Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0483379 - OÚ 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Melčák, Miroslav - Beránek, Ondřej
  ISIS's Destruction of Mosul's Historical Monuments: Between Media Spectacle and Religious Doctrine.
  International Journal of Islamic Architecture. Roč. 6, č. 2 (2017), s. 389-415. ISSN 2045-5895
  Institucionální podpora: RVO:68378009
  Klíčová slova: taswiyat al-qubur * levelling of graves * Islamic State * isis * Islamic architecture * heritage destruction
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Obor OECD: Religious studies
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0280098
   
 2. 2.
  0470164 - OÚ 2017 CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Ostřanský, Bronislav - Melčák, Miroslav
  Introduction to the Special Issue on Death, Graves and the Hereafter in Islam: Muslim Perceptions of the Last Things During the Middle Ages and Today.
  Archiv orientální: Quarterly Journal of African and Asian Studies. Roč. 83, č. 3 (2015), s. 381-384. ISSN 0044-8699
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0270502
   
 3. 3.
  0421473 - OÚ 2014 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Nováček, K. - Amin, A.M. - Melčák, Miroslav
  A medieval city within Assyrian walls: the continuity of the town of Arbil in Northern Mesopotamia.
  Iraq. Roč. 75, autumn (2013), s. 1-42. ISSN 0021-0889
  Institucionální podpora: RVO:68378009
  Klíčová slova: medieval Arbil * North Mesopotamia * topography * remote sensing * archeology
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0229136
   
 4. 4.
  0421464 - OÚ 2014 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Melčák, Miroslav
  Oslavy narozenin proroka Muhammada v sunnitském islámu: mawlid an-nabí v Arbílu 13. století.
  [The Prophet Muhammad´s birthday festival in Sunni Islam: mawlid al-nabi in Arbil in the 13th century.]
  Nový Orient. Roč. 68, č. 4 (2013), s. 13-20. ISSN 0029-5302
  Institucionální podpora: RVO:68378009
  Klíčová slova: mawlid al-nabi * Arbil
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0229138
   
 5. 5.
  0385700 - OÚ 2013 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Melčák, Miroslav
  Reconstruction of the Lost Ayyubid Waqf. Madrasa al-Shāmīya al-Juwwānīya in Damascus as Depicted in the Fatāwā of Taqī al-Dīn al-Subkī (d. 756/1355).
  Archiv orientální: Quarterly Journal of African and Asian Studies. Roč. 80, č. 1 (2012), s. 1-39. ISSN 0044-8699
  Institucionální podpora: RVO:68378009
  Klíčová slova: Waqf * Damascus * Ayyubid history
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0216524
   
 6. 6.
  0370125 - OÚ 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Melčák, Miroslav
  Středověké islámské nadace. Rekonstrukce obsahu nadačních listin čtyř damašských waqfů z 11.-13. století.
  [Medieval Islamic Foundations. Reconstruction of Foundation Deeds of Four Damascene Waqfs from 11th to 13th Centuries.]
  Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. -, č. 3 (2011), s. 147-167. ISSN 1802-0364
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90210515
  Klíčová slova: Islamic Foundation * Waqf * Damascus
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0204017
   
 7. 7.
  0351258 - OÚ 2011 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Melčák, Miroslav
  The Development of Díwán al-awqáf in Egypt in the 19th Century: Regulations of 1837 and 1851.
  Archiv orientální: Quarterly Journal of African and Asian Studies. Roč. 78, č. 1 (2010), s. 1-34. ISSN 0044-8699
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90210515
  Klíčová slova: Waqf * Egypt * Muhammad Ali
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0191049
   
 8. 8.
  0334014 - OÚ 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Melčák, Miroslav
  Vznik "náboženské" nadace (waqf) a její význam pro ranou muslimskou společnost.
  [The birth of the "religious" endowment (waqf) and its significance for early Muslim society.]
  Religio: Revue pro religionistiku. Roč. 16, č. 1 (2008), s. 87-105. ISSN 1210-3640
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90210515
  Klíčová slova: waqf * islamic law
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178857
   
 9. 9.
  0332375 - OÚ 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Melčák, Miroslav
  Význam instituce waqfu pro společnost osmanského Damašku.
  [The significance of waqf for the society of Ottoman Damascus.]
  Nový Orient. Roč. 64, č. 3 (2009), s. 28-32. ISSN 0029-5302
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90210515
  Klíčová slova: waqf * Ottoman history * Damascus
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177655
   
 10. 10.
  0332374 - OÚ 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Melčák, Miroslav
  Diskurz o waqfu v Egyptě v první polovině 20. století.
  [Discourse on waqf in Egypt in the first half of the 20th century.]
  Religio: Revue pro religionistiku. Roč. 17, č. 2 (2009), s. 185-208. ISSN 1210-3640
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90210515
  Klíčová slova: waqf * modern history * Egypt
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177654