Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0486877 - UGN-S 2018 cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Lacina, Jan - Halas, Petr
  Biogeografické a historické aspekty výskytu výmladkových lesů (pařezin) v severovýchodní části Českomoravské vrchoviny.
  [Biogeographical and historical aspects of the occurrence of coppiced woods in the north-east part of the Bohemian-Moravian Highlands.]
  Fyzickogeografický sborník 15: Fyzická geografe – krajinná ekologie – udržitelný rozvoj - Příspěvky z 34. výroční konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti. Brno: MU Brno, 2017 - (Herber, V.), s. 60-68. ISBN 978-80-210-8844-3.
  [výroční konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti - Fyzická geografe – krajinná ekologie – udržitelný rozvoj /34./. Brno (CZ), 08.02.2017-09.02.2017]
  Institucionální podpora: RVO:68145535
  Klíčová slova: coppice * hornbeam * Českomoravská vrchovina highlands
  Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie
  Obor OECD: Biodiversity conservation
  https://is.muni.cz/www/1060/50528429/Physical_Geography_Proceedings_15.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0281581
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  UGN_0486877.pdf22.1 MBVydavatelský postprintpovolen
   
 2. 2.
  0482825 - UGN-S 2018 CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Lacina, Jan - Halas, Petr - Koutecký, T. - Šebesta, J. - Veska, J.
  Příspěvek k hodnocení změn lesní krajiny východoslovenského Vihorlatu v uplynulých 50 letech.
  [Assessment of Changes of Forest Landscape During the Past 50 Years in the Vihorlat Highlands (Eastern Slovakia).]
  Fyzickogeografický sborník 14, Fyzická geografie a krajinná ekologie: výzkum a vzdělávání. Masarykova univerzita, 2017, s. 37-43. 33. ISBN 978-80210-8407-0.
  [Výroční konference fyzickogeografické sekce České geografické společnosti, Fyzická geografie – krajinná ekologie – udržitelný rozvoj /34./. Brno (CZ), 08.02.2016-09.02.2016]
  Institucionální podpora: RVO:68145535
  Klíčová slova: Vihorlat mountains * geobiocoenological survey * landscape changes
  Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie
  Obor OECD: Biodiversity conservation
  https://is.muni.cz/www/1060/50528429/Physical_Geography_Proceedings_14.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0278225
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  UGN_0482825.pdf0468.6 KBAutorský postprintpovolen
   
 3. 3.
  0359695 - UGN-S 2012 CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Lacina, Jan - Halas, Petr - Pavel, Š.
  Změny vegetačního krytu nivní krajiny v důsledku invaze a následné likvidace křídlatky (Reynoutria spp.) na příkladu povodí Morávky. Příspěvek k rekonstrukci potenciální přirozené vegetace lesních fragmentů na Českomoravské vrchovině.
  Fyzickogeografický sborník 8. Fyzická geografie a kulturní krajina. Brno: MU Brno, 2010, s. 149-155. ISBN 978-80-210-5369-4.
  [Výroční konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti /27./. Brno (CZ), 02.02.2010-03.02.2010]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: vegetation * Morávka river * floods
  Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0197432
   
 4. 4.
  0351980 - UGN-S 2011 CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Halas, Petr
  Vliv velikosti izolovaných lesních fragmentů a environmentálních podmínek na druhovou rozmanitost cévnatých rostlin.
  [Influence of isolated forest fragments area and environmental conditions to vascular plant speciees diversity.]
  Ph. D. Workshop Proceedings 2010. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2010 - (Blaheta, R.; Kolcun, A.), s. 15-19. ISBN 978-80-86407-96-8.
  [Ph. D. Workshop 2010. Ostrava, Brno (CZ), 25.11.2010-25.11.2010]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: forest fragment * ecology * regression model trees * classification
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0191599
   
 5. 5.
  0332877 - UGN-S 2010 CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Halas, Petr
  Potenciál obnovy slanomilné vegetace meliorované nivy dolní Trkmanky.
  [Potential of the restoration of the halophyte vegetation lower course of the Trkmanka river floodplain.]
  Říční krajina /6./ Sborník příspěvků. Olomouc: UP Olomouc, 2009, s. 44-47. ISBN 978-80-244-2358-6.
  [Říční krajina /6./. Olomouc (CZ), 21.10.2009-21.10.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA205/07/0821
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: halophyte vegetation * floodplain * South Moravia
  Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178001
   
 6. 6.
  0313843 - UGN-S 2009 CZ eng K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Halas, Petr - Vlková, V.
  Historical landscape explotation and its influence on a composition of herb layer in cultural forests in consider of ecotones.
  [Historické využívání krajiny a její vliv na složení bylinného patra kulturních lesů se zvláštním zřetelem na ekotony.]
  Geography in Czechia and Slovakia. Brno: Masarykova univerzita, 2008 - (Svatoňová, H.), s. 104-107. ISBN 978-80-210-4600-9.
  [Geografické aspekty středoevropského prostoru. Brno (CZ), 13.09.2007-13.09.2007]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: ecotones * herb layer * forest plant species * cultural landscape
  Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0164544
   
 7. 7.
  0095249 - UGN-S 2008 SIGLE CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Lacina, Jan - Cetkovský, Stanislav - Halas, Petr
  Vliv těžby a úpravy uranových rud v okolí Dolní Rožínky na biodiverzitu a ráz krajiny.
  [Influence of mining and preparation of uranium ore surroundings Dolní Rožínka on biodiversity and landscape character.]
  Sborník ekologie krajiny 4, Těžba nerostných surovin a ochrana přírody. Sluňákov: Nakladatelství a vydavatelství Lesnická práce, s.r.o, 2007 - (Grohmanová, L.), s. 21-31. Ekologie krajiny, 4. ISBN 978-80-87154-08-3.
  [Těžba nerostných surovin a ochrana přírody. Brno (CZ), 14.09.2007-15.09.2007]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: biodiversity changes * anthropogenic impacts * landscape character
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0154884
   
 8. 8.
  0091272 - UGN-S 2008 CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Halas, Petr
  Příspěvek k metodice studia diverzity a funkce ekotonových společenstev na příkladu lesních okrajů.
  [Entry to metodology of research of diversity and function of ecotone associations on model forest edges.]
  Ph.D. Workshop 2007 Proceedings. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, v.v Ostrava, 2007 - (Blaheta, R.; Kolcun, A.), s. 5-10. ISBN 978-80-86407-27-2.
  [Ph.D. Workshop 2007. Ostrava (CZ), 21.11.2007-21.11.2007]
  Grant CEP: GA ČR GA205/07/0821
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: ecotones * edge efect * biodiversity * forest edge * sampling methods
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0151904
   
 9. 9.
  0079681 - UGN-S 2007 SIGLE CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Halas, Petr
  Hodnocení změn biodiverzity a rázu kulturní krajiny na příkladu části povodí Svratky.
  [Interpretation of changes of biodiversity and cultural landscape in the part of drainage area of Svratka river.]
  Ph.D. Workshop 2006 Proceedings. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2006 - (Blaheta, R.; Kolcun, A.), s. 14-20. ISBN 80-86407-11-X.
  [Ph.D. Workshop 2006 /1./. Ostrava (CZ), 08.11.2006-08.11.2006]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: biodiversity changes * geobiocenology * biogeography * Vysočina highland
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0144292
   
 10. 10.
  0079680 - UGN-S 2007 SIGLE CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Halas, Petr - Vlková, V.
  Výstavba vodní nádrže na Libochůvce u Tišnova a hodnocení dopadů na životní prostředí.
  [Building of dam on the Libochovka river near Tišnov and interpretation of disturbances of environment.]
  Sborník příspěvků z konference „Říční krajina“. Olomouc: Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého, 2006 - (Měkotová, J.; Štěrba, O.), s. 376-379. Říční krajina, 4. ISBN 80-244-1495-3.
  [Říční krajina. Olomouc (CZ), 18.10.2006-19.10.2006]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: river landscape * geobiocenology * ecology
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0144291