Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0550885 - ÚČL 2022 CZ cze R - Recenze
  Kanda, Roman
  Mezi Hegelem a Leninem. Ortodoxní marxista György Lukács.
  [LUKÁCS, G.: Dějiny a třídní vědomí. Praha, 2020. 538 s.]. A2. Roč. 17, č. 13 (2021), s. 29. ISSN 1803-6635
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: historical materialism * dialectical materialism * social identity
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0326189
   
   
 2. 2.
  0550814 - ÚČL 2022 CZ cze R - Recenze
  Kanda, Roman
  Adam Hudek – Michal Kopeček – Jan Mervart (eds.): Čechoslovakismus.
  [HUDEK, A.; KOPEČEK, M.; MERVART, J.: Čechoslovakismus. Praha, 2019. 479 s.]. Moderní dějiny. Historický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 29, č. 2 (2021), s. 285-292. ISSN 1210-6860
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Obor OECD: Specific literatures
  Způsob publikování: Pouze metadata
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0326120
   
   
 3. 3.
  0540623 - ÚČL 2022 CZ cze R - Recenze
  Kanda, Roman
  Andrzej Walicki: Marxismus a skok do království svobody. Dějiny komunistické utopie.
  [WALICKI, A.: Marxismus a skok do království svobody. Dějiny komunistické utopie. Praha. 2020]. Dějiny a současnost. Roč. 47, č. 1 (2021), s. 47. ISSN 0418-5129
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: marxism * Andrzej Walicki * book reviews
  Obor OECD: Specific literatures
  Způsob publikování: Pouze metadata
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0318243
   
   
 4. 4.
  0540622 - ÚČL 2021 CZ cze R - Recenze
  Kanda, Roman
  Píše Roman Kanda.
  [STEINER, G.: Na Modrovousově hradě. Několik poznámek k redefinici kultury. Praha, 2020]. Echa. Fórum pro literární vědu. (26. 12. 2020). ISSN 1805-8736
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: redefinition of culture * George Steiner * book reviews
  Obor OECD: Specific literatures
  http://www.ipsl.cz/index.php?id=1812&menu=e-forum&sub=e-forum&str=text.php
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0318242
   
   
 5. 5.
  0540621 - ÚČL 2021 CZ cze R - Recenze
  Kanda, Roman
  Ad fontes. K otázce vztahu formalismu a marxismu.
  [KOSÁKOVÁ, H. (ed.).: Formalismus v polemice s marxismem. Praha, 2017]. Kontradikce/Contradictions. Roč. 3, č. 1 (2019), s. 294-298. ISSN 2570-7485
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-22913S
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: formalism * marxism * book reviews
  Obor OECD: Specific literatures
  Způsob publikování: Pouze metadata
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0318241
   
   
 6. 6.
  0518627 - ÚČL 2020 CZ cze R - Recenze
  Kanda, Roman
  Strukturalismus v průsečíku pohledů.
  [Prague structuralism. Cross-sections, places, identities.]
  [GIEROWSKI, P.: Praski strukturalizm. Przekroje, miejsca, tożsamości. Kraków 2018. 229 s.]. Česká literatura. Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Roč. 67, č. 5 (2019), s. 747-752. ISSN 0009-0468
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: structuralism * czech literary science * Piotr Gierowski * book reviews
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303727
   
   
 7. 7.
  0509285 - ÚČL 2020 RIV CZ cze R - Recenze
  Kanda, Roman
  Totalita a postmodernismus. Nad knihou Fredrica Jamesona.
  [Totality and Postmodernism: Towards Fredric Jameson’s Book.]
  [JAMESON, F.: Postmodernismus neboli kulturní logika pozdního kapitalismu. Praha, 2016. 535 s.]. ArteActa. Roč. 1, č. 2 (2018), s. 121-130. ISSN 2571-1695
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-22913S
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: postmodernism * Marxism * literary theory * mass culture * totality
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0300038
   
   
 8. 8.
  0488275 - ÚČL 2018 CZ cze R - Recenze
  Kanda, Roman
  Theodor W. Adorno: Žargon autenticity. K německé ideologii.
  [ADORNO, T. W.: Žargon autenticity]. Filosofický časopis. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 65, č. 1 (2017), s. 131-136. ISSN 0015-1831
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: Adorno, Theodor W.
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282872
   
   
 9. 9.
  0488251 - ÚČL 2018 CZ cze R - Recenze
  Kanda, Roman
  Šalda bibliograficky.
  [Šalda Bibliographic.]
  [PISTORIUS, J.; MACEK, E.: Bibliografie díla F. X. Šaldy]. H_aluze. Roč. 10, č. 40 (2017), s. 37-38. ISSN 1803-8077
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: Czech literature * personal bibliography
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282854
   
   
 10. 10.
  0486939 - ÚČL 2018 CZ cze R - Recenze
  Kanda, Roman
  Avantgarda - marxismus - pozdní moderna.
  [BÜRGER, P.: Teorie avantgardy ; Stárnutí moderny : stati o výtvarném umění]. Česká literatura. Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Roč. 65, č. 6 (2017), s. 949-954. ISSN 0009-0468
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: avantgarde * modernism
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0281642