Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0443195 - ÚDU 2016 CZ cze R - Recenze
  Všetečková, Zuzana
  Emauzský cyklus.
  [KUBÍNOVÁ, K.: Emauzský cyklus. Ikonografie středověkých nástěnných maleb v ambitu kláštera Na Slovanech. Praha, 2012. 389 s]. Akademický bulletin AV ČR. Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. -, č. 10 (2012), s. 31. ISSN 1210-9525
  Institucionální podpora: RVO:68378033
  Klíčová slova: medieval wall paintings * iconography
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0245940
   
 2. 2.
  0347430 - ÚDU 2011 CZ cze R - Recenze
  Všetečková, Zuzana
  Jenský kodex. [Recenze].
  [The Jena Codex. [Review].]
  [Jenský kodex. Sv. 1. Faksimile. Sv. 2. Komentář. Praha, 2009. 228, 222 s]. Ateliér. Roč. 23, č. 12 (2010), 2, 4. ISSN 1210-5236
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: Czech manuscripts * illuminated manuscripts * 15-16th centuries
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0188210
   
 3. 3.
  0169182 - UDU-I 20033242 RIV CZ cze R - Recenze
  Všetečková, Zuzana
  [Recenze].
  [[Review].]
  [ROYT, J. (ed.).: Středověké malířství v Čechách. - Praha, 2002. 165 s.]. Umění. Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. Roč. 51, č. 5 (2003), s. 443-445. ISSN 0049-5123
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913
  Klíčová slova: Middle Ages * Czech painting
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0066278
   
 4. 4.
  0169181 - UDU-I 20033241 RIV CZ cze R - Recenze
  Všetečková, Zuzana
  [Recenze].
  [[Review].]
  [BURAN, D. (ed.).: Studien zur Wandmalerei um 1400 in der Slowakei. - Weimar, 2002. 355 s.]. Umění. Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. Roč. 51, č. 6 (2003), s. 522-525. ISSN 0049-5123
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913
  Klíčová slova: Gothic * wall painting * Slovakia
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0066277
   
 5. 5.
  0168790 - UDU-I 20010175 RIV CZ cze R - Recenze
  Všetečková, Zuzana
  [Recenze].
  [[Review].]
  [ROSARIO, I. (ed.).: Art and Propaganda: Charles IV of Bohemia 1346 - 1378. - Woodbridge 2000. 155 s.]. Umění. Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. Roč. 49, č. 2 (2001), s. 176-178. ISSN 0049-5123
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913
  Klíčová slova: Charles IV * interpretation of portraits
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0065894
   
 6. 6.
  0168642 - UDU-I 20010027 RIV CZ cze R - Recenze
  Všetečková, Zuzana
  [Recenze].
  [[Review].]
  [BAŽANT, J. (ed.).: Umění českého středověku a antika. - Praha, Koniasch Latin Press 2000. 271 s.]. Umění. Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. Roč. 48, č. 5 (2000), s. 374-376. ISSN 0049-5123
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913
  Klíčová slova: Middle Ages * antiquity * Czech art
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0065747
   
 7. 7.
  0168195 - UDU-I 990199 RIV CZ cze R - Recenze
  Všetečková, Zuzana
  Nástěnná malba.
  [Mural Painting.]
  [FILLITZ, H. (Ed.) (ed.).: Geschichte der bildenden Kunst in Österreich. Band 1. Früh- und Hochmittelalter. - Wien, Österreichische Akademie der Wissenschaften 1998. - 615 s.]. Umění. Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. Roč. 46, č. 5 (1998), s. 481-482. ISSN 0049-5123
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0065301
   
 8. 8.
  0168010 - UDU-I 990011 RIV CZ cze R - Recenze
  Benešovská, Klára - Všetečková, Zuzana
  [Recenze].
  [[Review].]
  [FAJT, J. (ed.) (ed.).: Magister Theodoricus, dvorní malíř císaře Karla IV. - Praha 1997. 621 s.]. Umění. Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. Roč. 46, č. 3 (1998), s. 262-275. ISSN 0049-5123
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0065116
   
 9. 9.
  0167824 - UDU-I 970203 RIV CZ cze R - Recenze
  Všetečková, Zuzana
  [Recenze].
  [EDEL, T. (ed.); ROYT, J. (ed.); BROŽ, R. (ed.).: Příběh gotické šablony. - Praha, Gema Art l997. - 95 s.]. Umění. Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. Roč. 45, č. 2 (1997), s. 221-223. ISSN 0049-5123
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0064930
   
 10. 10.
  0167083 - UDU-I 940146 RIV CZ cze R - Recenze
  Všetečková, Zuzana
  Technologia Artis.
  [Technologia Artis. Ročenka archivu MVT Praha 1993.]. Ateliér. Roč. 7, č. 6 (1994), s. 7. ISSN 1210-5236
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0064189