Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0445298 - ÚDU 2016 RIV CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Všetečková, Zuzana
  Nástěnné malby v kostele sv. Kříže v Ronově – pokračování.
  [Murals in the church of the Holy Cross in Ronov – continuation.]
  Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách 1200–1550. Příspěvky z vědecké konference. Hradec Králové: Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2014 - (Hlobil, I.; Dospěl, M.), s. 145-158. ISBN 978-80-87686-05-8.
  [Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách 1200–1550. Hradec Králové (CZ), 03.12.2013-05.12.2013]
  Institucionální podpora: RVO:68378033
  Klíčová slova: wall paintings * Middle Ages * Ronov * early 13th century
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  http://www.udu.cas.cz/data/user/docs/gotika_VC_0601_celek.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0247647
   
 2. 2.
  0442304 - ÚDU 2015 CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Všetečková, Zuzana
  (K) Blahořečení královny Elišky Přemyslovny.
  [(To) The Beatification of Elizabeth Přemyslid.]
  Sborník Pocta české a polské královně Elišce Přemyslovně. Eliška Přemyslovna 1292-1330. [Praha], 2014 - (Andrle, A.), s. 69-75. ISBN N.
  [K poctě české a polské královny Elišky Přemyslovny. Praha (CZ), 03.06.2014]
  Institucionální podpora: RVO:68378033
  Klíčová slova: 14th century * Elizabeth Přemyslid * donor * worship of relics * Chronicle of Zbraslav monastery
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0245136
   
 3. 3.
  0387029 - ÚDU 2013 RIV CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Všetečková, Zuzana
  Špitál Panny Marie Pokorné pod Vyšehradem.
  [The hospital of the Virgin of Humility below Vyšehrad.]
  Královský Vyšehrad IV. Sborník příspěvků ze semináře 940 let Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Praha: Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, 2012 - (Nechvátal, B.), s. 190-218. ISBN 978-80-260-3423-0.
  [940 let Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Praha (CZ), 16.09.2010]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: medieval art * 14th century * bishop Jan Očko z Vlašimi * Prague, hospital of the Virgin of Humility
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0216231
   
 4. 4.
  0087409 - ÚDU 2008 RIV CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Všetečková, Zuzana
  Sarkofág krále Vratislava II. v kostele sv. Petra a Pavla na Vyšehradě?
  [The sarcophagus of king Vratislav II in the church of Ss. Peter and Paul at Vyšehrad?]
  Královský Vyšehrad III. Sborník příspěvků ze semináře Vyšehrad a Přemyslovci. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007, s. 203-242. ISBN 978-80-7195-161-2.
  [Vyšehrad a Přemyslovci. Praha (CZ), 26.09.2006]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: Middle Ages * sculpture * 11th century * court art of King Vratislav II
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0149260