Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0096151 - UCHP-M 20080013 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Obalová, L. - Jirátová, Květa - Kovanda, F. - Galejová, K. - Pacultová, K.
  Effect of Alkali Metals in Calcined Co-Mn-Al LDH on Catalytic Decomposition of N2O.
  [Vliv alkalických kovů v kalcinovaném Co-Mn-Al LDH na katalytický rozklad N2O.]
  Book of Abstracts.. Prague: J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry AS CR, v.v.i., 2007, s. 42-43.
  [Symposium on Catalysis /39./. Prague (CZ), 05.11.2007-06.11.2007]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA106/05/0366
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: n2o decomposition * co-mn-al ldh * alkali metals
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0155585
   
 2. 2.
  0096147 - UCHP-M 20080011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Galejová, K. - Obalová, L. - Pacultová, K. - Lacný, Z. - Kovanda, F. - Jirátová, Květa
  Rozklad N2O na promotovaných směsných oxidických katalyzátorech.
  [N2O Decomposition over Promoted Mixed Oxide Catalysts.]
  Sborník 1. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2007 - (Halfar, R.), s. 194. ISBN 80-86059-47-2.
  [Konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2007 /54./. Srní, Šumava (CZ), 15.10.2007-18.10.2007]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA106/05/0366
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: n2o decomposition * calcined hydrotalcites * metallic promotors
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0155581
   
 3. 3.
  0096145 - UCHP-M 20080010 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Pacultová, K. - Obalová, L. - Kovanda, F. - Jirátová, Květa
  Katalytická redukce oxidu dusného na oxidických katalyzátorech připravených kalcinací sloučenin typu hydrotalcitu.
  [Catalytic Reduction of N2O over Oxidic Catalysts Prepared by Calcination of Hydrotalcite-like Compounds.]
  Sborník 1. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2007 - (Halfar, R.), s. 193. ISBN 80-86059-47-2.
  [Konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2007 /54./. Srní, Šumava (CZ), 15.10.2007-18.10.2007]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA106/05/0366
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: Nn2odecomposition, * calcined co-mn-al hydrotalcites
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0155579
   
 4. 4.
  0096143 - UCHP-M 20080009 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Obalová, L. - Kovanda, F. - Jirátová, Květa - Pacultová, K.
  Katalytické snižování emisí N2O.
  [Catalytic Reduction of N2O Emissions.]
  Sborník 1. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2007 - (Halfar, R.), s. 88. ISBN 80-86059-47-2.
  [Konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2007 /54./. Srní, Šumava (CZ), 15.10.2007-18.10.2007]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA106/05/0366
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: n2o decomposition * calcined hydrotalcites * potassium
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0155577
   
 5. 5.
  0096141 - UCHP-M 20080008 RIV FI eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Obalová, L. - Pacultová, K. - Kovanda, F. - Lacný, Z. - Galejová, K. - Jirátová, Květa
  Effect of Promoter Doping in Calcined Co-Mn-Al Layered Double Hydroxide on Catalytic Decomposition of N2O.
  [Vliv dopování kalcinovaných Co-Mn-Al LDH promotorem na katalytický rozklad N2O.]
  Abstracts.. -: -, 2007, s. P13-77.
  [EUROPACAT VIII. Turku/Abo (FI), 26.08.2007-31.08.2007]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA106/05/0366
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: co-mn-al hydrotalcite * promotors * n2o decomposition
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0155575
   
 6. 6.
  0096138 - UCHP-M 20080007 RIV FI eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Pacultová, K. - Obalová, L. - Jirátová, Květa - Lacný, Z. - Kovanda, F.
  Catalytic Reduction of N2O by Carbon Monoxide over Calcined Co-Mn-Al Layered Double Hydroxide.
  [Katalytická redukce N2O oxidem uhelnatým v přítomnosti kalcinovaných Co-Mn-Al LDH.]
  Abstracts.. -: -, 2007, s. P13-64.
  [EUROPACAT VIII. Turku/Abo (FI), 26.08.2007-31.08.2007]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA106/05/0366
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: co-mn-al hydrotalcite * n2o reduction, * effect of co/n2o
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0155574
   
 7. 7.
  0091274 - UCHP-M 20070176 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Pacultová, K. - Obalová, L. - Kovanda, F. - Jirátová, Květa - Lacný, Z. - Valášková, M.
  Katalytické metody snižování emisí N2O. II. Katalyzátory na bázi hydrotalcitu - výsledky výzkumu.
  [Catalytic Methods in Decrease of N2O Emissions: II. Catalysts Based on Hydrotalcites – Results of Investigation.]
  Sborník přednášek. Praha: PetroCHemProgress, 2007 - (Škarková, L.), s. 3551-3557. ISBN 978-80-02-01893-3.
  [ročník symposia Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodářství Odpadové fórum 2007 /2./. Milovy (CZ), 18.04.2007-20.04.2007]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA106/05/0366
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: N2O * catalytic decomposition
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0151905
   
 8. 8.
  0055277 - UCHP-M 20060266 RIV SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Pacultová, K. - Obalová, L. - Kovanda, F. - Jirátová, Květa - Balabánová, Jana - Lacný, Z. - Rojka, T.
  Catalytic Decomposition of N2O over Ni-Al Catalysts Prepared from Hydrotalcite-like Compounds: Effect of Precursor Crystallinity.
  [Katalytický rozklad N2O na Ni-Al katalyzátorech připravených ze sloučenin typu hydrotalcitu: Vliv krystalinity prekursoru.]
  Proceedings. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2006 - (Štefuca, V.; Markoš, J.), s. 287. ISBN 80-227-2409-2.
  [International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering /33./. Tatranské Matliare (SK), 22.05.2006-26.05.2006]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA106/05/0366
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: nitrous oxide * catalytic decomposition * mixed oxide catalysts
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0143077
   
 9. 9.
  0055189 - UCHP-M 20060196 CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Pacultová, K. - Obalová, L. - Jirátová, Květa - Kovanda, F.
  Performance of N2O Destruction in the Presence of CO over Mixed Metal Oxide Catalyst Derived from Co-Mn-Al Hydrotalcite-Type Precursors.
  [Účinnost destrukce N2O v přítomnosti CO na směsných oxidických Co-Mn-Al katalyzátorech odvozených z Co-Mn-Al hydrotalcitů.]
  Book of Abstracts. Praha: J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry, ASCR, 2006, s. 1-2.
  [Symposium on Catalysis /38./. Prague (CZ), 06.11.2006-07.11.2006]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA106/05/0366
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: catalytic decomposition * catalytic destruction * precursors
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0143005
   
 10. 10.
  0055177 - UCHP-M 20060188 RIV HU eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Pacultová, K. - Obalová, L. - Rojka, T. - Jirátová, Květa - Balabánová, Jana - Lacný, Z. - Kovanda, F.
  Influence of the Crystallinity of Ni-Al Layered Double Hydroxide Precursors on the Activity of Related Mixed Oxides in N2O Decomposition.
  [Vliv krystalinity Ni-Al LDH prekursorů na aktivitu odpovídajících směsných oxidů v rozkladu N2O.]
  Proceedings.. Szeged: Hungarian Zeolite Association, 2006 - (Pálinkó, I.), s. 220-226. ISBN 963-06-0138-9.
  [Pannonian International Catalysis Symposium /8./. Szeged (HU), 04.07.2006-08.07.2006]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA106/05/0366
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: Ni-Al LDH precursor crystallinity * N2O decomposition
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0142996