Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0518906 - MÚA 2020 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Tošnerová, Marie - Květová, Miroslava
  Paměť měst. Narativní prameny k dějinám Prahy, Českých Budějovic a Litoměřic do roku 1800.
  [Memory of cities. The narrative sources to the history of Prague, České Budějovice and Litoměřice until 1800.]
  Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2019. 430 s. Studie o rukopisech. Monographia, 22. ISBN 978-80-88304-21-0
  Grant CEP: GA ČR GA16-12145S
  Institucionální podpora: RVO:67985921
  Klíčová slova: Bohemia * urban historiography
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303917
   
   
 2. 2.
  0489580 - MÚA 2019 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Hradilová, Marta (ed.) - Tošnerová, Marie (ed.)
  Jakž lidé hodnověrní zprávu činí. Formy písemné komunikace v raném novověku.
  [“Jakž lidé hodnověrní zprávu činí.” The Forms of Written Communication in the Early Modern Period.]
  Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2018. 255 s. ISBN 978-80-87782-83-5
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/14
  Program: StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:67985921
  Klíčová slova: Early Modern Period * written communication
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0284037
   
   
 3. 3.
  0474820 - MÚA 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Mašková Janotová, Š. - Tošnerová, Marie
  Sedlčanské paměti ze 17. století.
  [Sedlčany Memoirs from the 17th century.]
  Příbram: Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Příbram: Příbram: Hornické muzeum Příbram: Sedlčany: Městské muzeum Sedlčany: Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2017. 288 s. Podbrdsko. Fontes, 7. ISBN 978-80-88148-09-8; ISBN 978-80-86869-23-0; ISBN 978-80-906345-1-0; ISBN 978-80-87782-64-4
  Institucionální podpora: RVO:67985921
  Klíčová slova: Sedlčany, Czech Republic * memoirs * 17th century
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0276337
   
   
 4. 4.
  0366595 - MÚA 2012 RIV CZ eng B - Monografie kniha jako celek
  Brodský, Pavel - Hradilová, Marta - Hrdinová, Martina - Petr, Stanislav - Šumová, Martina - Tošnerová, Marie
  Guide to Manuscript Collections in the Czech Republic.
  Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2011. 633 s. Studie o rukopisech. Monographia, 17. ISBN 978-80-86495-81-1
  Grant CEP: GA ČR GAP405/10/0027
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
  Klíčová slova: codicology * manuscripts * Czech Republic
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201529
   
   
 5. 5.
  0355668 - MÚA 2011 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Tošnerová, Marie
  Kroniky českých měst z předbělohorského období. Úvod do studia městského kronikářství v Čechách v letech 1526-1620.
  [The chronicle books of the Bohemian towns in the Age before Bílá Hora. The introduction to the study of the town chronicleship in Bohemia in 1526-1620.]
  Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2010. 295 s. Studie o rukopisech. Monographia, 15. ISBN 978-80-86495-67-5
  Grant CEP: GA ČR GA404/07/1052
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
  Klíčová slova: Bohemia * Early Modern Period * chronicles
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0194383
   
   
 6. 6.
  0328263 - MÚA 2010 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Tošnerová, Marie - Benková, I. - Garkisch, M. - Topinka, J.
  Beroun.
  [Beroun.]
  Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 423 s. Dějiny českých měst. ISBN 978-80-7106-964-5
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
  Klíčová slova: Beroun, Czech Republic * history * monographs
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174616
   
   
 7. 7.
  0022709 - MÚA 2010 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Brodský, Pavel - Fiala, P. - Hoffmann, František - Hradilová, Marta - Kejř, J. - Petr, Stanislav - Pražák, J. - Šolle, Z. - Tošnerová, Marie - Zachová, Irena
  Průvodce po rukopisných fondech v České republice 4. Rukopisné fondy centrálních a církevních knihoven v České republice.
  [Guide to manuscript collections in the Czech Republic 4. Manuscripts in central and church libraries in the Czech Republic.]
  Praha: Archiv AV ČR, 2004. 720 s. Studie o rukopisech. Monographia, 10. ISBN 80-86404-16-1
  Grant CEP: GA ČR GA404/02/0130
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8077915
  Klíčová slova: manuscripts * Czech republic * codicology
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0111426
   
   


  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.