Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0456487 - UGN-S 2016 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Havlíček, M. - Pavlík, F. - Halas, Petr
  Vývoj využití krajiny u jihomoravských vodních nádrží a jejich zázemí.
  [Development of land use around south Moravian water reservoirs and their hinterlands.]
  XXXII. Mikulovské sympozium. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2015, s. 362-378. ISBN 978-80-86931-99-4.
  [Mikulovské sympozium Voda v dějinách Moravy /32./. Mikulov (CZ), 22.10.2014-23.10.2014]
  Institucionální podpora: RVO:68145535
  Klíčová slova: land use * water reservoirs * South Moravia
  Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0257000
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  UGN_0456487.pdf05.1 MBAutorský postprintpovolen
   
 2. 2.
  0426463 - UGN-S 2014 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Lacina, Jan - Halas, Petr
  Příspěvek k poznání změn dřevinného a bylinného patra přirozených horských lesů v oblasti Popa Ivana v ukrajinských Karpatech.
  [Paper to the recognition of changes of tree and herb layer in natural mountain forests of Pop Ivan Mount, Ukrainian Carpathians.]
  Geobiocenologie a její aplikace v lesnictví a krajinářství. Brno: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, Fakulta lesnická a d?eva?ská, Mendelova univerzita v Brn?, 2013 - (Friedl, M.), s. 65-73. Geobiocenologické spisy, 15. ISBN 978-80-7458-050-5.
  [Geobiocenologie a její aplikace v lesnictví a krajinářství. Brno (CZ), 06.12.2012-07.12.2012]
  Institucionální podpora: RVO:68145535
  Klíčová slova: mountain forest * vegetation * geobiocoenology * Ukraine
  Kód oboru RIV: DO - Ochrana krajinných území
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0232185
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  UGN_0426463.doc0123.9 KBVydavatelský postprintpovolen
   
 3. 3.
  0352131 - UGN-S 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Halas, Petr
  Příspěvek k rekonstrukci potenciální přirozené vegetace lesních fragmentů na Českomoravské vrchovině.
  [Entry to reconstruction of potential natural vegetation of forest fragments in Českomoravská vrchovina highlands.]
  Geobiocenologie a její aplikace v krajině. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2009, s. 111-115. ISBN 978-80-7375-363-4.
  [Geobiocenologická konference. Brno (CZ), 06.11.2009-07.11.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA205/07/0821
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: potential natural vegetation * forest fragments * biodiversity
  Kód oboru RIV: DO - Ochrana krajinných území
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0191712
   
 4. 4.
  0351894 - UGN-S 2011 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Halas, Petr
  Vliv prostředí na proměnlivost vegetace lesních okrajů - příspěvek k metodice sběru dat a jejich využití.
  [The influence of environment to variability of the forest edges vegetation – note to metodology of the data collection and their using.]
  Regionálne štruktúry ČR a SR: Časové a priestorové zmeny. Bratislava: Geografický ústav SAV, Bratislava, nakladatelství VEDA, 2009, s. 20-22. ISBN 978-80-970076-6-9.
  [Říční krajina - pracovní setkání se zaměřením na problematiku řek a okolní krajiny. Stará Lesná (SK), 22.09.2008-24.09.2008]
  Grant CEP: GA ČR GA205/07/0821
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: forest edge * vegetation * landscape
  Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0191536
   
 5. 5.
  0313845 - UGN-S 2010 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Halas, Petr - Lacina, Jan
  Ekotony jako dynamická součást nivní krajiny.
  [Ecotons as a dynamic part of floodplain landscape.]
  Změny regionálních struktur České republiky a Slovenské republiky. Brno, Olomouc: Ústav geoniky AV ČR, v.v, Univerzita Palackého v Olomouci, 2008 - (Kallabová, E.; Smollová, I.; Ira, V.), s. 55-60. ISBN 978-80-86407-33-3.
  [12. česko – slovenský seminář. Znojmo (CZ), 15.11.2007-16.11.2007]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: ecotones * floodplain landscape * fluvial processes * succession
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0164546