Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0521207 - MÚA 2020 CZ cze R - Recenze
  Hradilová, Marta
  [Recenze].
  [[Review].]
  [Dragoun, M.: Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea: signatura 1 K: (dodatky ke sbírkám Adolfa Patery a Čeňka Zíbrta). Praha, 2017. 318 s.]. Český časopis historický. Historický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 117, č. 4 (2019), s. 1109-1111. ISSN 0862-6111
  Institucionální podpora: RVO:67985921
  Klíčová slova: codicology * manuscript fragments
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0305843
   
 2. 2.
  0481671 - MÚA 2018 CZ ger R - Recenze
  Hradilová, Marta
  [Rezension].
  [[Review].]
  [Enenkel, K. A. E.: Die Stiftung von Autorschaft in der neulateinischen Literatur (ca.1350-ca. 1650). Zur Autorisierenden und wissensvermittelnden Funktion von Widmungen, Vorworttexten, Autoporträts und Dedikationsbildern. Leiden, 2014. 657 s.]. Scriptorium. Roč. 70, č. 1 (2016), "B-69". ISSN 0036-9772
  Institucionální podpora: RVO:67985921
  Klíčová slova: codicology
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0277195
   
 3. 3.
  0437954 - MÚA 2015 BE ger R - Recenze
  Hradilová, Marta
  [Rezension].
  [[Review].]
  [Rischpler, S.; Theisen, M.: Inspiration - Rezeption: Böhmische Buchmalerei des 14. und 15. Jahrhunderts: Tagungsband zum internationalen Kolloquium "Böhmische Buchmalerei", Kunsthistorisches Institut der Universität Wien, 4.-6. September 2009. Purkersdorf, 2012. 124 s.]. Scriptorium. Roč. 67, č. 2 (2013), s. 169-170. ISSN 0036-9772
  Institucionální podpora: RVO:67985921
  Klíčová slova: illuminated manuscripts * codicology
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0241419
   
 4. 4.
  0398080 - MÚA 2016 RIV CZ cze R - Recenze
  Hradilová, Marta
  [Recenze].
  [[Review].]
  [Svobodová, M.: Rukopisy ze sbírek Tomáše Antonína Putzlachera, Michaela Schustera a dalších nešlechtických bibliofilů ve fondu pražské lobkowiczké knihovny v Národní knihovně České republiky. Praha, 2012. 682 s]. Studie o rukopisech. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. Roč. 43, č. 0 (2013), s. 266-270. ISSN 0585-5691
  Grant CEP: GA ČR GAP405/10/0027
  Institucionální podpora: RVO:67985921
  Klíčová slova: codicology * royal foundation * memorial practice
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0225636
   
 5. 5.
  0398076 - MÚA 2016 RIV CZ ger R - Recenze
  Hradilová, Marta
  [Rezension].
  [[Review].]
  [Moddelmog, C.: Königliche Stiftungen des Mittelalters im historischen Wandel. Quedlinburg und Speyer, Königsfelden, Wiener Neustadt und Andernach. Oldenburg, 2012. 311 s]. Scriptorium. Roč. 66, č. 2 (2012), 199*-200*. ISSN 0036-9772
  Grant CEP: GA ČR GAP405/10/0027
  Institucionální podpora: RVO:67985921
  Klíčová slova: codicology * catalogue of manuscripts * Lobkowicz library
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0225633
   
 6. 6.
  0382948 - MÚA 2013 BE ger R - Recenze
  Hradilová, Marta
  [Rezension].
  [[Review].]
  [Zachová, J.: Legendy Wolfenbüttelského rukopisu. Praha, 2010. 210 s]. Scriptorium. Roč. 66, č. 1 (2012), s. 63-64. ISSN 0036-9772
  Grant CEP: GA ČR GAP405/10/0027
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
  Klíčová slova: Wolfenbüttel manuscript * Gumpold's legend
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0213033
   
 7. 7.
  0382947 - MÚA 2013 BE ger R - Recenze
  Hradilová, Marta
  [Rezension].
  [[Review].]
  [Marek, J.: Jakoubek ze Stříbra a počátky utrakvistického kazatelství v českých zemích. Studie o Jakoubkově postile z let 1413–1414. Praha, 2011, 260 s]. Scriptorium. Roč. 66, č. 1 (2012), s. 55-56. ISSN 0036-9772
  Grant CEP: GA ČR GAP405/10/0027
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
  Klíčová slova: Jacobellus of Mies * manuscript
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0213032
   
 8. 8.
  0382945 - MÚA 2013 CZ cze R - Recenze
  Hradilová, Marta
  [Recenze].
  [[Review].]
  [Hrbáčová, J.: Jindřich Zdík (1126–1150). Olomoucký biskup uprostřed Evropy. Olomouc, 2009. 248 s]. Studie o rukopisech. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. 41 /2011/, - (2012), s. 318-319. ISSN 0585-5691
  Grant CEP: GA ČR GAP405/10/0027
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
  Klíčová slova: Zdík, Jidnřich * manuscripts * scriptorium
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0213031
   
 9. 9.
  0331410 - MÚA 2010 CZ ger R - Recenze
  Hradilová, Marta
  [Rezension].
  [[Review].]
  [Ryantová, M.: Památníky aneb štambuchy, to jest alba amicorum. Kulturně historický fenomén raného novověku. České Budějovice, 2007. 564 s]. Scriptorium. Roč. 52, č. 2 (2008), s. 228-229. ISSN 0036-9772
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
  Klíčová slova: codicology * albums * manuscripts
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176931
   
 10. 10.
  0310119 - MÚA 2009 CZ cze R - Recenze
  Hradilová, Marta
  [Recenze].
  [[Review].]
  [Linda, J.: Soupis rukopisů Západočeského muzea v Plzni. - Plzeň, 2004. 214 s]. Studie o rukopisech. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. Roč. 36, - (2008), s. 299-301. ISSN 0585-5691
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
  Klíčová slova: manuscripts * Plzeň (Czech Republic)
  Kód oboru RIV: AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0162071