Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0357790 - ÚFCH JH 2011 RIV CZ cze P - Patentový dokument
  Bortnovsky, O. - Tokarová, V. - Wichterlová, Blanka - Dědeček, Jiří - Sobalík, Zdeněk - Gonsiorová, O. - Balgová, V.
  Způsob výroby zeolitů pentasilové struktury s řízenou distribucí hliníkových atomů ve skeletu.
  [Process for preparing zeolites of pentasil structure with controlled distribution of aluminium ions within skeleton.]
  Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2010. Vlastník: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. - Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. Datum udělení patentu: 25.06.2010. Číslo patentu: 301937
  Grant CEP: GA AV ČR KAN100400702
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: zeolites * physical chemistry
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1492662&lan=cs
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0195986