Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0497627 - UEF-S 2019 GB eng M - Část monografie knihy
  Brož, Luděk - Stöckelová, Tereza - Vostal, Filip
  Vampires in Academic Publishing - On the case of Wadim Strielkowski.
  Predatory Publishing. Coventry: Post Office Press, 2018 - (Joy, E.). ISBN N
  Institucionální podpora: RVO:68378076 ; RVO:68378025 ; RVO:67985955
  Klíčová slova: predatory publishing * evaluation of science * open access
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie; AO - Sociologie, demografie (SOU-Z); AO - Sociologie, demografie (FLU-F)
  Obor OECD: Antropology, ethnology; Sociology (SOU-Z); Sociology (FLU-F)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0295292
   

 2. 2. 0489145 - SOU-Z 2019 RIV GB eng M - Část monografie knihy
  Stöckelová, Tereza - Klepal, Jaroslav
  Evidence-Based Alternative, ‘Slanted Eyes’ and Electric Circuits: Doing Chinese Medicine in the Post/Socialist Czech Republic.
  Complementary and Alternative Medicine: Knowledge Production and Social Transformation. Cham: Palgrave Macmillan, 2018 - (Brosnan, C.; Vuolanto, P.; Brodin Danell, J.), s. 33-58. ISBN 978-3-319-73938-0
  Grant CEP: GA ČR GA15-16452S
  Institucionální podpora: RVO:68378025
  Klíčová slova: Complementary and Alternative Medicine * Chinese Medicine * postsocialism
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  Obor OECD: Sociology
  https://www.palgrave.com/gb/book/9783319739380
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0283618
   

 3. 3. 0462087 - SOU-Z 2017 RIV GB eng M - Část monografie knihy
  Stöckelová, Tereza
  Frame Against the Grain: Asymmetries, Interference, and the Politics of EU Comparison.
  Practising Comparison. Manchester: Mattering Press, 2016 - (Deville, J.; Guggenheim, M.; Hrdličková, Z.), s. 166-186. ISBN 978-0-9931449-4-3
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP404/11/0127
  Institucionální podpora: RVO:68378025
  Klíčová slova: academic knowledge * comparison * EU research
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0261615
   

 4. 4. 0460379 - SOU-Z 2017 RIV GB eng M - Část monografie knihy
  Stöckelová, Tereza
  Science policy implications for policy knowledge generated in academia.
  Policy analysis in the Czech Republic. Bristol: The Policy Press, 2016 - (Veselý, A.; Nekola, M.; Hejzlarová, E.), s. 291-301. ISBN 978-1-44731-814-9
  Institucionální podpora: RVO:68378025
  Klíčová slova: academic career * academic knowledge * economists
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0260485
   

 5. 5. 0394836 - SOU-Z 2014 RIV SE eng M - Část monografie knihy
  Stöckelová, Tereza
  Theory has no Big Others in STS.
  What is theory? Answers from the social and cultural sciences. Stockholm, Copenhagen: Liber and CBS Press, 2013 - (Corvellec, H.), s. 88-98. ISBN 978-91-47-09736-4
  Grant CEP: GA ČR GP403/09/P203
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Institucionální podpora: RVO:68378025
  Klíčová slova: science and technology * studies * theory
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0223012
   

 6. 6. 0349222 - SOU-Z 2011 CZ eng M - Část monografie knihy
  Stöckelová, Tereza
  Who knows? Notes on civic epistemology in the Czech Republic.
  Social Movements and Public Action: Lessons from Environmental Issues. Praha: CEFRES, 2009 - (Marty, P.; Devaux, S.), s. 101-130. ISBN 978-80-86311-20-3
  Grant CEP: GA ČR GP403/09/P203
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: science and sociaty * science policy
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0189520
   

 7. 7. 0342167 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Barša, P. - Slačálek, O. - Stöckelová, Tereza
  Od roztržky ke sporu.
  [From Rupture to Dispute.]
  Kritika depolitizovaného rozumu: úvahy (nejen) o nové normalizaci. Všeň: Grimmus, 2010, s. 195-212. ISBN 978-80-902831-6-9
  Grant CEP: GA ČR GP403/09/P203
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: depolitization * power * politics
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0184977
   

 8. 8. 0342163 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Stöckelová, Tereza
  Spočítej a panuj: De/politika kalkulace.
  [Count and Rule: De/politics of Calculation.]
  Kritika depolitizovaného rozumu: úvahy (nejen) o nové normalizaci. Všeň: Grimmus, 2010, s. 61-76. ISBN 978-80-902831-6-9
  Grant CEP: GA AV ČR KJB700280907
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: depolitization * power * resistance
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0184974
   

 9. 9. 0330278 - SOU-Z 2010 RIV CZ eng M - Část monografie knihy
  Felt, U. - Stöckelová, Tereza
  Modes of Ordering and Boundaries that Matter in Academic Knowledge Production.
  [Režimy uspořádávání a hranice ve vytváření akademického poznání.]
  Knowing and Living in Academic Research. Convergence and Heterogeneity in Research Cultures in the European Context.. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2009 - (Felt, U.), s. 39-124. ISBN 978-80-7330-156-9
  Grant CEP: GA AV ČR KJB700280907
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: research assessment * excellence * modes or ordering
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176106
   

 10. 10. 0328976 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Stöckelová, Tereza
  Závěrem: Napříč sociálněvědní a přírodovědnou institucí.
  [Conclusion: Across the social science and natural science institution.]
  Akademické poznávání, vykazování a podnikání. Etnografie měnící se české vědy. Praha: SLON, 2009 - (Stöckelová, T.), s. 133-151. ISBN 978-80-7419-003-2
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) KJB700280907
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: social sciences * natural sciences * Czech science policy
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175142