Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0552201 - ÚPT 2022 RIV CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Mikel, Břetislav - Jelínek, Michal
  Optovláknové senzory pro kritické infrastruktury a jejich automatické vzdálené kalibrace.
  [Optical fiber sensors for critical infrastructures and their automatic remote calibration.]
  LA61. Sborník příspěvků multioborové konference LASER61. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2021 - (Růžička, B.), s. 54-55. ISBN 978-80-87441-28-2.
  [LASER61. Lednice (CZ), 20.10.2021-22.10.2021]
  Grant CEP: GA MV(CZ) VI20192022116; GA TA ČR(CZ) FW01010379; GA MŠk(CZ) LO1212; GA MŠk ED0017/01/01
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: FBG * remote calibration * optical fiber sensors * critical infrastructures
  Obor OECD: Electrical and electronic engineering
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0327334
   
   
 2. 2.
  0552183 - ÚPT 2022 RIV CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Jelínek, Michal - Mikel, Břetislav
  Optická vlákna k měření ionizujícího záření.
  [Optical fibers for measuring ionizing radiation.]
  LA61. Sborník příspěvků multioborové konference LASER61. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2021 - (Růžička, B.), s. 38-39. ISBN 978-80-87441-28-2.
  [LASER61. Lednice (CZ), 20.10.2021-22.10.2021]
  Grant CEP: GA MV(CZ) VI20192022116; GA MŠk(CZ) LO1212; GA MŠk ED0017/01/01
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: ionizing radiation sensor * fiber splicing * fiber optic sensors
  Obor OECD: Electrical and electronic engineering
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0327321
   
   
 3. 3.
  0551697 - ÚPT 2022 RIV CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Jákl, Petr - Tučková, Tereza - Pikálek, Tomáš - Stibůrek, Miroslav - Ondráčková, Petra - Cifuentes, Angel S. - Šiler, Martin - Uhlířová, Hana - Traegaardh, Johanna - Čižmár, Tomáš
  Endoskopie s multimódovým optickým vláknem.
  [Multimode optical fiber based endoscopy.]
  LA61. Sborník příspěvků multioborové konference LASER61. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2021 - (Růžička, B.), s. 35-36. ISBN 978-80-87441-28-2.
  [LASER61. Lednice (CZ), 20.10.2021-22.10.2021]
  Grant CEP: GA MŠk EF15_003/0000476; GA MŠk ED0017/01/01
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: microscopy * endoscopy * wavefront shaping
  Obor OECD: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0326927
   
   
 4. 4.
  0499236 - ÚPT 2019 RIV CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Vadlejch, Daniel - Oral, Martin - Lešundák, Adam - Pham, Minh Tuan - Čížek, Martin - Číp, Ondřej - Slodička, L.
  Výpočet průběhu potenciálů a simulace chování iontů vápníku v Paulově iontové pasti.
  [Calculation of potentials and simulation of the behavior of calcium ions in Paul´s linear ion trap.]
  Sborník příspěvků multioborové konference LASER58. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2018 - (Růžička, B.), s. 53-54. ISBN 978-80-87441-24-4.
  [LASER58. Třešť (CZ), 17.10.2018-19.10.2018]
  Grant CEP: GA ČR GB14-36681G; GA MŠk(CZ) LO1212; GA MŠk ED0017/01/01
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: linear ion trap * micromotion * FEM * laser spectroscopy * metrology * secular motion * secular frequency
  Obor OECD: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0291466
   
   
 5. 5.
  0499235 - ÚPT 2019 RIV CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Pravdová, Lenka - Hrabina, Jan - Čížek, Martin - Lazar, Josef - Číp, Ondřej
  Porovnání frekvenčních stabilit laserových normálů vlnové délky přes fotonické sítě.
  [Comparison of frequency stability of laser wavelength standards over photonic networks.]
  Sborník příspěvků multioborové konference LASER58. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2018 - (Růžička, B.), s. 47-48. ISBN 978-80-87441-24-4.
  [LASER58. Třešť (CZ), 17.10.2018-19.10.2018]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LO1212; GA MŠk ED0017/01/01
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: metrology * optical normal * photonic networks
  Obor OECD: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0291470
   
   
 6. 6.
  0498823 - ÚPT 2019 RIV CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Jedlička, Petr - Mikel, Břetislav - Řeřucha, Šimon - Matěj, Z. - Herman, O. - Holá, Miroslava - Jelínek, Michal - Pavelka, Jan - Číp, Ondřej - Lazar, Josef
  Interferometrický kalibrátor pro měření vlnových délek.
  [Interferometric System for Length Calibration on a Metre Scale.]
  Sborník příspěvků multioborové konference LASER58. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2018 - (Růžička, B.), s. 31-32. ISBN 978-80-87441-24-4.
  [LASER58. Třešť (CZ), 17.10.2018-19.10.2018]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LO1212; GA MPO(CZ) FV10336; GA MŠk ED0017/01/01; GA TA ČR TE01020233; GA MV VI20172020099
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: laser interferometry * optical metrology * nanometrology
  Obor OECD: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0291706
   
   
 7. 7.
  0498822 - ÚPT 2019 RIV CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Hošek, Martin - Řeřucha, Šimon - Pravdová, Lenka - Čížek, Martin - Hrabina, Jan - Číp, Ondřej
  Využití kyanovodíku jako absorpčního média pro laserovou spektroskopii.
  [Utilization of hydrogen cyanide as an absorption media for laser spectroscopy.]
  Sborník příspěvků multioborové konference LASER58. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2018 - (Růžička, B.), s. 29-30. ISBN 978-80-87441-24-4.
  [LASER58. Třešť (CZ), 17.10.2018-19.10.2018]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LO1212; GA MŠk ED0017/01/01; GA MPO(CZ) FV10336; GA TA ČR TE01020233
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: hydrogen cyanide * linear absorption spectroscopy * optical frequency comb * metrology
  Obor OECD: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0291207
   
   
 8. 8.
  0498820 - ÚPT 2019 RIV CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Grim, Jakub - Pham, Minh Tuan - Číp, Ondřej
  Laserová ablace atomů vápníku pro experiment laserového chlazení atomů.
  [Laser ablation of calcium atoms for laser cooling experiment.]
  Sborník příspěvků multioborové konference LASER58. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2018 - (Růžička, B.), s. 17-18. ISBN 978-80-87441-24-4.
  [LASER58. Třešť (CZ), 17.10.2018-19.10.2018]
  Grant CEP: GA ČR GB14-36681G; GA MŠk(CZ) LO1212; GA MŠk ED0017/01/01
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: pulsed laser ablation * atoms generating
  Obor OECD: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0291191
   
   
 9. 9.
  0498819 - ÚPT 2019 RIV CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Čížek, Martin - Pravdová, Lenka - Hucl, Václav - Jelínek, Michal - Hrabina, Jan - Řeřucha, Šimon - Mikel, Břetislav - Lazar, Josef - Číp, Ondřej - Smotlacha, V. - Havliš, O. - Vojtěch, J.
  Přenos stabilní optické frekvence mezi pracovišti ÚPT a CESNET.
  [Stable optical frequency transfer between ISI and CESNET workplaces.]
  Sborník příspěvků multioborové konference LASER58. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2018 - (Růžička, B.), s. 15-16. ISBN 978-80-87441-24-4.
  [LASER58. Třešť (CZ), 17.10.2018-19.10.2018]
  Grant CEP: GA MPO(CZ) FV10336; GA MŠk(CZ) LO1212; GA MŠk ED0017/01/01; GA TA ČR TH01011254
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: measurement * metrology * photonic networks * time and frequency standards * optical frequency stability measurement * feedback loops
  Obor OECD: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0291189
   
   
 10. 10.
  0493473 - ÚPT 2019 RIV CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Kubíček, J. - Doležal, P. - Mrňa, Libor - Šebestová, Hana - Horník, Petr
  Synergické efekty svařování laser - TIG.
  [Synergic effects of laser – TIG welding.]
  Technická konference 2018. Brno: TESYDO, 2018, s. 100-107. ISBN 978-80-87102-19-0.
  [TESYDO 2018. Valeč (CZ), 20.03.2018-21.03.2018]
  Grant CEP: GA TA ČR TG03010046; GA MŠk ED0017/01/01; GA MŠk(CZ) LO1212
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: laser – TIG welding * cooling rate * HSLA steels * microstructure * tensile strength
  Obor OECD: Materials engineering
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0286843
   
   

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.