Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0457941 - UMCH-V 2017 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Merna, J. - Vlček, Petr - Volkis, V. - Michl, Josef
  Li+ catalysis and other new methodologies for the radical polymerization of less activated olefins.
  Chemical Reviews. Roč. 116, č. 3 (2016), s. 771-785. ISSN 0009-2665
  Institucionální podpora: RVO:61389013 ; RVO:61388963
  Klíčová slova: Li+ catalysis * radical polymerization * less activated olefins
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie; CC - Organická chemie (UOCHB-X)
  Impakt faktor: 47.928, rok: 2016
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0258298
   

 2. 2. 0386198 - UOCHB-X 2013 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Volkis, V. - Shoemaker, R. K. - Michl, Josef
  Highly Branched Polyisobutylene by Radical Polymerization under Li[CB11(CH3)(12)] Catalysis.
  Macromolecules. Roč. 45, č. 23 (2012), s. 9250-9257. ISSN 0024-9297
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40550506
  Klíčová slova: Dodecamethylcarba-closo-dodecaborate(-)Anion * polymerization * LiCB11(CH3)(12)
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  Impakt faktor: 5.521, rok: 2012
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0215648
   

 3. 3. 0361440 - UOCHB-X 2012 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Volkis, V. - Douvris, C. - Michl, Josef
  Oxidatively Induced Concurrent Cationic and Radical Polymerization of Isobutylene in the Presence of LiCB(11)Me(12).
  Journal of the American Chemical Society. Roč. 133, č. 20 (2011), s. 7801-7809. ISSN 0002-7863
  Grant ostatní:NSF(US) CHE-0715374
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40550506
  Klíčová slova: permethylated icosahedral anion CB11Me12 * concurrent cationic and radical polymerization of isobutylene
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  Impakt faktor: 9.907, rok: 2011
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0198751
   

 4. 4. 0359127 - UMCH-V 2012 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Janata, Miroslav - Vlček, Petr - Látalová, Petra - Svitáková, Romana - Kaleta, Jiří - Valášek, Michal - Volkis, V. - Michl, Josef
  Radical polymerization of 1-alkenes catalyzed by lithium salts of carboranes.
  Journal of Polymer Science. Part A - Polymer Chemistry. Roč. 49, č. 9 (2011), s. 2018-2023. ISSN 0887-624X
  Grant CEP: GA MŠk ME09001
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505; CEZ:AV0Z40550506
  Klíčová slova: 1-alkenes * carborane anion * oligomers
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 3.919, rok: 2011
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0006428
   

 5. 5. 0356862 - UOCHB-X 2011 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Clayton, J. R. - King, B. T. - Zharov, I. - Fete, M. G. - Volkis, V. - Douvris, C. - Valášek, Michal - Michl, Josef
  Salts of Dodecamethylcarba-closo-dodecaborate(-) Anion, CB11Me12-, and the Radical Dodecamethylcarba-closo-dodecaboranyl, CB11Me12.
  Inorganic Syntheses. Roč. 35, - (2010), s. 56-63. ISSN 0073-8077
  Grant ostatní:NSF(US) CHE0446688; NSF(US) CHE0848477
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40550506
  Klíčová slova: boron clusters * methylation * stable free radical
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0195272