Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0340638 - BFÚ 2010 US eng A - Abstrakt
  Kubala, Lukáš - Konopka, Roman - Kočí, Lenka - Papežíková, Ivana - Pejchalová, Kateřina - Hýžďalová, Martina
  TNF-alpha induced MUC5AC production in human colon epithelial cells is inhibited by apocynin.
  Program and Abstracts. San Francisco: Elsevier, 2009. S45. ISSN 0891-5849. E-ISSN 1873-4596.
  [SFRBM's 16th Annual Meeting. 18.11.2009-22.11.2009, San Francisco]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA524/06/1197; GA ČR(CZ) GA305/09/1526
  Grant ostatní: GA ČR(CZ) GA301/08/0717
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Klíčová slova: mucin * inflammation * colon
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0183844
   
   
 2. 2.
  0328286 - BFÚ 2010 CZ eng A - Abstrakt
  Kolářová, Hana - Pejchalová, Kateřina - Kubala, Lukáš
  The expresion of NADPH oxidases and production of reactive oxygen species by human lung adenocarcinoma epithelial cell line A549.
  [Exprese NADPH oxidáz a produkce reaktivních kyslíkových metabolitů buňkami plicního karcinomu A549.]
  Programme & Abstracts. Brno, 2009. s. 112. ISSN 1337-6853.
  [TOXCON 2009, 14th Interdisciplinary Toxicology Conference. 01.06.2009-03.06.2009, Brno]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA524/06/1197
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Klíčová slova: lung epithelial cells * reactive oxygen species * fluorometry
  Kód oboru RIV: AQ - Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk-stroj
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174634
   
   
 3. 3.
  0318578 - BFÚ 2009 RIV CZ cze A - Abstrakt
  Krejčová, D. - Lojek, Antonín - Kubala, Lukáš
  Vliv apocyninu a DPI na tvorbu oxidu dusnatého myšími makrofágy po stimulaci endotoxinem.
  [The influence of apocynin and DPI on nitric oxide production in mouse macrophages stimulated by endotoxin.]
  Alergie. Roč. 10, č. 2 (2008), s. 130-131. ISSN 1212-3536.
  [Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů /25./ a Kongres českých a slovenských imunologů s mezinárodní účastí /12./. 29.10.2008-1.11.2008, Praha]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA524/06/1197
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Klíčová slova: apocynin * DPI * RAW 264.7
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0167955
   
   
 4. 4.
  0318571 - BFÚ 2009 RIV CZ cze A - Abstrakt
  Hájková, V. - Krejčová, Daniela - Moravcová, Aneta - Číž, Milan - Velebný, V. - El-Benna, J. - Lojek, Antonín - Kubala, Lukáš
  Aktivace lidských krevních fagocytů solubilním glukomannanem izolovaným z Candida utilis.
  [Glucomannan isolated from Candida utilis induces activation of NADPH oxidase in human blood phagocytes.]
  Alergie. Roč. 10, č. 2 (2008), s. 129. ISSN 1212-3536.
  [Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů /25./ a Kongres českých a slovenských imunologů s mezinárodní účastí /12./. 29.10.2008-1.11.2008, Praha]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA524/06/1197
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Klíčová slova: oxidative burst * phagocytes * polysaccharides
  Kód oboru RIV: AQ - Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk-stroj
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0167948
   
   
 5. 5.
  0310804 - BFÚ 2009 CZ eng A - Abstrakt
  Hájková, V. - Moravcová, Aneta - Krejčová, Daniela - Číž, Milan - Velebný, V. - Lojek, Antonín - Kubala, Lukáš
  Neutrophil priming by soluble glucomannan isolated from Candida utilis.
  [Priming neutrofilů rozpustným glukomananem izolovaným z Candida utilis.]
  Book of Abstracts. Brno, 2008. s. 18.
  [Joint Meeting of Cost Action B35 - WG 2 & 3, III. European Workshop on the Analysis of Phagocyte Functions. 22.05.2008-24.05.2008, Brno]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA524/06/1197
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Klíčová slova: Candida utilis * glucomannan * NADPH oxidase
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0162570
   
   
 6. 6.
  0309270 - BFÚ 2009 SK eng A - Abstrakt
  Konopka, Roman - Lojek, Antonín - Kubala, Lukáš - Pacherník, J.
  Retinoic acid induced neuronal differentiation of P19 embryonal carcinoma cells is modulated by intracellular redox state.
  [Indukce neurální diferenciace embryonálních nádorových buněk linie P19 kyselinou retinovou je modulovaná vnitrobuněčným redoxním stavem.]
  Programme & Abstracts. Trenčianske Teplice, 2008. s. 79-80. ISSN 1337-6853.
  [TOXCON 2008, Integration of Toxicological Research Within V4, 13th Interdisciplinary Toxicology Conference. 27.05.2008-30.05.2008, Trenčianske Teplice]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA524/06/1197
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Klíčová slova: retinoic acid * antioxidants * P19
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0161458
   
   
 7. 7.
  0306789 - BFÚ 2009 CZ cze A - Abstrakt
  Kubala, Lukáš - Bláhová, Lucie - Kordačová, Lucie - Okénková, Kateřina - Bártová, Kateřina - Bláha, Luděk
  Lipopolysacharidy sinic, jejich stanovení a související toxicita.
  [Determination and toxicity of lipopolysacharides of cyanobacteria.]
  Sborník konference. Brno, 2008. s. 51-56. ISBN 978-80-86188-26-3.
  [CYANOBAKTERIE 2008, invazivní sinice, nové cyanotoxiny a trendy v technologiích. 01.04.2008-03.04.2008, Brno]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA524/06/1197; GA MŠk(CZ) 1M0571
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702; CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: lipopolysaccharides * cyanobacteria * phagocytes
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0159718
   
   
 8. 8.
  0088727 - BFÚ 2008 RIV CZ cze A - Abstrakt
  Okénková, Kateřina - Konopka, R. - Kubala, Lukáš
  Stimulace neutrofilních granulocytů lipopolysacharidem je spojena s fosforylací regulační podjednotky p47phox NADPH oxidasy.
  [The stimulation of neutrophil granulocytes by lipopolysaccharide is connected with phosphorylation of regulatory subunit p47phox of NADPH oxidase.]
  Chemické listy. Roč. 101, č. 5 (2007), s. 451. ISSN 0009-2770. E-ISSN 1213-7103.
  [Mezioborové setkání mladých biologů, biochemiků a chemiků. Konference Sigma-Aldrich /7./. 12.06.2007-15.06.2007, Devět skal - Žďárské vrchy]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA524/06/1197
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Klíčová slova: NADPH oxidase * oxidative burst * phagocytes
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0150159
   
   
 9. 9.
  0087683 - BFÚ 2008 CZ cze A - Abstrakt
  Krejčová, Daniela - Okénková, Kateřina - Konopka, Roman - Lojek, Antonín - Kubala, Lukáš
  Změna odpovědi myších fagocytů na endotoxin modulací tvorby reaktivních kyslíkových a dusíkových metabolitů.
  [Change of mice phagocyte response to endotoxin by modulation of reactive oxygen and nitrogen species production.]
  Sborník abstrakt. Praha: Státní zdravotní ústav, 2007. s. 55. ISBN 978-80-7071-283-2.
  [12. Mezioborová česko-slovenská toxikologická konference. 11.06.2007-13.06.2007, Prague]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA524/06/1197
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Klíčová slova: endotoxin * macrophages * reactive oxygen and nitrogen species
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0149473
   
   
 10. 10.
  0087682 - BFÚ 2008 CZ cze A - Abstrakt
  Hájková, V. - Moravcová, Aneta - Číž, Milan - Velebný, V. - Lojek, Antonín - Kubala, Lukáš
  Glukomannan izolovaný z Candida utilis moduluje aktivitu lidských fagocytů.
  [Glukomannan isolated from Candida utilis modulates the activity of human phagocytes.]
  Sborník abstrakt. Praha: Státní zdravotní ústav, 2007. s. 33. ISBN 978-80-7071-283-2.
  [12. Mezioborová česko-slovenská toxikologická konference. 11.06.2007-13.06.2007, Prague]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA524/06/1197
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Klíčová slova: glukomannan * Candida utilis * phagocytes
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0149472