Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0374231 - SOÚ 2012 RIV CZ cze R - Recenze
  Červinková, Alice
  Szapuová, M. (ed). 2009. Situovaná veda. Podoby a kontexty tvorby poznania“ . Bratislava: Filozofická fakulta UK v Bratislave, Centrum rodových štúdií.
  [Szapuová, M. 2009. (ed). Situated science. Appearances nad contexts of knowledge production. Bratislava: Filozofická fakulta UK v Bratislave, Centrum rodových štúdií.]
  [SZAPUOVÁ, M.: Situovaná veda. Podoby a kontexty tvorby poznania“ . Bratislava: Filozofická fakulta UK v Bratislave, Centrum rodových štúdií]. Gender, rovné příležitosti, výzkum. Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 12, č. 1 (2011), s. 77-82. ISSN 1213-0028
  Grant CEP: GA MŠk OK08007
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: Higher education policy * Bologna process
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0207196

             
   
   
 2. 2.
  0371882 - SOÚ 2012 RIV CZ cze R - Recenze
  Tenglerová, Hana
  O pokroku v oblasti genderové rovnosti v akademii?
  [Progress in gender equality in the academy?]
  [NATIONAL RESEARCH COUNCIL OF THE NATIONAL ACADEMIES.: Gender Differences at Critical Transitions in the Careers of Science, Engineering, and Mathematics Faculty. The National Academies Press: Washington, D.C, 2010]. Aula. Roč. 19, č. 2 (2011), s. 64-67. ISSN 1210-6658
  Grant CEP: GA MŠk OK08007
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: review * gender equality * academy
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0205300

             
   
   
 3. 3.
  0364308 - SOÚ 2012 RIV CZ cze R - Recenze
  Linková, Marcela
  Genderová revoluce. Nerovnoměrná a zastavená.
  [The Gender Revolution: Uneven and Stalled.]
  [ENGLAND, P.: The Gender Revolution: Uneven and Stalled.“ Gender & Society 24 (2): 149-166]. Gender, rovné příležitosti, výzkum. Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 12, č. 1 (2011), s. 54-62. ISSN 1213-0028
  Grant CEP: GA MŠk OK08007
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: gender * work * class
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0199827

             
   
   
 4. 4.
  0354017 - SOÚ 2011 RIV CZ cze R - Recenze
  Linková, Marcela
  Interaktivnost, subjektivita a emoce: Recenzní řízení v sociálních a humanitních vědách.
  [Interactivity, subjectivity and emotions: Peer review in social sciences and humanities.]
  [LAMONT, M.: How Professors Think. Inside the Curious World of Academic Judgment. Cambridge, Massachusetts and London, England: Harvard University Press]. Gender, rovné příležitosti, výzkum. Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 11, č. 2 (2010), s. 71-75. ISSN 1213-0028
  Grant CEP: GA MŠk OK08007; GA MŠk 1P05OK459
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: research assessment * peer review * gender
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  http://www.genderonline.cz
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0193110

             
   
   
 5. 5.
  0353434 - SOÚ 2011 RIV CZ cze R - Recenze
  Červinková, Alice
  L. Prudký, P. Pabian, K. Šima: České vysoké školství. Na cestě od elitního k univerzálnímu vzdělávání 1989-2009.
  [L. Prudký, P. Pabian, K. Šima: Czech Higher Education: From elite to universal education 1989–2009.]
  [PRUDKÝ, L.; PABIÁN, P.; ŠÍMA, K.: České vysoké školství. Na cestě od elitního k univerzálnímu vzděláváni 1989–2009. Praha: GRADA]. Aula. Roč. 18, č. 3 (2010), s. 33-35. ISSN 1210-6658
  Grant CEP: GA MŠk OK08007
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: Higher education * massification * policy
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0192685

             
   
   
 6. 6.
  0328613 - SOÚ 2010 RIV CZ cze R - Recenze
  Vohlídalová, Marta
  Komplexní pohled na problematiku sexuálního obtěžování na vysokých školách.
  [A complex perspective on issue of sexual harassment at universities.]
  [PALUDI, M. A.: Sexual harassment on College Campuses. Abusing the Ivory Power. Albany: State University of New York Press, .311 s]. Gender, rovné příležitosti, výzkum. Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 10, č. 1 (2009), s. 66-68. ISSN 1213-0028
  Grant CEP: GA MŠk 2E08057; GA MŠk OK08007
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: sexual harassment * university * gender
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174894

             
   
   


  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.