Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0533763 - FLÚ 2021 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Kitzler, Petr
  Bibliografie Jana Bažanta 1974-2019.
  [Bibliography of Jan Bažant 1974-2019.]
  Jubilate et Bibite: studie k antice a její recepci v evropské kultuře. Ad honorem Jan Bažant. Praha: Filosofia, 2020 - (Čadková, D.; Čechvala, J.; Poláčková, E.; Sarkissian, A.), s. 27-51. ISBN 978-80-7007-638-5
  Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/14
  Program:StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Jan Bažant * classics * bibliographies * Czech classical philology
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific languages
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0312052
   
   
 2. 2.
  0504583 - FLÚ 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Kitzler, Petr
  Co je člověk? Na okraj Tertullianovy teologické antropologie.
  [What Is a Man? On the Margins of Tertullian’s Theological Anthropology.]
  Zahrada slov: ad honorem Zuzana Silagiová. Praha: Filosofia, 2019 - (Černá, J.; Kocánová, B.; Nývlt, P.), s. 55-70. ISBN 978-80-7007-562-3
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA19-02741S
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Church fathers * Tertullian * anthropology * soul * body * traducianism
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Obor OECD: Religious studies
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0296179
   
   
 3. 3.
  0460396 - FLÚ 2017 RIV DE ger M - Část monografie knihy
  Kitzler, Petr
  Tertullian.
  [Tertullian.]
  Gnadenlehre in Schrift und Patristik. Freiburg: Herder, 2016 - (Karfíková, L.; Hušek, V.; Chvátal, L.), s. 265-281. Handbuch der Dogmengeschichte. Bd. 3, Christologie, Soteriologie, Ekklesiologie, Mariologie, Gnadenlehre. Faszikel 5a (1. Teil). ISBN 978-3-451-00708-8
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: early Church * patristics * soteriology * Divine grace * Tertullian
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0260504
   
   
 4. 4.
  0451679 - FLÚ 2016 RIV BE eng M - Část monografie knihy
  Kitzler, Petr
  Tertullian's Concept of the Soul and His Corporealistic Ontology.
  Tertullianus Afer. Tertullien et la littérature chrétienne d'Afrique (IIe-VIe siècles). Turnhout: Brepols, 2015 - (Lagouanère, J.; Fialon, S.), s. 43-62. Instrumenta Patristica et Mediaevalia, 70. ISBN 978-2-503-55578-2
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Tertullian * De anima * corpus * Stoicim * human soul * corporealism * Early Christianity * Augustine
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503555782-1
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0254674
   
   
 5. 5.
  0383576 - FLÚ 2013 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Kitzler, Petr - Svatošová, H.
  Bibliografie prací Martina Svatoše 1990–2011.
  [Bibliography of Martin Svatoš 1980–2011.]
  Musarum Socius jinak též Malý Slavnospis ku cti Martina Svatoše. Praha: Filosofický ústav AV ČR. Kabinet pro klasická studia, 2011 - (Förster, P.; Kitzler, P.; Petrbok, V.; Svatošová, H.), s. 9-29. ISBN 978-80-260-0542-1
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: bibliography * Martin Svatoš * Czech literary historians
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0213470
   
   
 6. 6.
  0325879 - FLÚ 2009 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Kitzler, Petr
  Duae gemmae in ecclesia refulserunt.
  [Duae gemmae in ecclesia refulserunt.]
  Pulchritudo et sapientia. Ad honorem Pavel Spunar. Praha: Kabinet pro klasická studia, Filozofický ústav AV ČR, 2008 - (Silagiová, Z.; Šedinová, H.; Kitzler, P.), s. 126-140. ISBN 978-80-254-1863-5
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Pavel Spunar * church
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173167