Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0425758 - ÚSMH 2015 RIV CZ eng M - Část monografie knihy
  Pačes, T. - Schenk, Vladimír - Šafanda, Jan - Zeman, Antonín
  Quaternary and exogeneous processes.
  Far Field of the Geological Repository in the Bohemian Massif. Prague: Czech Geological Survey, 2013 - (Bárta, J.; Dobeš, P.; Hanák, J.; Havlová, V.; Holeček, J.; Kolomínský, J.; Královcová, J.; Lukeš, J.; Málek, J.; Maryška, J.; Mrázová, Š.; Novák, J.; Ondra, P.; Pačes, T.; Procházka, J.; Rukavičková, L.; Schenk, V.; Šafanda, J.; Veselovský, F.; Záruba, J.; Zeman, A.), s. 173-192. ISBN 978-80-7075-851-9
  Institucionální podpora: RVO:67985891 ; RVO:67985530 ; RVO:68378297
  Klíčová slova: quarternary * exogenous processes * geological repository * Bohemian Massif
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie; DB - Geologie a mineralogie (GFU-E)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0231955
   
   
 2. 2.
  0334160 - ÚTAM 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Zeman, Antonín - Růžičková, E. - Adamová, M.
  Holocenní fluviální sedimenty Labe mezi Nymburkem a Ostrou.
  [Holocene fluvial sediments of the Labe (Elbe) River between Nymburk and Ostra.]
  Exkurze České geologické společnosti. Praha: Česká geologická společnost, 2009, s. 1-24. ISBN 9788090420847
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20710524
  Klíčová slova: fluvial sediments * excursion of Czech geological society * radiocarbon dating
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178971
   
   
 3. 3.
  0091991 - ÚTAM 2008 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Zeman, Antonín - Stuchlík, S. - Roblíčková, M. - Široký, P.
  Borotice: Mohylové pohřebiště z doby bronzové.
  [Borotice:burial - The barow burial-ground from The Bronze Age.]
  Borotice: Mohylové pohřebiště z doby bronzové. Brno: Archeologický ústav AV ČR Brno, 2006 - (Stuchlík, S.), s. 277-288. ISBN 80-86023-68-0
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20710524
  Klíčová slova: burial-ground * Bronze Age * barow
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0152444