Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0535831 - ÚSP 2021 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Müllerová, Hana
  Několik poznámek k formování klimatického práva.
  [A Few Remarks on Formation of Climate Law.]
  Vplyv klimatickej zmeny na právny poriadok. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2020 - (Szakács, A.; Hlinka, T.), s. 12-20. ISBN 978-80-7160-565-2.
  [Vplyv klimatickej zmeny na právny poriadok. Bratislavské právnické fórum 2020. Bratislava (SK), 06.02.2020-07.02.2020]
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) LQ300682001
  Program: Prémie Lumina quaeruntur
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: climate change * climate law * soft law * deformalization
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0313753
   
   
 2. 2.
  0477907 - ÚSP 2018 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Müllerová, Hana
  Role právních principů v interpretaci práva na životní prostředí.
  [The role of legal principles in the interpretation of the right to environment.]
  Právo na životné prostredie a nástroje jeho presadzovania. Trnava: Trnavská univerzita, Právnická fakulta, 2016 - (Košičiarová, S.), s. 164-175. ISBN 978-80-8082-989-6.
  [Právo na životné prostredie a nástroje jeho presadzovania. Trnava (SK), 06.09.2016-07.09.2016]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-32244S
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: legal principles * human right to environment * principle of non regression * intrinsic value of nature
  Obor OECD: Law
  http://publikacie.iuridica.truni.sk/wp-content/uploads/2017/03/EPOS-Pravo-na-zivotne-prostredie-zborn%C3%ADk.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0274109
   
   
 3. 3.
  0431551 - ÚSP 2015 RIV PL pol C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Müllerová, Hana - Vostrá, Lenka
  Niedawny i oczekiwany rozwój legislacji w dziedzinie prawa górniczego w Republice Czeskiej.
  [The recent and expected development of legal regulation of mining in the Czech Republic.]
  Prawna regulacja geologii i górnictwa w Polsce, Czechach i na Słowacji. Wybrane zagadnienia. Katowice: Grupainfomax, 2014 - (Dobrowolski, G.; Radecki, G.), s. 22-31. ISBN 978-83-89476-67-8.
  [Zasady prawne ochrony środowiska w związku z korzystaniem z geologocznych zasobów środowiska. Kroczyce (PL), 11.09.2013 - 13.09.2013]
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: mining * legal regulation * environmental protection * Czech Republic
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0236163
   
   
 4. 4.
  0398073 - ÚSP 2014 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Müllerová, Hana
  Pozemkové spolky - alternativní způsob ochrany půdy, flóry a fauny.
  [Land Societies as an Alternative Way to Protect Soil, Flora and Fauna?]
  Dny práva 2012 - Days of Law 2012. Brno: Masarykova univerzita, 2013 - (Kotásek, J.), s. 2375-2382. Spisy právnické fakulty MU, řada teoretická, 442. ISBN 978-80-210-6319-8.
  [Dny práva 2012 - Days of Law 2012. Brno (CZ), 14.11.2012-15.11.2012]
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: environmental protection * ownership * landcare organizations
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  http://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2012/files/sbornik.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0225632
   
   
 5. 5.
  0396379 - ÚSP 2014 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Müllerová, Hana
  Hubení nežádoucích zvířat z hlediska práva.
  [Legal regime of killing pest animals.]
  Sborník příspěvků z mezinárodní konference "Ochrana zvířat a welfare 2013".. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2013, s. 173-178. ISBN 978-80-7305-654-4.
  [Ochrana zvířat a welfare 2013. Brno (CZ), 25.09.2013]
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: pest animals * categorization of animals * killing animals
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0224175
   
   
 6. 6.
  0381861 - ÚSP 2013 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Müllerová, Hana
  Kam směřuje právní ochrana zvířat?
  [Where is the legal protection of animals heading for?]
  Ochrana zvířat a welfare 2012. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita, 2012 - (Voslářová, E.), s. 118-122. ISBN 978-80-7305-628-5.
  [Ochrana zvířat a welfare 2012. Brno (CZ), 03.10.2012]
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: legal protection of animals * welfare * animal rights movement
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0212235
   
   
 7. 7.
  0365418 - ÚSP 2012 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Müllerová, Hana
  Zvíře jako objekt právních vztahů.
  [Animal as an Object of Legal Relations.]
  Dny práva 2010. Brno: Masarykova universita, 2010 - (Dávid, R.; Sehnálek, D.; Valdhans, J.), s. 1916-1928. ISBN 978-80-210-5305-2.
  [Dny práva 2010. Brno (CZ), 10.11.2010-11.11.2010]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70680506
  Klíčová slova: animal * legal status of animals * protection of animals
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  https://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2010/files/sbornik.html
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0200663
   
   
 8. 8.
  0364570 - ÚSP 2012 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Müllerová, Hana
  Vstup policisty kvůli týranému zvířeti.
  [Police Admission on the Grounds of Abused Animals.]
  Ochrana zvířat a welfare 2011. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita, 2011, s. 96-101. ISBN 978-80-7305-587-5.
  [Ochrana zvířat a welfare 2011. Brno (CZ), 20.09.2011-21.09.2011]
  Grant CEP: GA ČR GA407/08/1053
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70680506
  Klíčová slova: legal protection of animals * Act on the Police * animal abuse
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0200023
   
   
 9. 9.
  0364194 - ÚSP 2012 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Müllerová, Hana
  Právní nástroje ochrany nebezpečných druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči, při zájmovém chovu.
  [Legal Instruments of Protection of Dangerous Animal Species, resp. Animal Species Requiring Special Care, Kept as Companion Animals.]
  Nástroje ochrany životního prostředí - role práva. Olomouc: Právnická fakulta Univerzity Palackého, 2011 - (Dienstbier, F.), s. 111-123. ISBN 978-80-87382-13-4.
  [Nástroje ochrany životního prostředí - role práva. Olomouc (CZ), 08.09.2010-10.09.2010]
  Grant CEP: GA ČR GA407/08/1053
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70680506
  Klíčová slova: animal protection * dangerous animals
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0199738
   
   
 10. 10.
  0348469 - ÚSP 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Müllerová, Hana
  Ochrana zvířat a rekodifikace českého soukromého práva.
  [Protection of Animals and Czech Private Law Recodification.]
  Ochrana zvířat a welfare 2010. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2010, s. 161-164. ISBN 978-80-7305-114-3.
  [Ochrana zvířat a welfare 2010. Brno (CZ), 21.09.2010-22.09.2010]
  Grant CEP: GA ČR GA407/08/1053
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70680506
  Klíčová slova: legal protection of animals * Civil Code
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0188999
   
   


  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.