
   
   
 6. 6.
  0551118 - ÚPT 2022 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Krzyžánek, Vladislav - Láznička, Tomáš - Kolouch, A. - Mrázová, T. - Horodyský, P.
  Detektor STEM.
  [STEM detector.]
  Interní kód: APL-2021-15 ; 2021
  Technické parametry: Retraktabilní scintilační detektor STEM je navržen pro instalaci ke skenovacím elektronovým mikroskopům (SEM) za účelem detekce signálních elektronů prošlých, resp. rozptýlených průchodem skrz tenký vzorek. Detektor obsahuje tělo detektoru s výškově nastavitelnou přírubou o průměru 158 mm s velmi jemným posuvem o maximálním rozsahu 180 mm. Detektor obsahuje dvě na sobě nezávislé jednotky, které jsou spolu pevně spojené: jedna pro detekci rozptýlených elektronů do větších úhlů (ADF, annular dark-field) a druhá pro detekci zejména nerozptýlených elektronů (BF, bright-field). Rozsah sběrných úhlů je pro ADF cca 13-280 mrad, pro BF cca do 13 mrad (přesné hodnoty závisí na přesné poloze detektoru a pracovní vzdálenosti). Každá jednotka je složena ze světlovodu, na jehož jednom konci je velmi rychlý scintilátor a na druhém konci je fotonásobič s řídící elektronikou a zesilovači signálu. Součástí STEM detektoru je Faradayova klec pro přesné měření proudu svazku dopadajícího na vzorek, který umožňuje následné kvantitativní zobrazování pomocí obou STEM segmentů ADF a BF. Funkčnost funkčního vzorku byla ověřena v SEM Magellan 400/L (Thermo Fisher Scientific) v kombinaci s externí skenovací jednotkou DISS5 (Point elektronic) na Ústavu přístrojové techniky AV ČR v Brně.
  Ekonomické parametry: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu, s předpokladem smluvního využití s vědeckým a ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Ing. Vladislav Krzyžánek, Ph.D., vlk@isibrno.cz.
  Grant CEP: GA MPO(CZ) FV30271
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: STEM * scanning electron microscopy * electron detection * quantitative imaging
  Obor OECD: Electrical and electronic engineering
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0326560

             
   
   
 7. 7.
  0550701 - ÚPT 2022 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Hrubanová, Kamila - Láznička, Tomáš - Krzyžánek, Vladislav - Samek, Ota
  Držák vzorků pro FIB-SEM umožňující analýzu vzorku při nízkých teplotách.
  [A sample holder for FIB-SEM at low temperature.]
  Interní kód: APL-2021-10 ; 2021
  Technické parametry: Kryo-držák s antikontaminátorem je navržen pro účely pozorování hluboce zamražených vzorků v rastrovacích elektronových mikroskopech (SEM) vybavených kryo-systémem typu Bal-Tec (Balzers, Lichtenštajnsko) a Leica microsystems (Vídeň, Rakousko). Držák je uzpůsoben pro uchycení kovových terčíků používaných v systémech pro vysokotlaké mražení High Pressure Freezing (HPF), výrobců Leica microsystems (Vídeň, Rakousko) a Engineering Office M. Wohlwend GmbH (Sennwald, Švýcarsko), a to tak, aby bylo možné pozorování jak pomocí detektorů sekundárních a zpětně odražených elektronů, tak pro použití v mikroskopech typu FIB-SEM. Kryo-držák je navržen takovým způsobem, aby jej bylo možné přenášet pomocí kryo-vakuového transferu VCT100 (Bal-Tec, Balzers, Lichtenštajnsko a Leica microsystems, Vídeň, Rakousko), tzn. je zachována jeho kompatibilita s přenosnou tyčí transferu. Z důvodu využití pro korelativní zobrazování s Ramanovým mikrospektrometrem (InVia, Renishaw) je horní, vyměnitelná část držáku opatřena značkami (viz. Technická dokumentace). Kryo-držák umožňuje pevné uchycení dvou HPF terčíku o průměru 3 nebo 6 mm v závislosti na jeho variantě, pevné uchycení HPF terčíku je vyřešeno pomocí svěracího mechanismu a to tak, že při zašroubování stavěcího šroubu sevře stolek terčík mezi svými čelistmi. Součástí kryo-držáku je antikontaminátor – pohyblivý štít, který se při přenosu překlopí nad uchycené vzorky pomocí otočného pohybu tyčí, která je součástí transferu VCT100 (Leica microsystems).
  Ekonomické parametry: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu, s předpokladem smluvního využití s vědeckým a ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Mgr. Kamila Hrubanová, Ph.D., hrubanova@isibrno.cz.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TN01000008
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: Cryo-SEM * Raman spectroscopy * electron microscopy * FIB-SEM
  Obor OECD: Electrical and electronic engineering
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0326006

             
   
   
 8. 8.
  0541017 - BC 2021 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Nebesářová, Jana - Vancová, Marie - Týč, Jiří - Ďurinová, Eva - Kitzberger, František - Heydová, Anna - Masařová, Petra - Vaněček, Jiří - Šlouf, Miroslav - Krzyžánek, Vladislav
  Souprava pro přípravu preparátů pro 3D rastrovací elektronovou mikroskopii.
  [Kit for sample preparation.]
  Interní kód: TN01000008/12-V001 ; 2020
  Technické parametry: Souprava obsahující dávky chemických roztoků a potřebného vybavení, pomocí které je možné podle přiloženého návodu připravit biologické vzorky pro 3D rastrovací elektronovou mikroskopii.
  Ekonomické parametry: Souprava pro přípravu biologických vzorků pro 3D rastrovací elektronovou mikroskopii je využitelná v oblasti biologického a biomedicínského výzkumu
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TN01000008
  Institucionální podpora: RVO:60077344 ; RVO:61389013 ; RVO:68081731
  Klíčová slova: 3D analýza biologických objektů * 3D skenovací/rastrovací elektronová mikroskopie * SBF SEM * FIB SEM * Micro-array tomografie * příprava biologických vzorků
  Obor OECD: Cell biology; Cell biology (UMCH-V); Civil engineering (UPT-D)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0318617

             
   
   
 9. 9.
  0540968 - BC 2021 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Horodyský, P. - Kolouch, A. - Vancová, Marie - Krzyžánek, Vladislav
  Katodoluminescenční detektor pro sektor živé přírody.
  [Cathodoluminescence Detector for the Life Sciences Sector.]
  Interní kód: TN01000008/20-V001 ; 2020
  Technické parametry: Detektor panchromatické katodoluminiscence umožňuje detekci malého množství fotonů z biologických vzorků po jejich ozáření elektrony s energiemi od 2 keV, proudem svazku mezi 30 pA – 0.6 nA. Detektor byl vyroben a testován na různých typech biologických preparátů v rozsahu teplot od -140°C po 20°C. The detector of panchromatic cathodoluminescence allows to detect a small quantity of photons emitted from biological samples after being irradiated by electrons with energies starting from 2 keV with probe currents from 30 pA to 0.6 nA. The detector was tested on different types of biological samples in the temperature range from -140°C to 20° C.
  Ekonomické parametry: Funkční vzor - není určen pro výrobu
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TN01000008
  Institucionální podpora: RVO:60077344 ; RVO:68081731
  Klíčová slova: Katodoluminescence * Detektor * SEM
  Obor OECD: Optics (including laser optics and quantum optics); Electrical and electronic engineering (UPT-D)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0318610

             
   
   
 10. 10.
  0536415 - ÚPT 2021 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Hrubanová, Kamila - Ježek, Jan - Láznička, Tomáš - Krzyžánek, Vladislav - Králík, Tomáš - Bernatová, Silvie
  Sestava pro korelační analýzu vzorků pomocí kryogenní rastrovací elektronové mikroskopie (cryo-SEM) a Ramanovy mikro-spektroskopie.
  [The tool for correlation of cryo-SEM and cryo-Raman spectroscopy.]
  Interní kód: APL-2020-05 ; 2020
  Technické parametry: Sestava umožňuje pevné uchycení tří druhů držáků vzorků, díky tomu je kompatibilní se třemi komerčními systémy pro kryogenní přípravu vzorku pro cryo-SEM (Leica microsystems, Gatan nebo Quorum). Místo pro umístění těchto držáků vzorků je vyrobeno pomocí 3D tisku z teplotně odolného plastu (ABS). Tato část je umístěna v Dewarově nádobě a obsahuje také uchycení teplotního čidla typu PT100 pro měření hladiny tekutého kryogenu. Odnímatelná Dewarova nádoba je na své spodní části vybavena podstavcem pro přesné posazení na motorizovaný posuvný systém. Sestava motorizovaného posuvného systému umožňující velmi přesný piezo-posuv v ose X a Y je pevně přichycena k ramenu, které je kompatibilní s tělem Ramanova mikro-spektrometru InVia (Renishaw). Díky geometrii tohoto ramena je možné využít originální posuv mikroskopu v ose Z. Rameno je připevněno třemi šrouby. Součástí sestavy je kryt objektivu vyrobený pomocí 3D tisku, jehož součástí je kryt, který je velmi stabilní i při teplotách blížících se teplotě tekutého dusíku při atmosférickém tlaku. Jeho hlavním úkolem je minimalizovat kontaminace způsobené kondenzací vzdušné vlhkosti.
  Ekonomické parametry: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu, s předpokladem smluvního využití s vědeckým a ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Mgr. Kamila Hrubanová, Ph.D., dobranska@isibrno.cz
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TN01000008
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: Cryo-SEM * Raman spectroscopy * electron microscopy
  Obor OECD: Electrical and electronic engineering
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0314183

             
   
   

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.