Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0446196 - ÚDU 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Všetečková, Zuzana
  Příspěvek k zaniklým nástěnným malbám v kostele sv. Prokopa v Krupce z doby krále Jana Lucemburského (?).
  [A contribution on the vanished paintings in St Procopius church in Krupka from the reign of King John of Bohemia (?).]
  Setkávání. Studie o středověkém umění věnované Kláře Benešovské. Praha: Artefactum, 2015 - (Chlíbec, J.; Opačić, Z.), s. 441-453. ISBN 978-80-86890-75-3
  Grant CEP: GA ČR GA13-39192S
  Institucionální podpora: RVO:68378033
  Klíčová slova: wall paintings * St. Prokopius church * Krupka * Czech Republic * early 14th century
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0248181
   
 2. 2.
  0432068 - ÚDU 2015 CZ cze M - Část monografie knihy
  Všetečková, Zuzana
  Nástěnná malba interiéru.
  [Mural painting in the interior.]
  Přemyslovský dvůr. Život knížat, králů a rytířů ve středověku. Praha: Lidové noviny, 2014 - (Dvořáčková-Malá, D.; Zelenka, J.), s. 547-550. ISBN 978-80-7422-276-4
  Institucionální podpora: RVO:68378033
  Klíčová slova: mural painting * 13th - 14th century
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0236549
   
 3. 3.
  0429348 - ÚDU 2015 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Všetečková, Zuzana
  Středověké nástěnné malby v kostele sv. Vavřince pod Petřínem na Malé Straně v Praze.
  [Mediaeval wall paintings in the Church of St. Lawrence at the foot of Petřín hill in Malá Strana in Prague.]
  Nebovidy. Středověká osada v pražském podhradí. Praha: Národní památkový ústav, ú.o.p. v hlavním městě Praze, 2013 - (Havrda, J.; Tryml, M.), s. 187-200. Archeologické prameny k dějinám Prahy, 6. ISBN 978-80-87220-12-2
  Grant CEP: GA ČR GA13-39192S
  Institucionální podpora: RVO:68378033
  Klíčová slova: Prague * medieval mural paintings * 12th-14th century * stylistic analysis * iconography
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0234493
   
 4. 4.
  0386955 - ÚDU 2013 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Všetečková, Zuzana
  Nástěnné malby v kostele sv. Jakuba Většího v Žebnici.
  [Wall paintings in the St. Jacob Major church in Žebnice.]
  Artem ad vitam. Kniha k poctě Ivo Hlobila. Praha: Artefactum, 2012 - (Dáňová, H.; Mezihoráková, K.; Prix, D.), s. 347-362. ISBN 978-80-86890-46-3
  Institucionální podpora: RVO:68378033
  Klíčová slova: Czech wall paintings * 14th century * iconography * presbytery of the church in Žebnice
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0216181
   
 5. 5.
  0385464 - ÚDU 2013 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Benešovská, Klára - Hlobil, Ivo - Všetečková, Zuzana
  Katedrála.
  [The Cathedral.]
  Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy. Praha: Lidové noviny, 2012 - (Šmahel, F.; Bobková, L.; Mašková, P.; Novotný, R.), s. 485-508. ISBN 978-80-7422-093-7
  Institucionální podpora: RVO:68378033
  Klíčová slova: Gothic architecture * Gothic sculpture * wall paintings * Prague * St Vitus´ Cathedral
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0214703
   
 6. 6.
  0373136 - ÚDU 2012 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Všetečková, Zuzana
  Nástěnné malby v kostele sv. Klimenta Na Poříčí v Praze. Krátký příspěvek k ikonografii Zmrtvýchvstání Krista.
  [Frescoes in the church of St. Clement Na Poříčí in Prague. A short contribution to the iconography of the Resurrection of Christ.]
  V zajetí středověkého obrazu. Kniha studií k jubileu Karla Stejskala. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011 - (Benešovská, K.; Chlíbec, J.), s. 121-132. ISBN 978-80-7422-139-2
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: medieval wall paintings * Prague * iconography * Ressurection of Christ as King of Glory * response of Papal schisma of the 15th century (?)
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0206291
   
 7. 7.
  0367223 - ÚDU 2012 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Pavelec, P. - Všetečková, Zuzana
  Další rožmberské lokality s dochovanými nástěnnými malbami.
  [Another places of Rosenberg dynasty, where are situeted wall paintings.]
  Rožmberkové. Rod českých velmožů a jeho cesta dějinami. České Budějovice: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, 2011 - (Pánek, J.), s. 444-453. Rožmberský rok. ISBN 978-80-85033-31-1
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: wall paintings * churches of Rosenberg dynasty * Bohemia * 14th century
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201972
   
 8. 8.
  0365516 - ÚDU 2012 CZ eng M - Část monografie knihy
  Všetečková, Zuzana
  Monumental painting in Bohemia at the turn of the 13th and 14th centuries.
  A Royal Marriage. Elisabeth Premyslid and John of Luxembourg - 1310. Praha: Muzeum hlavního města Prahy, 2011 - (Benešovská, K.), s. 126-143, 144-181. ISBN 978-80-85394-88-7
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: medieval mural paintings * catalogue of places * stylistic interpretation and iconographic themes
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0200745
   
 9. 9.
  0365513 - ÚDU 2012 CZ eng M - Část monografie knihy
  Panušková, Lenka - Všetečková, Zuzana
  The Franciscan Breviary.
  A Royal Marriage. Elisabeth Premyslid and John of Luxembourg - 1310. Praha: Muzeum hlavního města Prahy, 2011 - (Benešovská, K.), s. 538-544. ISBN 978-80-85394-88-7
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: Franciscans * Agnes Přemyslid * presentation in temple
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0200742
   
 10. 10.
  0361310 - ÚDU 2012 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Všetečková, Zuzana
  Krátká úvaha ke karlštejnskému apokalyptickému cyklu.
  [Brief reflection to the Apocalypse cycle at the Karlštejn Castle.]
  Karlštejn a jeho význam v dějinách a kultuře. Praha: Národní památkový ústav, ústřední pracoviště, 2010, s. 79-92. Práce NPÚ, 3. ISBN 978-80-87104-75-0
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: Karlštejn * wall painting * 14th century * iconography of the Virgin Mary and the Women of Apocalypse * interpretation of the scenes of the prophets Enoch and Elias
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0198650