Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0347221 - BFÚ 2011 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Ostatná, Veronika - Černocká, Hana - Paleček, Emil
  Protein structure-sensitive electrocatalysis at dithiothreitol-modified electrodes.
  Journal of the American Chemical Society. Roč. 132, č. 27 (2010), s. 9408-9413. ISSN 0002-7863. E-ISSN 1520-5126
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) KJB100040901; GA ČR(CZ) GP202/07/P497; GA MŠk(CZ) LC06035
  Grant ostatní:GA AV ČR(CZ) KAN400310651
  Program:KA
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Klíčová slova: constant current chronopotentiometry * mercury and solid amalgam electrodes * structure-sensitive protein analysis
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 9.019, rok: 2010
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0188047
   
   
 2. 2.
  0342097 - ÚIACH 2011 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Jusková, Petra - Ostatná, Veronika - Paleček, Emil - Foret, František
  Fabrication and characterization of solid mercury amalgam electrodes for protein analysis.
  Analytical Chemistry. Roč. 82, č. 7 (2010), s. 2690-2695. ISSN 0003-2700. E-ISSN 1520-6882
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC06035; GA AV ČR KAN400310651; GA MŠk ME09038; GA ČR GP202/07/P497
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40310501; CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Klíčová slova: microelectrodes * lithography * electrochemical detection * solid mercury amalgan electrode
  Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace
  Impakt faktor: 5.874, rok: 2010
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0184921
   
   
 3. 3.
  0333558 - BFÚ 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Strmečki, S. - Plavšić, M. - Ćosović, B. - Ostatná, Veronika - Paleček, Emil
  Constant current chronopotentiometric stripping of sulphated polysaccharides.
  [Sulfátové polysacharidy: rozpouštěcí chronopotenciometrie konstantním proudem.]
  Electrochemistry Communications. Roč. 11, č. 10 (2009), s. 2032-2035. ISSN 1388-2481. E-ISSN 1873-1902
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA301/07/0490; GA ČR(CZ) GP202/07/P497; GA MŠk(CZ) LC06035
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Klíčová slova: sulphated polysaccharides * ióta-carrageenan * catalysis of hydrogen evolution
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 4.243, rok: 2009
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178507
   
   
 4. 4.
  0333506 - BFÚ 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Bartošík, Martin - Ostatná, Veronika - Paleček, Emil
  Electrochemistry of riboflavin-binding protein and its interaction with riboflavin.
  [Elektrochemie riboflavin-vázajícího proteinu a jeho interakce s riboflavinem.]
  Bioelectrochemistry. Roč. 76, 1-2 (2009), s. 70-75. ISSN 1567-5394. E-ISSN 1878-562X
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA301/07/0490; GA ČR(CZ) GP202/07/P497; GA MŠk(CZ) LC06035
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Klíčová slova: mercury and carbon electrode * electrocatalytic peak H * riboflavin-protein interaction
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 2.652, rok: 2009
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178470
   
   
 5. 5.
  0333497 - BFÚ 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Paleček, Emil - Ostatná, Veronika
  Potential-dependent surface denaturation of BSA in acid media.
  [Potenciálově závislá povrchová denaturace BSA v kyselých prostředích.]
  Analyst. Roč. 134, č. 10 (2009), s. 2076-2080. ISSN 0003-2654. E-ISSN 1364-5528
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA301/07/0490; GA ČR(CZ) GP202/07/P497; GA AV ČR(CZ) KJB100040901; GA MŠk(CZ) LC06035
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Klíčová slova: bovine serum albumin denaturation * chronopotentiometry of BSA
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 3.272, rok: 2009
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178462
   
   
 6. 6.
  0324501 - BFÚ 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Paleček, Emil - Ostatná, Veronika
  Ionic strength-dependent structural transition of proteins at electrode surfaces.
  [Strukturální přechody bílkovin na površích elektrod v závislosti na iontové síle.]
  Chemical Communications. Roč. 13, - (2009), s. 1685-1687. ISSN 1359-7345. E-ISSN 1364-548X
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC06035; GA ČR GP202/07/P497; GA ČR GA301/07/0490; GA AV ČR KAN400310651
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Klíčová slova: bovine serum albumin constant current chronopotentiometric stripping * electrode surface * structural transition
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 5.504, rok: 2009
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172188
   
   
 7. 7.
  0309823 - BFÚ 2009 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Ostatná, Veronika - Kuralay, F. - Trnková, L. - Paleček, Emil
  Constant current chronopotentiometry and voltammetry of native and denatured serum albumin at mercury and carbon electrodes.
  [Chronopotenciometrie konstantním proudem a voltametrie nativního a denaturovaného serumalbuminu na rtuťových a uhlíkových elektrodách.]
  Electroanalysis. Roč. 20, č. 13 (2008), s. 1406-1413. ISSN 1040-0397. E-ISSN 1521-4109
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA500040513; GA ČR(CZ) GA301/07/0490; GA ČR(CZ) GP202/07/P497; GA MŠk(CZ) LC06035
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Klíčová slova: albumin * chronopotentiometry * protein conformation
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 2.901, rok: 2008
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0161856
   
   
 8. 8.
  0309822 - BFÚ 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Ostatná, Veronika - Paleček, Emil
  Native, denatured and reduced BSA enhancement of chronopotentiometric peak H by guanidinium chloride.
  [Nativní, denaturovaný a redukovaný BSA. Zvýraznění chronopotenciometrického píku H guanidinium chloridem.]
  Electrochimica acta. Roč. 53, č. 11 (2008), s. 4014-4021. ISSN 0013-4686. E-ISSN 1873-3859
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA301/07/0490; GA ČR(CZ) GP202/07/P497; GA AV ČR(CZ) IAA500040513; GA MŠk(CZ) LC06035
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Klíčová slova: constant current chronopotentiometry * protein denaturation * guanidinium chloride
  Kód oboru RIV: AQ - Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk-stroj
  Impakt faktor: 3.078, rok: 2008
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0161855
   
   
 9. 9.
  0093727 - BFÚ 2008 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Paleček, Emil - Ostatná, Veronika
  Electroactivity of nonconjugated proteins and peptides. Towards electroanalysis of all proteins.
  [Elektroaktivita nekonjugovaných bílkovin a peptidů. Vstříc elektroanalýze všech proteinů.]
  Electroanalysis. Roč. 19, č. 23 (2007), s. 2383-2403. ISSN 1040-0397. E-ISSN 1521-4109
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA301/07/0490; GA ČR(CZ) GP202/07/P497; GA ČR(CZ) IAA500040513; GA AV ČR(CZ) KAN400310651; GA MŠk(CZ) LC06035
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Klíčová slova: proteins * peptides * electroanalysis
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 2.949, rok: 2007
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0153686