Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0140381 - FLU-F 20030036 RIV CZ cze T - Překlad
  Peregrin, Jaroslav
  [Překlad].
  [[Traslation].]
  [Quine, W.V.O. (ed.).: Two Dogmas in Retrospect.]. Filosofický časopis. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 51, č. 1 (2003), s. 71-81. ISSN 0015-1831
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9009908
  Klíčová slova: Quine * analytic/synthetic distinction
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0038120
   
 2. 2.
  0140210 - FLU-F 20020119 RIV CZ cze T - Překlad
  Peregrin, Jaroslav
  [Překlad].
  [[Translation].]
  [Brandom, R. (ed.).: Reason, Expression and Philosophic Enterprise.]. Filosofický časopis. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 48, č. 3 (2000), s. 419-437. ISSN 0015-1831
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9009908
  Klíčová slova: Brandom
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0037949
   
 3. 3.
  0140198 - FLU-F 20020107 RIV CZ cze T - Překlad
  Peregrin, Jaroslav
  [Překlad].
  [[Translation].]
  [Stekeler (ed.); Weithofer, P. (ed.).: Idee, Begriff, Bedeutung.]. Filosofický časopis. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 43, č. 6 (1995), s. 991-1006. ISSN 0015-1831
  Klíčová slova: Idea * Concept * Meaning
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0037937
   
 4. 4.
  0140130 - FLU-F 20020032 RIV CZ cze T - Překlad
  Peregrin, Jaroslav (ed.)
  [Překlad].
  [[Translation].]
  [Quine, W.V.O. (ed.).: From Stimulus to Science. Harvard University Press 1995.]. -. Praha: Filosofia, 2002. ISBN 80-7007-157-5
  Grant CEP: GA AV ČR IAA0009602
  Klíčová slova: philosophy
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0037869
   
 5. 5.
  0139857 - FLU-F 20000078 SK cze T - Překlad
  Peregrin, Jaroslav (ed.)
  [Překlad].
  [[Translation].]
  [Rorty, R. (ed.).: Putnam and the Relativistic Menace. Journal of Philosophy, XC, 9, 1993, s. 443-461.]. Co po metafyzice? (Hilary Putnam a Richard Rorty o realismu a relativismu). Bratislava: Archa, 1997. s. 61-94. ISBN 80-7115-139-4
  Grant CEP: GA AV ČR IAA0009602
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0037596
   
 6. 6.
  0139856 - FLU-F 20000077 SK cze T - Překlad
  Peregrin, Jaroslav (ed.)
  [Překlad].
  [[Translation].]
  [Putnam, H. (ed.).: Realism with a Human Face. Ed. by James Conant, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1990, s. 3-29.]. Co po metafyzice? (Hilary Putnam a Richard Rorty o realismu a relativismu). Bratislava: Archa, 1997. s. 15-60. ISBN 80-7115-139-4
  Grant CEP: GA AV ČR IAA0009602
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0037595
   
 7. 7.
  0139387 - FLU-F 990026 RIV CZ cze T - Překlad
  Peregrin, Jaroslav
  Rozhovor s Donaldem Davidsonem.
  [An Interview with Donald Davidson.]
  [Rozhovor vedený E. Abramsem, S. Goldbergovou a E. Hetheringtonem otiskl internetový časopis CONFERENCE (www.columbia.edu.cu/conference) na podzim 1993.]. Filosofický časopis. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 47, č. 2 (1999), s. 263-276. ISSN 0015-1831
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0037126
   
 8. 8.
  0139055 - FLU-F 980249 RIV CZ cze T - Překlad
  Peregrin, Jaroslav (ed.)
  [Překlad].
  [[Translation].]
  [Putnam, H. (ed.).: 'The Question of Realism', in Words and Life (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1994), 295-312.]. Obrat k jazyku: druhé kolo (postanalytická filosofie USA). Praha: Filosofia, 1998. s. 174-193. ISBN 80-7007-102-8
  Grant CEP: GA AV ČR IAA0009602
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0036794
   
 9. 9.
  0139054 - FLU-F 980248 RIV CZ cze T - Překlad
  Peregrin, Jaroslav (ed.)
  [Překlad].
  [[Translation].]
  [Rorty, R. (ed.).: 'Inquiry as recontextualization: An anti-dualist account of interpretation', Objectivity Relativism and Truth (Philosophical Papers, Vol. 1; Cambridge: Cambridge University Press, 1991), 93-110.]. Obrat k jazyku: druhé kolo (postanalytická filosofie USA). Praha: Filosofia, 1998. s. 148-171. ISBN 80-7007-102-8
  Grant CEP: GA AV ČR IAA0009602
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0036793
   
 10. 10.
  0139053 - FLU-F 980247 RIV CZ cze T - Překlad
  Peregrin, Jaroslav (ed.)
  [Překlad].
  [[Translation].]
  [Goodman, N. (ed.).: 'Words, Works, Worlds', in Erkenntnis 9, 1975, 57-73.]. Obrat k jazyku: druhé kolo (postanalytická filosofie USA). Praha: Filosofia, 1998. s. 128-146. ISBN 80-7007-102-8
  Grant CEP: GA AV ČR IAA0009602
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0036792