Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0489580 - MÚA 2019 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Hradilová, Marta (ed.) - Tošnerová, Marie (ed.)
  Jakž lidé hodnověrní zprávu činí. Formy písemné komunikace v raném novověku.
  [“Jakž lidé hodnověrní zprávu činí.” The Forms of Written Communication in the Early Modern Period.]
  Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2018. 255 s. ISBN 978-80-87782-83-5
  Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/14
  Program:StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:67985921
  Klíčová slova: Early Modern Period * written communication
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0284037
   
 2. 2.
  0481672 - MÚA 2018 RIV CZ cze, eng B - Monografie kniha jako celek
  Hradilová, Marta - Pátková, H.
  Scriptores. Písemná kultura a její tvůrci v pozdně středověkých Čechách 1300–1350.
  [Scriptores. Written Culture and Its Creators in Late Medieval Bohemia in 1300–1350.]
  Praha: Scriptorium, 2017. 232 s. ISBN 978-80-88013-54-9
  Grant CEP: GA ČR GA14-00994S
  Institucionální podpora: RVO:67985921
  Klíčová slova: codicology * palaeography * Bohemia, 1300-1350
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0277196
   
 3. 3.
  0440922 - MÚA 2015 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Hradilová, Marta
  K dějinám knihovny minoritů v Českém Krumlově.
  [On the History of the Minorite Library in Český Krumlov.]
  Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014. 188 s. Studie o rukopisech. Monographia, 19. ISBN 978-80-87782-36-1
  Institucionální podpora: RVO:67985921
  Klíčová slova: codicology * Minorite monastery * Český Krumlov, Czech Republic
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0244019
   
 4. 4.
  0366595 - MÚA 2012 RIV CZ eng B - Monografie kniha jako celek
  Brodský, Pavel - Hradilová, Marta - Hrdinová, Martina - Petr, Stanislav - Šumová, Martina - Tošnerová, Marie
  Guide to Manuscript Collections in the Czech Republic.
  Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2011. 633 s. Studie o rukopisech. Monographia, 17. ISBN 978-80-86495-81-1
  Grant CEP: GA ČR GAP405/10/0027
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
  Klíčová slova: codicology * manuscripts * Czech Republic
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201529
   
 5. 5.
  0022709 - MÚA 2010 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Brodský, Pavel - Fiala, P. - Hoffmann, František - Hradilová, Marta - Kejř, J. - Petr, Stanislav - Pražák, J. - Šolle, Z. - Tošnerová, Marie - Zachová, Irena
  Průvodce po rukopisných fondech v České republice 4. Rukopisné fondy centrálních a církevních knihoven v České republice.
  [Guide to manuscript collections in the Czech Republic 4. Manuscripts in central and church libraries in the Czech Republic.]
  Praha: Archiv AV ČR, 2004. 720 s. Studie o rukopisech. Monographia, 10. ISBN 80-86404-16-1
  Grant CEP: GA ČR GA404/02/0130
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8077915
  Klíčová slova: manuscripts * Czech republic * codicology
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0111426