Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0342223 - ÚMCH 2011 RIV NL eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Hrubý, Martin - Filippov, Sergey K. - Pánek, Jiří - Nováková, Michaela - Macková, Hana - Kučka, Jan - Ulbrich, Karel
  Thermoresponsive micelles for radionuclide delivery.
  Abstract Book. Egmond aan Zee: University of Twente, 2010 - (Engbersen, J.), s. 216-218. ISBN 978-90-365-3007-1.
  [European Symposium on Controlled Drug Delivery /11./. Egmond aan Zee (NL), 07.04.2010-09.04.2010]
  Grant CEP: GA AV ČR KAN200200651; GA MŠk 1M0505; GA ČR GPP207/10/P054
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: micelles * drug delivery systems * thermoresponsive polymers
  Kód oboru RIV: FR - Farmakologie a lékárnická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0185016
   
 2. 2.
  0340778 - MBÚ 2010 RIV US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Větvička, David - Hovorka, Ondřej - Hrubý, Martin - Ulbrich, Karel - Říhová, Blanka
  An unique insight into anticancer drug delivery research: whole body imaging.
  International Symposium on Recent Advances in Drug Delivery Systems /14./. Utah: Elsevier, 2009, s. 83-84.
  [International Symposium on Recent Advances in Drug Delivery Systems /14./. Salt Lake City (US), 15.02.2009-18.02.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR KAN200200651; GA AV ČR IAA400200702
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510; CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: polymeric conjugates * hpma
  Kód oboru RIV: EC - Imunologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0183950
   
 3. 3.
  0306669 - ÚMCH 2008 RIV NL eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Hrubý, Martin - Kučka, Jan - Koňák, Čestmír - Větřík, M. - Lebeda, Ondřej - Ulbrich, Karel
  Thermoresponsive polymer for local radiotherapy with doxorubicin bound via a newly developed hydrolytically labile bond.
  [Termoresponsivní polymery pro lokální radioterapii s doxorubicinem vázaným nově vyvinutou hydrolyticky labilní vazbou.]
  Abstract Book - Tenth European Symposium on Controlled Drug Delivery. Noordwijk aan Zee: University of Twente, 2008 - (Sam, A.), s. 174-177. ISBN 978-90-365-2653-1.
  [European Symposium on Controlled Drug Delivery /10./. Noordwijk aan Zee (NL), 02.04.2008-04.04.2008]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA400480616; GA AV ČR KAN200200651
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505; CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: thermoresponsive * local * radiotherapy
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0159632
   
 4. 4.
  0099657 - MBÚ 2008 RIV GB eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Šírová, Milada - Mrkvan, Tomáš - Strohalm, Jiří - Etrych, Tomáš - Ulbrich, Karel - Říhová, Blanka
  HPMA-based macromolecular therapeutics reinforce anti-tumor immunity.
  [Makromolekulární léčiva na bázi HPMA posilují imunitu proti nádoru.]
  Meeting of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, ISOBM 2007 /35./. London: Karger, 2007, s. 86-86. ISSN 1010-4283.
  [Meeting of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, ISOBM 2007 /35./. Prague (CZ), 15.09.2007-19.09.2007]
  Grant CEP: GA AV ČR KAN200200651
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510; CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: doxorubicin
  Kód oboru RIV: EC - Imunologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0158208
   
 5. 5.
  0099656 - MBÚ 2008 RIV GB eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Tomala, Jakub - Kovář, Marek - Mrkvan, Tomáš - Etrych, Tomáš - Strohalm, Jiří - Ulbrich, Karel - Říhová, Blanka
  Treatment of expanding tumors by targeted HPMA copolymer-bound doxorubicin conjugates is followed by specific anti-tumour immunity.
  [Léčba expandujících nádorů směrovanými polymerními léčivy s doxorubicinem je následováno specifickou protinádorovou imunitou.]
  Meeting of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, ISOBM 2007 /35./. London: Karger, 2007, s. 88-88. ISSN 1010-4283.
  [Meeting of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, ISOBM 2007 /35./. Prague (CZ), 15.09.2007-19.09.2007]
  Grant CEP: GA AV ČR KAN200200651
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510; CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: doxorubicin
  Kód oboru RIV: EC - Imunologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0158207
   
 6. 6.
  0099640 - MBÚ 2008 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Říhová, Blanka - Hovorka, Ondřej - Kopečková, P. - Kopeček, J.
  Anti DR5 bound to HPMA: new approach for immunochemotherapy of cancer.
  [Protilátka anti-DR5 vázaná na HPMA: nový přístup k imunochemoterapii nádorů.]
  International Workshop on Drug Delivery Systems /5./. Praha: Springer, 2007, s. 23-23.
  [International Workshop on Drug Delivery Systems /5./. Třeštˇ (CZ), 15.05.2007-18.5.2007]
  Grant CEP: GA AV ČR KAN200200651
  Grant ostatní:US(US) NIH-FIC 1R03 TW006260-01A2
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Zdroj financování: N - neveřejné zdroje
  Klíčová slova: polymeric conjugates
  Kód oboru RIV: EC - Imunologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0158194
   
 7. 7.
  0099622 - MBÚ 2008 RIV US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Hovorka, Ondřej - Větvička, David - Šubr, Vladimír - Etrych, Tomáš - Ulbrich, Karel - Říhová, Blanka
  Differences in HSP expression after the treatment of cancer cell lines with different polymeric cnjugates.
  [Rozdíly v expresi HSP po léčbě nádorových buněčných linií polymerními konjugáty.]
  Annual Meeting and Exposition of the Controlled Release Society /34./. California: Springer, 2007, s. 15-16.
  [Annual Meeting and Exposition of the Controlled Release Society /34./. Long Beach (US), 07.07.2007-11.07.2007]
  Grant CEP: GA AV ČR KAN200200651; GA AV ČR IAA400200702
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510; CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: doxorubicin
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0158179
   
 8. 8.
  0099621 - MBÚ 2008 RIV CN eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Hovorka, Ondřej - Strohalm, Jiří - Šubr, Vladimír - Ulbrich, Karel - Říhová, Blanka
  HPMA-based polymeric conujgates utilize very fast, non-active mechanisms to enter cancer cells.
  [Polymerní konjugáty na bázi HPMA pronikají do nádorových buněk velmi rychle, bez přispění aktivních přenašečů.]
  BIT´s 5th Anniversary Congress of International Drug Discovery Science and Technology. Shanghai: Springer, 2007, s. 234-234.
  [BIT´s 5th Anniversary Congress of International Drug Discovery Science and Technology. Shanghai (CN), 28.05.2007-05.06.2007]
  Grant CEP: GA MŠk 1M0505; GA AV ČR KAN200200651; GA AV ČR IAA400200702
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510; CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: doxorubicin
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0158178
   
 9. 9.
  0099440 - MBÚ 2008 RIV CN eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Říhová, Blanka
  Immunomodulating polymer-based nanotherapeutics with cytostatics activity.
  [Imunomodulační polymerní nanoterapeutika s cytostatickou aktivitou.]
  BIT´s Anniversary Congress of International Drug Discovery Science and Technology /5./. Shanghai: Springer, 2007, s. 106-106.
  [BIT´s Anniversary Congress of International Drug Discovery Science and Technology /5./. Shanghai (CN), 28.05.2007-06.06.2007]
  Grant CEP: GA MŠk 1M0505; GA AV ČR KAN200200651
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: cancer
  Kód oboru RIV: EC - Imunologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0158044
   
 10. 10.
  0099433 - MBÚ 2008 RIV PL eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Říhová, Blanka - Hovorka, Ondřej - Etrych, Tomáš - Šubr, Vladimír - Strohalm, Jiří - Ulbrich, Karel
  Polymer-based cytostatic drugs induce either apoptotic or necrotic cell death depending on the drug bonding.
  [Na polymer navázaná polymerní léčiva spouští buď apoptotickou nebo nekrotickou smrt buně v závislosti na vazbě léčiva.]
  European Conference on Chemistry for Life Sciences /2./. Wroclaw: University of Wroclaw, 2007, s. 72-72.
  [European Conference on Chemistry for Life Sciences /2./. Wroclaw (PL), 04.09.2007-08.09.2007]
  Grant CEP: GA ČR GA305/05/2268; GA MŠk 1M0505; GA AV ČR KAN200200651
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510; CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: conjugates * doxorubicin
  Kód oboru RIV: EC - Imunologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0158040