Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0361622 - ÚOCHB 2012 CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Pivoňková, Hana - Němcová, Kateřina - Horáková Brázdilová, Petra - Havran, Luděk - Macíčková-Cahová, Hana - Hocek, Michal - Fojta, Miroslav
  Tail labelled oligonucleotide probes for the detection of DNA-protein interactions.
  Chemistry of Nucleic Acid Components. 15th Symposium. Praha: Institute of Organic Chemistry and Biochemistry AS CR, v. v. i., 2011 - (Hocek, M.), s. 435-437. Collection Symposium Series, 12. ISBN 978-80-86241-37-1.
  [Chemistry of Nucleic Acid Components /15./. Český Krumlov (CZ), 05.06.2011-10.06.2011]
  Grant CEP: GA MŠk LC512; GA MŠk(CZ) LC06035; GA AV ČR(CZ) IAA400040901; GA AV ČR(CZ) IAA400040903; GA ČR(CZ) GAP301/11/2076
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40550506; CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Klíčová slova: DNA * electrochemistry * tail labeling
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0198898
   
 2. 2.
  0361621 - ÚOCHB 2012 CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Fojta, Miroslav - Havran, Luděk - Horáková Brázdilová, Petra - Pivoňková, Hana - Kostečka, Pavel - Macíčková-Cahová, Hana - Raindlová, Veronika - Vrábel, Milan - Hocek, Michal
  Redox labelling of nucleic acids for analyzing nucleotide sequences and monitoring DNA-protein interactions.
  Chemistry of Nucleic Acid Components. 15th Symposium. Praha: Institute of Organic Chemistry and Biochemistry AS CR, v. v. i., 2011 - (Hocek, M.), s. 155-158. Collection Symposium Series, 12. ISBN 978-80-86241-37-1.
  [Chemistry of Nucleic Acid Components /15./. Český Krumlov (CZ), 05.06.2011-10.06.2011]
  Grant CEP: GA MŠk LC512; GA MŠk(CZ) LC06035; GA AV ČR(CZ) IAA400040901; GA AV ČR(CZ) IAA400040903; GA ČR GA203/09/0317; GA AV ČR(CZ) GPP206/11/P739
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40550506; CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Klíčová slova: DNA * electrochemistry * redox labeling
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0198897
   
 3. 3.
  0326437 - ÚFCH JH 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Deýlová, D. - Barek, J. - Josypčuk, Bohdan
  Voltammetric determination of 4-nitrophenol and 5-nitrobenzimidazole on different amalgam electrodes.
  XXIX. Moderní elektrochemické metody. Ústí nad Labem: Best Servis, 2009 - (Barek, J.; Navrátil, T.), s. 19-21. ISBN 978-80-254-3997-5.
  [Moderní elektrochemické metody /29./. Jetřichovice (CZ), 25.05.2009-29.05.2009]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC06035; GA ČR GA203/07/1195
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: amalgam electrode * voltammetry * electrochemistry
  Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173542
   
 4. 4.
  0326228 - ÚFCH JH 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Vyskočil, V. - Krejčová, Z. - Daňhel, A. - Navrátil, Tomáš - Barek, J.
  Voltammetric Determination of Carcinogenic Air Pollutant 2-Nitrofluorene Using Polished Silver Solid Amalgam Composite Electrode.
  [Voltametrické stanovení karcinogenních vzdu�ného polutantu 2-nitrofluorenu za použití leštěné stříbrné pevné amalgámové kompozitní elektrody.]
  XXIX. Moderní elektrochemické metody. Ústí nad Labem: Best Servis, 2009 - (Barek, J.; Navrátil, T.), s. 123-126. ISBN 978-80-254-3997-5.
  [Moderní elektrochemické metody /29./. Jetřichovice (CZ), 25.05.2009-29.05.2009]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC06035; GA ČR GA203/07/1195; GA AV ČR IAA400400806
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: voltammetry * nitrocompounds * detection * carcinogens
  Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173392
   
 5. 5.
  0320354 - ÚFCH JH 2009 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Mikysek, T. - Švancara, I. - Ludvík, Jiří - Vytřas, K. - Kalcher, K.
  Některé nové přístupy k charakterizaci uhlíkových pastových elektrod.
  [Some New Approaches to the Characterization of the Carbon Paste Electrodes.]
  Sborník přednášek z XXVIII. mezinárodního odborného semináře. Praha: Česká společnost chemická, 2008 - (Barek, J.; Navrátil, T.), s. 66-68. ISBN 978-80-86238-39-5.
  [Moderní elektrochemické metody /28./. Jetřichovice (CZ), 26.05.2008-29.05.2008]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC06035
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: electrochemistry * fullerene -.gamma.-cyclodextrin complex
  Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0169258
   
 6. 6.
  0309906 - ÚOCHB 2009 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Cahová, Hana - Havran, Luděk - Horáková Brázdilová, Petra - Pivoňková, Hana - Fojta, Miroslav - Hocek, Michal
  Aminophenyl- and nirophenyl-labeled DNA. Synthesis by polymerase incorporation of nucleoside triphosphates and electrochemical properties.
  [DNA značená aminofenylem a nitrofenylem. Syntéza pomocí enzymatické inkorporace modifikovaných nukleosid trifosfátů, studium elektrochemických vlastností takto značené DNA.]
  Chemistry of Nucleic Acid Components. Praha: Institute of Organic Chemistry and Biochemistry ASCR, 2008 - (Hocek, M.), s. 178-181. Collection Symposium Series, 10. ISBN 978-80-86241-29-6.
  [Symposium on Chemistry of Nucleic Acid Components /14./. Český Krumlov (CZ), 08.06.2008-13.06.2008]
  Grant CEP: GA MŠk LC512; GA MŠk(CZ) LC06035; GA ČR GA203/05/0043
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40550506; CEZ:AV0Z50040507
  Klíčová slova: DNA modification * nucleosides triphosphates * electrochemical labeling of DNA
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0161923
   
 7. 7.
  0309611 - ÚFCH JH 2009 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Barek, J. - Fischer, J. - Vyskočil, V. - Pecková, K. - Navrátil, Tomáš - Josypčuk, Bohdan
  Elektrochemická detekce stopových množství nitrovaných výbušnin.
  [Electrochemical detection of trace amounts of nitrated explosives.]
  Sborník přednášek z XXVIII. mezinárodní odborné konference. Praha: Česká společnost chemická, 2008 - (Barek, J.; Navrátil, T.), s. 3-5. ISBN 978-80-86238-39-5.
  [Moderní elektrochemické metody /28./. Jetřichovice (CZ), 26.05.2008-29.05.2008]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC06035; GA ČR GA203/07/1195; GA ČR GA521/06/0496; GA AV ČR IAA400400806
  Grant ostatní:GA UK(CZ) Gp203/07/p261
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: voltammetry * nitrocompounds * detection * explosives
  Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0161693
   
 8. 8.
  0309610 - ÚFCH JH 2009 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Jiránek, I. - Králová, Z. - Pecková, K. - Barek, J. - Josypčuk, Bohdan
  Voltametrické stanovení 5-nitrochinolinu na stříbrné tuhé amalgánové elektrodě.
  [Voltammetric determination of 5-nitrochinoline on the silver solid amalgam electrode.]
  Sborník přednášek z XXVIII. mezinárodní odborné konference. Praha: Česká společnost chemická, 2008 - (Barek, J.; Navrátil, T.), s. 40-43. ISBN 978-80-86238-39-5.
  [Moderní elektrochemické metody /28./. Jetřichovice (CZ), 26.05.2008-29.05.2008]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC06035
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: voltammetry * silver amalgam electrode * 5-nitrochinoline
  Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0161692
   
 9. 9.
  0087318 - ÚFCH JH 2008 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Daňhel, A. - Barek, J. - Josypčuk, Bohdan - Pecková, K.
  Voltammetric determination of genotoxic nitrocompounds using silver amalgam electrodes.
  [Voltametrické stanovení sloučenin dusíku pomocí stříbrné pevné amalgámové elektrody.]
  Modern Analytical Chemistry. Book of Proceedings. Prague: Czech Chemical Society, 2007, s. 142-150. ISBN 80-86238-96-2.
  [Modern Analytical Chemistry. International Student Conference /3./. Prague (CZ), 29.01.2007-30.01.2007]
  Grant ostatní:GAMŠk(CZ) LC06035
  Program:LC
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: silver amalgam electrode * voltammetry * nitrocompounds
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0149201
   
 10. 10.
  0082672 - ÚFCH JH 2008 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Brázdilová, P. - Navrátil, Tomáš - Josypčuk, Bohdan - Fojta, Miroslav
  Využití prototypu multikanálového přístroje pro elektrochemickou detekci hybridizace DNA.
  [The use of prototype of multichannel device for electrochemical detection of DNA hybridization.]
  Sborník přednášek z XXVII. mezinárodního odborného semináře. Praha: Česká společnost chemická, 2007 - (Barek, J.; Navrátil, T.), s. 4-7. ISBN 978-80-86238-05-0.
  [Moderní elektrochemické metody /27./. Jetřichovice (CZ), 21.05.2007-24.05.2007]
  Grant CEP: GA ČR GA203/07/1195; GA MPO 1H-PK/42; GA MŠk(CZ) LC06035; GA AV ČR IAA4004402
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503; CEZ:AV0Z50040702
  Klíčová slova: electrochemical detection * DNA
  Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0146169