Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0436852 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Dvořáčková, J. - Pabian, P. - Smith, Simon - Stöckelová, Tereza - Šima, K. - Virtová, Tereza
  Politika a každodennost na českých vysokých školách. Etnografické pohledy na vzdělávání a výzkum.
  [Politics and everyday life in Czech universities: Ethnographic perspectives on teaching, learning and research.]
  Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2014. 267 s. ISBN 978-80-7419-171-8
  Institucionální podpora: RVO:68378025
  Klíčová slova: higher education * teaching and learning * research
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0240505
   

 2. 2. 0385136 - SOU-Z 2013 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Stöckelová, Tereza
  Nebezpečné známosti: O vztahu sociálních věd a společnosti.
  [Dangerous liaisons: On the relation of social sciences and society.]
  Praha: SLON: Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2012. 110 s. ISBN 978-80-7419-095-7; ISBN 978-80-7330-208-5
  Grant CEP: GA ČR GP403/09/P203
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: research evaluation * research impact * performativity
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0214508
   

 3. 3. 0326473 - SOU-Z 2010 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Stöckelová, Tereza (ed.)
  Akademické poznávání, vykazování a podnikání: Etnografie měnící se české vědy.
  [Making, administering and enterprising knowledge in the academy: An ethnography of Czech science in flux.]
  Praha: SLON, 2009. 158 s. ISBN 978-80-7419-003-2
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) KJB700280907
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: Academic capitalism * gender * science policy
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173569
   

 4. 4. 0321181 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Stöckelová, Tereza
  Biotechnologizace: Legitimita, materialita a možnosti odporu.
  [Biotechnologization: Legitimacy, Materiality and Possibilities of Resistance.]
  Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 160 s. Sociologické disertace. ISBN 978-80-7330-152-1
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: genetically modified organisms * science and technology studies * Czech Republic
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0169821
   

 5. 5. 0075964 - SOU-Z 2007 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Čada, K. - Červinková, Alice - Linková, Marcela - Řeháčková, Dana - Stöckelová, Tereza
  Věda jako věc veřejná: vědní politiky a média.
  [Science as a public matter: science policies and the media.]
  Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2006. 70 s. Sociologické studie/Sociological Studies, 11. ISBN 80-7330-099-0
  Grant CEP: GA MŠk 1P05OK459
  Grant ostatní:6. Rámcový program(XE) SAS4-CT-003582
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: accountability * civil society * the media
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0143184