Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0356486 - ÚJČ 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Vykypěl, Bohumil
  Pražská škola a empirický funkcionalismus: danešovské inspirace.
  [The Prague School and empirical functionalism: Danešian inspirations.]
  Užívání a prožívání jazyka. Praha: Karolinum, 2010 - (Čmejrková, S.; Hoffmannová, J.; Havlová, E.), s. 47-49. ISBN 978-80-246-1756-5.
  [Užívání a prožívání jazyka. Praha (CZ), 15.04.2009-17.04.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: Prague School * functionalism * linguistics * structuralism * František Daneš
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0194996
   
 2. 2.
  0356485 - ÚJČ 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Boček, Vít
  Typologie Josepha H. Greenberga a pražské školy aneb možnosti, které čekají.
  [Greenbergian and Prague School typology or the chances lying ahead.]
  Užívání a prožívání jazyka. Praha: Karolinum, 2010 - (Čmejrková, S.; Hoffmannová, J.; Havlová, E.), s. 51-56. ISBN 978-80-246-1756-5.
  [Užívání a prožívání jazyka. Praha (CZ), 15.04.2009-17.04.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: Prague School * typology * linguistics
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0194995
   
 3. 3.
  0356401 - ÚJČ 2011 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Nejedlá, Alena - Papcunová, Jana
  Bibliografie Františka Daneše za léta 1947-2009.
  [Bibliography of works of František Daneš from 1947-2009.]
  Užívání a prožívání jazyka. Praha: Karolinum, 2010 - (Čmejrková, S.; Hoffmannová, J.; Havlová, E.), s. 515-539. ISBN 978-80-246-1756-5.
  [Užívání a prožívání jazyka. Praha (CZ), 15.04.2009-17.04.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: personal bibliography * linguistics * Czech studies
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0194931
   
 4. 4.
  0356400 - ÚJČ 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Králík, Jan
  Čeština zpívaná v zahraničí.
  [Czech as sung abroad.]
  Užívání a prožívání jazyka. Praha: Karolinum, 2010 - (Čmejrková, S.; Hoffmannová, J.; Havlová, E.), s. 443-447. ISBN 978-80-246-1756-5.
  [Užívání a prožívání jazyka. Praha (CZ), 15.04.2009-17.04.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: intonation * Czech * translation * opera
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0194930
   
 5. 5.
  0356399 - ÚJČ 2011 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Hoffmannová, Jana
  Řeč o hudbě v koncertních programech.
  [The language of music in concert programs.]
  Užívání a prožívání jazyka. Praha: Karolinum, 2010 - (Čmejrková, S.; Hoffmannová, J.; Havlová, E.), s. 435-441. ISBN 978-80-246-1756-5.
  [Užívání a prožívání jazyka. Praha (CZ), 15.04.2009-17.04.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0194929
   
 6. 6.
  0356398 - ÚJČ 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Čmejrková, Světla
  Postoje k jazyku: výzkum a interpretace.
  [Language attitudes: research and interpretation.]
  Užívání a prožívání jazyka. Praha: Karolinum, 2010 - (Čmejrková, S.; Hoffmannová, J.; Havlová, E.), s. 297-303. ISBN 978-80-246-1756-5.
  [Užívání a prožívání jazyka. Praha (CZ), 15.04.2009-17.04.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA405/09/2028
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: language attitudes * contemporary Czech * territorial and stylistic variation * questionnaire
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0194928
   
 7. 7.
  0356397 - ÚJČ 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Štícha, František
  Nerozumím tomu vs. Já tomu nerozumím. K užívání zájmena já z hlediska korpusových nálezů.
  [On the usage of pronoun já (I): a corpus analysis.]
  Užívání a prožívání jazyka. Praha: Karolinum, 2010 - (Čmejrková, S.; Hoffmannová, J.; Havlová, E.), s. 227-232. ISBN 978-80-246-1756-5.
  [Užívání a prožívání jazyka. Praha (CZ), 15.04.2009-17.04.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: syntax * pronoun * corpus
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0194927
   
 8. 8.
  0356396 - ÚJČ 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Procházková, Žaneta
  Jak literární postavy prožívají vlastní jména.
  [How Literary Characters Experience Their Names.]
  Užívání a prožívání jazyka. Praha: Karolinum, 2010 - (Čmejrková, S.; Hoffmannová, J.; Havlová, E.), s. 195-199. ISBN 978-80-246-1756-5.
  [Užívání a prožívání jazyka. Praha (CZ), 15.04.2009-17.04.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR 1ET101120503
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: literary onomastics
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0194926
   
 9. 9.
  0356393 - ÚJČ 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Homolková, Milada
  Staročeská verba dicendi na příkladu sloves *osloviti a hovořiti.
  [The Old Czech verba dicendi on the example of the verbs *osloviti and hovořiti.]
  Užívání a prožívání jazyka. Praha: Karolinum, 2010 - (Čmejrková, S.; Hoffmannová, J.; Havlová, E.), s. 177-181. ISBN 978-80-246-1756-5.
  [Užívání a prožívání jazyka. Praha (CZ), 15.04.2009-17.04.2009]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC546
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: Old Czech * verb
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0194923
   
 10. 10.
  0356389 - ÚJČ 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Nejedlý, Petr
  Diskontinuita jazykového vývoje a lexikální systém.
  [The discontinuity of the development of language and the lexical system.]
  Užívání a prožívání jazyka. Praha: Karolinum, 2010 - (Čmejrková, S.; Hoffmannová, J.; Havlová, E.), s. 183-187. ISBN 978-80-246-1756-5.
  [Užívání a prožívání jazyka. Praha (CZ), 15.04.2009-17.04.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR 1QS900610505; GA MŠk(CZ) LC546
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: lexical system * language development * discontinuity * Czech
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0194920