Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0502117 - ÚCHP 2019 RIV CZ cze Z - Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda/plemeno
  Hanika, Jiří - Šabata, Stanislav - Rousková, Milena - Maléterová, Ywetta - Šolcová, Olga - Kaštánek, P. - Kronusová, O. - Vosátka, Miroslav - Svátek, A.
  Ověřená technologie popisující postup biorafinace žlutorohu jeřábovitého (Xanthoxeras sorbifolium).
  [Verified technology describing the process of bio-refining of Xanthoxeras sorbifolium.]
  Interní kód: Biorafinace semen žlutorohu jeřábovitého ; 2018
  Technické parametry: Semena žlutorohu byla drcena, odděleny slupky a jadérka byla podrobena extrakci různými typy rozpouštědel: hexan, etanol, chloroform a izopropylalkohol, metanol. V extraktech byl stanoven obsah vyextrahovaného oleje a dále zastoupení mastných kyselin v extrahovaném oleji. Byly získány vzorky, nezbytné pro stanovení distribuce mastných kyselin v semenech žlutorohu a posouzeny možnosti využití tohoto zdroje netradičních esenciálních mastných kyselin pro různé účely, jako nutraceutika. Dále byly také testovány biologické aktivity získané lipidické složky.
  Ekonomické parametry: Popsanou technologií lze zajistit extrakci semen žlutorohu jeřábovitého za vzniku nutraceutika.
  Grant CEP: GA TA ČR TE01020080
  Institucionální podpora: RVO:67985858 ; RVO:67985939
  Klíčová slova: biorafination * seeds * xanthoxeras sorbifolium
  Obor OECD: Chemical process engineering; Chemical process engineering (BU-J)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0294128
   
   
 2. 2.
  0502115 - ÚCHP 2019 RIV CZ cze Z - Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda/plemeno
  Hanika, Jiří - Šabata, Stanislav - Rousková, Milena - Šolcová, Olga - Kaštánek, P. - Kronusová, O. - Jandejsek, Z. - Fulín, T. - Stránská, M. - Jírů, M. - Hajšlová, J.
  Ověřená technologie popisující postup formulace biostimulantu.
  [Verified technology describing the biostimulant formulation process.]
  Interní kód: Hydrolýza odpadního kuřecího peří ; 2018
  Technické parametry: Ověřená technologie umožňuje transformaci obtížně rozložitelného odpadu, kterým nepochybně kuřecí peří je, na užitečný produkt, využitelný ke zvýšení efektivnosti rostlinné zemědělské výroby, což je v souladu s nezbytnou recyklací biogenních prvků. Přenos poznatků o kyselé hydrolýze odpadních surovin, s převažujícím obsahem keratinu, na směs aminokyselin a ve vodě rozpustných nízkomolekulárních proteinů, z laboratorního čtvrtprovozního měřítka do poloprovozních podmínek byl úspěšně ověřen. Významným výsledkem je kapalný produkt hydrolýzy za vzniku biostimulantu, který má komplexní vlastnosti požadované od moderního listového hnojiva, biostimulantu a je schopen je přímo schopen plnit komplexní roli, tedy hnojivo, smáčitelnost postřiku na list rostlin bez přídatných látek a ochranu proti stresu. Navíc ověřená technologie může být využitelná i v jiných hospodářských odvětvích, kde se odehrává manipulace s odpadními proudy s obsahem keratinových či jiných bílkovinových složek.
  Ekonomické parametry: Popsanou technologií lze zajistit kyselou hydrolýzu odpadního kuřecího peří za vzniku biostimulantu, použitelného v zemědělství.
  Grant CEP: GA TA ČR TE01020080
  Institucionální podpora: RVO:67985858
  Klíčová slova: chicken feathers * acid hydrolysis * biostimulant
  Obor OECD: Chemical process engineering
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0294130
   
   
 3. 3.
  0502114 - ÚCHP 2019 RIV CZ cze Z - Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda/plemeno
  Izák, Pavel - Sedláková, Zuzana - Žák, Michal - Morávková, Lenka
  Izolace oxidu uhličitého z bioplynu pomocí membránové separace.
  [Isolation of carbon dioxide from biogas by membrane separation.]
  Interní kód: Izolace oxidu uhličitého z bioplynu ; 2018
  Technické parametry: Byla prokázána vynikající výkonnost tenké asymetrické neporézní membrány ve formě dutých vláken z polyesterového karbonátu pro efektivní čištění surového bioplynu až na kvalitu biometanu. Naše jednokroková metoda čištění surového bioplynu bez obvyklých kroků předúpravy zvyšuje celkovou konkurenceschopnost membránových separačních procesů na trhu ve srovnání s PSA metodou, aminovou nebo vodní vypírkou. Současným odstraněním všech znečišťujících látek z bioplynu při nižším provozním tlaku a produkcí vysoce čistého biometanu je tento proces ekonomicky výhodný i v důsledku snížení odpovídajících kapitálových výdajů přibližně o 20%. Rovněž díky použití nově vyvinutého kompresního systému spolu s membránovým systém v malých a mobilních jednotkách se také sníží provozní výdaje na ~ 60%. Kromě toho jsou membránové moduly z tenké asymetrické neporézní membrány ve formě dutých vláken z polyesterového karbonátu pro separaci CO2/CH4, na rozdíl od běžně používaných polyimidů, schopny pracovat v přítomnosti vysoké vlhkosti a i síry v bioplynu. Tyto vlastnosti snižují spotřebu energie potřebnou pro zpracování bioplynu pomocí odsiřovacích a sušících jednotek.
  Ekonomické parametry: Popsanou technologií lze zajistit izolaci oxidu uhličitého z bioplynu pomocí membránové separace.
  Grant CEP: GA TA ČR TE01020080
  Institucionální podpora: RVO:67985858
  Klíčová slova: carbon dioxide * membrane separation * biogas
  Obor OECD: Chemical process engineering
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0294132
   
   


  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.