Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0479485 - ÚDU 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Všetečková, Zuzana
  Příjezd, setkání a klanění sv. Tří králů na nástěnné malbě v presbytáři kostela sv. Martina v Sedlčanech.
  [Procession and the Adoration of the Magi on the wall painting in the presbytery of St Martin´s Church in Sedlčany.]
  Průzkumy památek. Roč. 24, č. 1 (2017), s. 39-50. ISSN 1212-1487
  Grant CEP: GA ČR GA13-39192S
  Institucionální podpora: RVO:68378033
  Klíčová slova: Middle Ages * Czech art * Sedlčany, paris church of St. Martin * wall painting * Journey, Meeting and Adoration of the Magi * iconography and stylistic analysis
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Obor OECD: Arts, Art history
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275472
   
 2. 2.
  0471123 - ÚDU 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Pavlíková, M. - Popová, T. - Všetečková, Zuzana
  Znovu odkrytá nástěnná malba "Průvod a Klanění tří králů" v presbytáři kostela sv. Martina v Sedlčanech.
  [A Re-revealed Mural "Procession and the Adoration of the Magi" in the Presbytery of St Martin´s Church in Sedlčany.]
  Podbrdsko. -, č. 23 (2016), s. 252-268. ISSN 1211-5169
  Grant CEP: GA ČR GA13-39192S
  Institucionální podpora: RVO:68378033
  Klíčová slova: Middle Ages (about 1400) * wall painting * iconography
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0268570
   
 3. 3.
  0457526 - ÚDU 2016 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Všetečková, Zuzana
  Josef Krása a středověké nástěnné malby. K 30. výročí úmrtí přední osobnosti českých dějin umění.
  [Josef Krása and medieval wall paintings. To the 30th anniversary of the death of leading personality of Czech history of art.]
  Zprávy památkové péče. Roč. 75, č. 3 (2015), s. 285-288. ISSN 1210-5538
  Institucionální podpora: RVO:68378033
  Klíčová slova: Josef Krása * Middle Ages * wall paintings
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0257910
   
 4. 4.
  0372808 - ÚDU 2012 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Všetečková, Zuzana
  Was the Pyx of Mělník (with the Image of Christ on the Mount of Olives) Utraquist?
  Filosofický časopis. Roč. 59, Spec.iss.3 (2011), s. 315-331. ISSN 0015-1831.
  [Symposium on the Bohemian Reformation and Religious Practice /8./. Praha, 17.06.2008-20.06.2008]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: Bohemia * about 1500 * goldsmith * pyx with Mount of Olives * Church of Sts. Peter and Paul in Mělník or Augustian Monastery in Mělník-Pšovka
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  http://www.brrp.org/proceedings/brrp8/vseteckova.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0206038
   
 5. 5.
  0357834 - ÚDU 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Všetečková, Zuzana
  Špitální kostel sv. Ducha v Krnově a jeho malířská výzdoba.
  [The Hospital Church of the Holy Ghost in Krnov and it´s Mural Paintings.]
  Časopis Slezského zemského muzea. Série B, Vědy historické. Roč. 59, č. 1 (2010), s. 21-54. ISSN 1211-3131
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: Krnov, Hl. Spirit Church (CZ) * medieval mural paintings * iconography of Old Testament * scenes of Last Supper * New Testament scenes * Legend of St. Peter * after 1450
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0196025
   
 6. 6.
  0331148 - ÚDU 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Všetečková, Zuzana - Prix, Dalibor
  Nástěnné malby v kapli sv. Prokopa v Praskolesích u Hořovic.
  [The mural paintings in the chapel of St Procopius in Praskolesy (Hořovice).]
  Umění = Art. Roč. 57, č. 4 (2009), s. 326-348. ISSN 0049-5123
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: Bohemia * 14th century * wall painting * legend of St Procopius
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176752
   
 7. 7.
  0325079 - ÚDU 2009 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Všetečková, Zuzana
  Nástěnné malby v kostele sv. Jana Křtitele v Jindřichově Hradci do konce vlády Lucemburků.
  [Mural paintings in the church of St John the Baptist in Jindřichův Hradec under late Luxemburg rule.]
  Umění = Art. Roč. 57, č. 1 (2009), s. 2-24. ISSN 0049-5123
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: wall paintings * Jindřichův Hradec * church of St John the Baptist
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172626
   
 8. 8.
  0320896 - ÚDU 2009 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Všetečková, Zuzana
  Gotické nástěnné malby v kryptě sv. Kateřiny v kostele sv. Štěpána v Kouřimi.
  [Gothic wall paintings in St Catherine´s Crypt at the Church of St Stephen in Kouřim.]
  Umění = Art. Roč. 56, č. 6 (2008), s. 483-503. ISSN 0049-5123
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: Gothic * wall painting * church of St Stephen in Kouřim
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0169626
   
 9. 9.
  0318977 - ÚDU 2009 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Všetečková, Zuzana
  VIIIth Symposium on the Bohemian Reformation and Religious Practice.
  Bulletin Uměleckohistorické společnosti v Českých zemích. Roč. 20, č. 2 (2008), s. 3-6. ISSN 0862-612X
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: Czech Reformation * Czech lands * interdisciplinary conference * Prague * review
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  http://www.dejinyumeni.cz/bulletin/UHS_2_2008.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0168256
   
 10. 10.
  0311141 - ÚDU 2009 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Všetečková, Zuzana
  Mezinárodní konference Praha a velká kulturní centra Evropy v lucemburské době 1310 - 1437.
  Bulletin Uměleckohistorické společnosti v Českých zemích. Roč. 20, č. 1 (2008), s. 10-15. ISSN 0862-612X
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: Luxembourg era * Europe * conference
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  http://www.dejinyumeni.cz/bulletin/UHS_1_2008.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0162836