Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0421370 - FLU-F 2014 CZ cze R - Recenze
  Hrubec, Marek
  [Zneužívaná i oslavovaná: exotika v českém umění].
  [Review.]
  [Winter, T.; Jonáková, I.: Palmy na Vltavě: Primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850–1950]. Gender, rovné příležitosti, výzkum. Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 14, č. 1 (2013), s. 107-110 ISSN 1213-0028
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Czech visual art * Palms on Vltava
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0227772
   

 2. 2. 0388659 - FLU-F 2013 CZ cze R - Recenze
  Hrubec, Marek
  [Idea otroctví v dějinách evropského a severoamerického myšlení - Recenze].
  [An Idea of Slavery in the History of European and North American Thought - Review.]
  [Bláha, P.: Zotročení svobodou]. ProFil. Roč. 13, č. 2 (2012), s. 88-92 ISSN 1212-9097
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: slavery * freedom
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0217571
   

 3. 3. 0140076 - FLU-F 20010221 RIV CZ cze R - Recenze
  Hrubec, Marek
  Česká multikulturní vlasťovka.
  [The Czech Multicultural Herald.]
  [Barša, P. (ed.).: Politická teorie multikulturalismu. Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno 1999. 347 s.]. Filosofický časopis. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 49, č. 4 (2001), s. 710-713 ISSN 0015-1831
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9009908
  Klíčová slova: multiculturalism
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0037815
   

 4. 4. 0140072 - FLU-F 20010217 RIV CZ cze R - Recenze
  Hrubec, Marek
  [Recenze].
  [[Review].]
  [Barša, P. (ed.).: Politická teorie multikulturalismu. CDK, Brno 1999.]. Czech sociological review. Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 37, č. 2 (2001), s. 671-673 ISSN 1210-3861
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9009908
  Klíčová slova: multiculturalism
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0037811
   

 5. 5. 0139711 - FLU-F 20000103 RIV CZ cze R - Recenze
  Hrubec, Marek
  [Recenze].
  [Review.]
  [Ferrara, A. (ed.).: Reflective Authenticity. Rethinking the Project of Modernity. London and New York, Routledge 1998. 187 s.]. Filosofický časopis. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 48, č. 1 (2000), s. 155-157 ISSN 0015-1831
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9009908
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0037450
   

 6. 6. 0139633 - FLU-F 20000008 RIV CZ cze R - Recenze
  Hrubec, Marek
  Rortyho (a)kulturní progresivismus.
  [Rorty's (A)cultural Progressivism.]
  [Rorty, R. (ed.).: Achieving Our Country: Leftist Thought in 20th Century America. Cambridge, Mass., Harvard University Press 1998. 159 s.]. Filosofický časopis. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 47, č. 6 (1999), s. 1029-1032 ISSN 0015-1831
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0037372