Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0330686 - ÚCHP 2010 CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Jirátová, Květa - Klempa, Jan
  Studie možností výroby hnojiva 26-13S z kamence se současnou separací hydratovaného oxidu hlinitého.
  [Separation of Hydrated Aluminum Oxide during Production of the 26-13S Fertilizer from Ammonium Alum.]
  9. - Praha: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i, 2009. 14 s.
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: ammonium alum * ammonia * fertilizer
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176414
   
 2. 2.
  0305236 - ÚCHP 2008 CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Jirátová, Květa
  Zpřesňování technologických podmínek odstraňování thalia z kamence.
  [Technological Conditions of Thallium Removal from Ammonium Alum.]
  8. - Praha: Ústav chemických procesů , v.v.i. AV ČR, 2007. 17 s.
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: thallium * ammonium alum
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0158602
   
 3. 3.
  0166892 - UCHP-M 20030209 RIV SIGLE CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Jirátová, Květa - Kociánová, Jana
  Ověření možnosti přepracování kamence na nové typy hnojiv.
  [Conversion of Ammonium Aluminium Alum to New Types of Fertilizers.]
  Praha: ÚCHP AV ČR, 2003. 17 s. 8.
  Grant CEP: GA AV ČR IBS4072305
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4072921
  Klíčová slova: ammonium aluminium alum * fertilizer
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0064001
   
 4. 4.
  0166634 - UCHP-M 20020329 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Kovanda, F. - Jirátová, Květa - Koloušek, D. - Doušová, B. - Dorničák, V. - Čuba, Pavel
  Výzkum a vývoj katalyzátorů na bázi sloučenin typu hydrotalcitu určených pro katalitickou oxidaci organických látek.
  [Investigation of the VOC Oxidation Catalysts Based on Hydrotalcite-Like Compounds.]
  Praha: Vysoká škola chemickotechnologická, 2001. 62 s.
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4072921
  Klíčová slova: VOC combustion * compounds * hydrotalcite
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0063751
   
 5. 5.
  0166633 - UCHP-M 20020328 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Kovanda, F. - Jirátová, Květa - Koloušek, D. - Dorničák, V. - Čuba, Pavel
  Výzkum a vývoj katalyzátorů na bázi sloučenin typu hydrotalcitu určených pro katalitickou oxidaci organických látek.
  [Investigation of the VOC Oxidation Catalysts Based on Hydrotalcite-Like Compounds.]
  Praha: Vysoká škola chemickotechnologická, 2000. 83 s.
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4072921
  Klíčová slova: VOC combustion * Ni * Cu
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0063750
   
 6. 6.
  0166632 - UCHP-M 20020327 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Jirátová, Květa - Kociánová, Jana
  Přepracování kamence amonnohlinitého na hnojivo.
  [Manufacture of a Fertilizer from Aluminum Alum.]
  Praha: Ústav chemických procesů AV ČR, 2002. 15 s.
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4072921
  Klíčová slova: aluminum alum * ammonium sulphate * conversion
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0063749
   
 7. 7.
  0166564 - UCHP-M 20020255 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Jirátová, Květa - Kociánová, Jana
  Hodnocení vlastností katalyzátorů používaných při hydrolýze karbonylsulfidu v Chemopetrolu Litvínov.
  [Evaluation of Catalytic Propeties Used in Hydrolysis of COS.]
  Praha: Ústav chemických procesů AV ČR, 2002. 11 s.
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4072921
  Klíčová slova: COS hydrolysis * catalyst properties * basicity
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0063683
   
 8. 8.
  0166072 - UCHP-M 20013009 RIV SIGLE CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Jirátová, Květa - Rymeš, Jan - Kociánová, Jana
  Hodnocení vlastností spalovacích katalyzátorů po třech letech provozu v Kaučuku, a.s., Kralupy.
  [Properties of VOC Combustion Catalysts Used in Kaučuk Kralupy.]
  Praha: Ústav chemických procesů AV ČR, 2001. 13 s. 5.
  Grant CEP: GA AV ČR IAA4072904
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4072921
  Klíčová slova: katalyzátory * spalování VOC
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0063218
   
 9. 9.
  0166071 - UCHP-M 20013008 RIV SIGLE CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Jirátová, Květa - Kociánová, Jana
  Přepracování kamence amonnohlinitého na hnojivo.
  [Manufacture of Fertilizer from Ammonium Aluminium.]
  Praha: Ústav chemických procesů AV ČR, 2001. 18 s. 6.
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4072921
  Klíčová slova: ammonium aluminium * fertilizer
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0063217
   
 10. 10.
  0165988 - UCHP-M 20000209 RIV SIGLE CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Jirátová, Květa - Rymeš, Jan
  Vlastnosti spalovacího katalyzátoru dodaného podnikem Filtrační technika s.r.o. v listopadu 2000.
  [Properties of the Combustion Catalyst Obtained from Filtracni technika, s.r.o. in November 2000.]
  Praha: ÚCHP AV ČR, 2000. 00.12.05. 8 s. 8.
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4072921
  Klíčová slova: catalyst * properties of combustion * chemical engineering
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0063137