Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0538275 - KNAV 2021 RIV CZ cze Z - Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda/plemeno
  Duda, Martin - Lhoták, Martin - Kersch, F.
  Ověření archivačního řešení ARCLib poloprovozem v Knihovně AV ČR.
  [Verification of the ARCLib archiving solution by pilot plant in the Library of the ASCR.]
  Interní kód: ARCLib KNAV ; 2020
  Technické parametry: Poloprovoz ARCLib bude dlouhodobě využit pro archivaci digitalizovaných periodik a monografií z produkce ústavů AV ČR a jejich historických předchůdců. Řádově se jedná až o cca 10 miliónů digitalizovaných stran.Archivační systém v produkčním nasazení nemá veřejně dostupné rozhraní, z bezpečnostních důvodů je přístup umožněn pouze pro administrátory systému - za účelem ověření výsledku je možné zajistit předvedení administrátorem systému na speciálně dohodnuté předváděcí schůzce. O to je možné požádat na adrese lhotak@knav.cz. Pro přímý přístup do testovací verze systému ARCLib, ve které nejsou ostrá data je možné požádat o přihlašovací údaje též na adrese lhotak@knav.cz.
  Ekonomické parametry: Služby poloprovozu ARCLib jsou zdarma poskytovány ústavům Akademie věd ČR pro dlouhodobou archivaci digitalizovaných periodik a monografií z produkce těchto ústavů a jejich historických předchůdců.
  Grant CEP: GA MK(CZ) DG16P02R044
  Klíčová slova: LTP * long term preservation * archiving * OAIS
  Obor OECD: Library science
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0316098
   
   
 2. 2.
  0537378 - KNAV 2021 RIV CZ cze Z - Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda/plemeno
  Lhoták, Martin - Křížová, Jana - Hejzl, Jan - Duda, Martin - Foltýn, T. - Polišenský, J. - Wančová, N. - Krupičková, Šárka - Lečbychová, Olga - Matulová, Klára - Novák, David - Krofta, Tomáš - Gergelová, Barbora - Suchomelová, Marcela - Léwová, Dana - Malínek, Vojtěch - Roháček, Jiří - Marešová, Jana
  INDIHU – platforma pro vědeckou práci s digitálními sbírkami z oblasti humanitních věd.
  [INDIHU - a platform for scientific work with digital collections in the field of humanities.]
  Interní kód: INDIHU ; 2020
  Technické parametry: Výsledek je aplikace volně dostupná přes webové rozhraní na adrese https://indihu.cz/. Smlouva o jeho užívání byla uzavřena 5. 1. 2021 s Moravskou zemskou knihovnou v Brně, Kounicova 996/65a, 60187, Brno, IČ: 00094943. Kontakt na osobu pověřenou pro jednání Tomas.Kubicek@mzk.cz
  Ekonomické parametry: Poloprovoz INDIHU je určen primárně pro studenty a vědecké pracovníky AV ČR a vysokých škol z oblasti humanitních věd. Mohou ho vyžívat také další zájemci z oblasti paměťových institucí - archivů, muzeí, galerií a knihoven. Služby poloprovozu INDIHU jsou zdarma k dispozici všem zájemcům na webové adrese https://indihu.cz/
  Grant CEP: GA MK(CZ) DG16P02B039
  Klíčová slova: digital collections * index * digital humanities
  Obor OECD: Library science
  https://indihu.cz/
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0315094
   
   
 3. 3.
  0340929 - KNAV 2010 CZ cze, eng Z - Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda/plemeno
  Lhoták, Martin - Duda, Martin
  Digitální knihovna AV ČR.
  [Digital Library of ASCR.]
  Interní kód: Digitální knihovna AV ČR ; 2009
  Technické parametry: technické řešení, které zajišťuje on-line přístup k 1.400.000 stran plných textů časopisů vydávaných v minulosti v AV ČR
  Ekonomické parametry: řešení umožňuje v rámci platných právních předpisů přístup odborné veřejnosti k vědeckým článkům, bez nutnosti vydání dalších nákladů ze strany veřejnosti
  Grant CEP: GA AV ČR 2ET200830526
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70830501
  Klíčová slova: digital library * Academy of Sciences * digital archive * repository
  Kód oboru RIV: AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0184070
   
   


  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.