Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0584636 - MÚA 2024 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Hradilová, Marta
  Habent sua fata libelli. Osudy knihovny premonstrátského kláštera v Chotěšově v době josefínských reforem.
  [Habent sua fata libelli. The Fate of the Library of the Premonstratensian Convent in Chotěšov under the Josephinian Reforms.]
  Lux secretis inclusa claustralibus. Ženské kláštery zrušené v době josefínských reforem. Praha: Národní knihovna ČR, 2023 - (Heilandová, L.), s. 61-78. Monographia Klementiniana, 1. ISBN 978-80-7050-787-2
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA22-10401S
  Institucionální podpora: RVO:67985921
  Klíčová slova: monastery libraries * Chotěšov, Czech Republic
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0352522
   
   
 2. 2.
  0535259 - MÚA 2021 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Hradilová, Marta
  Rukopis nebo tisk? Proměny knižního fondu klášterních knihoven po nástupu knihtisku na příkladu českokrumlovského minoritského kláštera.
  [Manuscripts or Printed Books? Transformations of the Book Collections of Monastic Libraries after the Introduction of Book Printing on the Example of the Minorite Monastery in Český Krumlov.]
  Paralelní existence. Rukopisy a tisky v českých zemích raného novověku. Praha: Academia, 2020 - (Hradilová, M.; Jelínková, A.; Veselá, L.), s. 189-200. Knižní kultura, 2. ISBN 978-80-200-3128-0
  Institucionální podpora: RVO:67985921
  Klíčová slova: Minorite monastery, Český Krumlov * printed books * monastic libraries
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0313338
   
   
 3. 3.
  0521209 - MÚA 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Hradilová, Marta
  Ke knihovně klarisek v Českém Krumlově v době jagellonské.
  [The Library of the Poor Clare Convent in Český Krumlov in the Jagiellonian Period.]
  Proměny františkánské tradice: od teologie a filosofie ke kultuře a umění. Praha: Filozofická fakulta UK a nakladatelství Filosofia, 2019 - (Hlaváček, P.), s. 168-179. Europeana Pragensia 11. - Historia Franciscana, 7. ISBN 978-80-7308-947-4; ISBN 978-80-7007-602-6
  Institucionální podpora: RVO:67985921
  Klíčová slova: Český Krumlov, Czech Republic * Poor Clare Convent, Library
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0305844
   
   
 4. 4.
  0486040 - MÚA 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Hradilová, Marta
  „Liber monasterii de Chrumpnaw comparatus per honorabilem dominum Petrum de Rosenberch“ – knižní dar Petra II. z Rožmberka českokrumlovskému klášteru.
  [“Liber monasterii de Chrumpnaw comparatus per honorabilem dominum Petrum de Rosenberch.” Peter II of Rosenberg´s Book Gift to the Český Krumlov Double Monastery.]
  Ordo et paupertas. Českokrumlovský klášter minoritů a klarisek ve středověku v kontextu řádové zbožnosti, kultury a umění. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017 - (Rywiková, D.; Lavička, R.), s. 219-228. ISBN 978-80-7464-936-3
  Institucionální podpora: RVO:67985921
  Klíčová slova: Český Krumlov, Czech Republic * Peter II. of Rosenberg * codicology
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0280930
   
   
 5. 5.
  0464972 - MÚA 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Hradilová, Marta
  Katalog datovaných rukopisů – očekávání a realita.
  [Catalogue of dated Manuscripts: Expectations and Reality.]
  Kultura psaní v dějinách. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016 - (Nekvapil, L.), s. 111-122. ISBN 978-80-7395-956-2
  Grant CEP: GA ČR GA14-00994S
  Institucionální podpora: RVO:67985921
  Klíčová slova: dated manuscript catalogue * palaeography
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0263711
   
   
 6. 6.
  0464971 - MÚA 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Hradilová, Marta
  Utajená knihovna? (K osudům bechyňské minoritské knihovny v době husitství).
  [A Secret Library? (On the fortunes of the Minorite library in Bechyně at the time of the Hussite movement).]
  Jan Hus, husitství a husitské války a jejich dopad na českou kulturu. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., 2016 - (Jaluška, M.; Soukup, D.), s. 74-81. ISBN 978-80-88069-16-4
  Institucionální podpora: RVO:67985921
  Klíčová slova: Bohemia, Minorite convents * Minorite library in Bechyně * Hussite wars
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0263710
   
   
 7. 7.
  0464625 - MÚA 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Hradilová, Marta - Petr, Stanislav
  Neznámý středověký rukopis nedělní postily Hortulus reginae z knihovny kláštera kapucínů v Žatci.
  [Unknown medieval manuscript of the Sunday postil Hortulus reginae from the Library of the Capuchin Monastery in Žatec.]
  Středověký kaleidoskop pro muže s hůlkou. Věnováno Františku Šmahelovi k životnímu jubileu. Praha: Lidové noviny, 2016 - (Doležalová, E.; Sommer, P.), s. 114-125. ISBN 978-80-7422-355-6
  Institucionální podpora: RVO:67985921
  Klíčová slova: Pietro Baldini * manuscript * copperplate
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0263458
   
   
 8. 8.
  0398079 - MÚA 2014 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Hradilová, Marta
  Italština v knihovně kapucínského konventu na Hradčanech.
  [Italian in the Library of the Capuchin Monastery in Hradčany, Prague.]
  Libri magistri muti sunt. Pocta Jaroslavě Kašparové. Praha: Knihovna Akademie věd ČR, 2013 - (Císařová Smítková, A.; Jelínková, A.; Svobodová, M.), s. 335-346. ISBN 978-80-86675-24-4
  Grant CEP: GA ČR GAP405/10/0027
  Institucionální podpora: RVO:67985921
  Klíčová slova: codicology * Capuchin Monastery, Prague, Hradčany * library
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0225635
   
   
 9. 9.
  0398078 - MÚA 2014 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Hradilová, Marta
  Katalogy knihovny chebských františkánů.
  [Catalogues of the Franciscan Library in Cheb.]
  Libri catenati Egrenses. Knihy a knihovna chebských františkánů v pozdním středověku a raném novověku. Praha: Národní knihovna České republiky, 2013 - (Boldan, K.; Marek, J.), s. 201-212, 316-318. ISBN 978-80-7050-618-9
  Grant CEP: GA ČR GAP405/10/0027
  Institucionální podpora: RVO:67985921
  Klíčová slova: codicology * Franciscan monastery, Cheb, Czech Republic * library
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0225613
   
   


  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.