Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0375138 - ÚTIA 2012 CZ eng D - Dizertace
  Kratochvíl, Václav
  Probabilistc Compositional Models: solution of an equivalence problem.
  Ústav teorie informace a automatizace AV ČR. Obhájeno: ČTU. 24.02.2011. - Praha: Czech Technical University, 2012. 118 s.
  Grant CEP: GA MŠk 1M0572; GA ČR GA201/09/1891; GA ČR GEICC/08/E010
  Grant ostatní: GA MŠk(CZ) 2C06019
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
  Klíčová slova: compositional model * probability model * conditional independence
  Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
  http://library.utia.cas.cz/separaty/2012/MTR/kratochvil-probabilistc compositional models solution of an equivalence problem.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0207877
   
   
 2. 2.
  0359021 - ÚTIA 2012 CZ eng D - Dizertace
  Mikeš, Stanislav
  Image Segmentation.
  UTIA AV CR. Obhájeno: MFF UK Praha. 28.4.2010. - Praha: MFF UK, 2010. 196 s.
  Grant CEP: GA MŠk 1M0572; GA ČR GA102/08/0593
  GRANT EU: European Commission(XE) 507752 - MUSCLE
  Grant ostatní: GA MŠk(CZ) 2C06019
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
  Klíčová slova: iamge segmentation * Markov random fields
  Kód oboru RIV: BD - Teorie informace
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0196899