Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0318241 - FGÚ 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Liška, F. - Chylíková, B. - Martínek, M. - Křen, Vladimír
  Microphthalmia and cataract in rats with a novel point mutation in connexin 50 - L7Q.
  [Mikroftalmie a katarakta u potkanů s novou bodovou mutací v konexinu 50 – L7Q.]
  Molecular Vision. Roč. 14, 97-99 (2008), s. 823-828. ISSN 1090-0535
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA301/06/0028
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: Connexin 50 * mutation * spontaneously hypertensive rat
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 2.464, rok: 2008
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0167708

             
   
   
 2. 2.
  0318235 - FGÚ 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Grieve, I.C. - Dickens, N. J. - Pravenec, Michal - Křen, Vladimír - Hubner, N. - Cook, S.A. - Aitman, T. J. - Petretto, E. - Mangion, J.
  Genome-Wide Co-Expression Analysis in Multiple Tissues.
  [Celogenomová koexpresní analýza v několika tkáních.]
  PLoS ONE. Roč. 3, č. 12 (2008), e4033-e4033. ISSN 1932-6203. E-ISSN 1932-6203
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M0520; GA MŠk(CZ) ME08006; GA MŠk(CZ) 1P05ME791; GA ČR(CZ) GA301/06/0028; GA ČR(CZ) GA301/08/0166
  Grant ostatní: EURATools(XE) LSHG-CT-2005-019015; HHMI(US) 55005624
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: Cis- and trans-eQTL * coexpression analysis in multiple tissues * recombinant inbred strains
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0167703

             
   
   
 3. 3.
  0307862 - FGÚ 2008 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Sugimoto, K. - Kazdová, L. - Qi, N.R. - Hyakukoku, M. - Křen, Vladimír - Šimáková, Miroslava - Zídek, Václav - Kurtz, T. W. - Pravenec, Michal
  Telmisartan increases fatty acid oxidation in skeletal muscle through a peroxisome proliferator-activated receptor-[gamma] dependent pathway.
  [Telmisartan zvyšuje oxidaci mastných kyselin ve svalech prostřednictvím aktivace PPARgama.]
  Journal of Hypertension. Roč. 26, č. 6 (2008), s. 1209-1215. ISSN 0263-6352. E-ISSN 1473-5598
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M0520; GA MZd(CZ) NR8495; GA MZd NR9359; GA ČR(CZ) GA301/06/0028
  Grant ostatní: -(XE) LSHG-CT-2005-019015; HHMI(US) 55005624; -(US) HL56028; -(US) HL63709
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Zdroj financování: R - rámcový projekt EK ; N - neveřejné zdroje
  Klíčová slova: telmisartan * fatty acid oxidation * PPARgamma
  Kód oboru RIV: FB - Endokrinologie, diabetologie, metabolizmus, výživa
  Impakt faktor: 5.132, rok: 2008
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0160503

             
   
   
 4. 4.
  0307070 - FGÚ 2008 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Petretto, E. - Sarwar, R. - Grieve, I. - Lu, H. - Kumaran, M. K. - Muckett, P.J. - Mangion, J. - Schroen, B. - Benson, M. - Punjabi, P.P. - Prasad, S.K. - Pennell, D. J. - Kiesewetter, Ch. - Tasheva, E. S. - Corpuz, L. M. - Webb, M.D. - Conrad, G.W. - Kurtz, T. W. - Křen, Vladimír - Fischer, J. - Hubner, N. - Pinto, Y. M. - Pravenec, Michal - Aitman, T. J. - Cook, S.A.
  Integrated genomic approaches implicate osteoglycin (Ogn) in the regulation of left ventricular mass.
  [Integrované genomické přístupy odhalily úlohu osteoglycinu (Ogn) při regulaci hmotnosti levé komory srdeční.]
  Nature Genetics. Roč. 40, č. 5 (2008), s. 546-552. ISSN 1061-4036. E-ISSN 1546-1718
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1P05ME791; GA MŠk(CZ) 1M0520; GA ČR(CZ) GA301/06/0028; GA ČR(CZ) GA301/08/0166
  Grant ostatní: HHMI(US) 55005624; -(XE) LSHG-CT-2005-019015
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Zdroj financování: N - neveřejné zdroje ; R - rámcový projekt EK
  Klíčová slova: left ventricle mass * osteoglycin * genetical genomics
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 30.259, rok: 2008
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0159928

             
   
   
 5. 5.
  0086368 - FGÚ 2008 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Pravenec, Michal - Hyakukoku, M. - Houštěk, Josef - Zídek, Václav - Landa, Vladimír - Mlejnek, Petr - Mikšík, Ivan - Mothejzíková-Dudová, Kristýna - Pecina, Petr - Vrbacký, Marek - Drahota, Zdeněk - Vojtíšková, Alena - Mráček, Tomáš - Kazdová, L. - Oliyarnyk, O. - Wang, Ji. - Ho, Ch. - Qi, N. - Sugimoto, K. - Kurtz, T.
  Direct linkage of mitochondrial genome variation to risk factors for type 2 diabetes in conplastic strains.
  [Přímá vazba variability mitochondriálního genomu k rizikovýn faktorům diabetu 2. typu u konplastických kmenů.]
  Genome Research. Roč. 17, č. 9 (2007), s. 1319-1326. ISSN 1088-9051. E-ISSN 1549-5469
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M0520; GA ČR(CZ) GA301/06/0028; GA ČR GA303/07/0781
  Grant ostatní: GA UK(CZ) 24/2005; GA UK(CZ) 26/2005; National Institutes of Health(US) HL35018; National Institutes of Health(US) HL56028; National Institutes of Health(US) HL63709; EURATOOLS(XE) LSHG-CT-2005-019015
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Zdroj financování: R - rámcový projekt EK
  Klíčová slova: mitochondrial genome * conplastic strains * risk factors for type 2 diabetes
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 11.224, rok: 2007
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0148653

             
   
   
 6. 6.
  0081417 - FGÚ 2007 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Pravenec, Michal - Kurtz, T. W.
  Molecular genetics of experimental hypertension and the metabolic syndrome: from gene pathways to new therapies.
  [Molekulární genetika experimentální hypertenze a metabolického syndromu: od genetické regulace k novým lékům.]
  Hypertension. Roč. 49, č. 5 (2007), s. 941-952. ISSN 0194-911X. E-ISSN 1524-4563
  Grant CEP: GA MZd(CZ) NR8545; GA ČR(CZ) GA301/04/0390; GA ČR(CZ) GA301/06/0028
  Grant ostatní: The Howard Hughes Institute(US) HHMI55005624
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: SHR * CD36 * metabolic syndrome
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 7.194, rok: 2007
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0145288

             
   
   
 7. 7.
  0043460 - FGÚ 2007 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Petretto, E. - Mangion, J. - Dickens, N. J. - Cook, S.A. - Kumaran, M. K. - Lu, H. - Fischer, J. - Maatz, H. - Křen, Vladimír - Pravenec, Michal - Hubner, N. - Aitman, T. J.
  Heritability and tissue specificity of expression quantitative trait loci.
  [Heritabilita a tkáňová specificita expresních lokusů kvantitativních znaků.]
  PLoS Genetics. Roč. 2, č. 10 (2006), s. 1625-1633. ISSN 1553-7390
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M0520; GA ČR(CZ) GA301/06/0028; GA ČR(CZ) GA301/04/0390
  Grant ostatní: HHMI(US) 55005624
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: expression QTL * heritability * tissue specificity
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 7.671, rok: 2006
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0136443

             
   
   


  Tyto stránky využívají soubory cookies,které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom, jak používáme cookies.