Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0469183 - KNAV 2017 CZ cze R - Recenze
  Baďurová, Anežka
  Katarína Pekařová a kol., Fragmenty z kultúrnej histórie v kalendároch [Recenze].
  [Pekařová, K.; Gešková, Ž.; Kurucová, L.; Poriezová, M.; Svobodová, B.; Lechner, D.: Fragmenty z kultúrnej histórie v kalendároch. Bratislava 2015. 178 s. + [8] s. příl.]. Knihy a dějiny. Knihovna AV ČR, v. v. i. Roč. 23, 1/2 (2016), s. 169-172. ISSN 1210-8510
  Klíčová slova: reviews * calendars
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0267055
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  0469183.pdf0110.1 KBVydavatelský postprintpovolen
   
 2. 2.
  0452474 - KNAV 2016 CZ cze R - Recenze
  Baďurová, Anežka
  Jaroslava Kašparová, Amadis Waleský, nebo Don Quijote? Rytířské příběhy španělského Zlatého věku a jejich putování za čtenáři 16.–19. sto letí. [Recenze.].
  [Kašparová, J.: Amadis Waleský, nebo Don Quijote? Rytířské příběhy španělského Zlatého věku a jejich putování za čtenáři 16.-19. století. 1. vyd. České Budějovice: Bohumír Němec – Veduta; Praha: Národní muzeum, 2014. 296 s., xii s. obr. příl. ISBN 978-80-86829-95-1]. Knihy a dějiny. Knihovna AV ČR, v. v. i. Roč. 22, 1/2 (2015), s. 114-117. ISSN 1210-8510
  Klíčová slova: reviews
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0253601
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  0452474.pdf094.2 KBVydavatelský postprintpovolen
   
 3. 3.
  0437117 - KNAV 2015 CZ cze R - Recenze
  Baďurová, Anežka
  Martina LISA, Die Chronik des Václav Nosidlo von Geblice. Aufzeich nungen aus der böhmischen Exulantengemeinde in Pirna zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges [Recenze].
  [Lisa, M.: Die Chronik des Václav Nosidlo von Geblice. Aufzeichnungen aus der böhmischen Exulantengemeinde in Pirna zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Edition und Übersetzung. Stuttgart, Franz Steiner Verlag 2014. 463 s. (=Forschungen zur Geschichte und Kultur des Östlichen Mitteleuropa, Bd. 47)]. Knihy a dějiny. Knihovna AV ČR, v. v. i. Roč. 21, 1/2 (2014), s. 121-123. ISSN 1210-8510
  Klíčová slova: reviews
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0241775
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  0437117.pdf0595.4 KBVydavatelský postprintpovolen
   
 4. 4.
  0437106 - KNAV 2015 CZ cze R - Recenze
  Baďurová, Anežka
  Robert ARCHER – Jaroslava KAŠPAROVÁ – Pavel MAREK, Bohemia hispánica : Fondos españoles de los siglos XV a XVII en bibliotecas checas [Recenze].
  [Archer, R.; Kašparová, J.; Marek, P.: Bohemia hispánica : Fondos españoles de los siglos XV a XVII en bibliotecas checas. Reial Acadèmia de Bones Lletres - Kingʾs College London 2013 (= Series Minor Núm. 15). 123 s]. Knihy a dějiny. Knihovna AV ČR, v. v. i. Roč. 21, 1/2 (2014), s. 129-132. ISSN 1210-8510
  Klíčová slova: reviews
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0241776
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  0437106.pdf0616.8 KBVydavatelský postprintpovolen
   
 5. 5.
  0427284 - KNAV 2015 CZ cze R - Recenze
  Baďurová, Anežka
  Petr Voit, Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí. I. Severinsko-kosořská dynastie 1488-1557. Praha, KLP- Koniash Latin Press 2013. 463 s., 24 tab. [Recenze].
  [Voit, P.: Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí. I. Severinsko-kosořská dynastie 1488-1557. Praha, KLP- Koniash Latin Press 2013. 463 s., 24 tab]. Knihy a dějiny. Knihovna AV ČR, v. v. i. 20/2013, - (2014), s. 104-108. ISSN 1210-8510
  Klíčová slova: Czech bookprinting * reviews
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0233008
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  0427284.pdf0607.2 KBVydavatelský postprintpovolen
   
 6. 6.
  0398986 - KNAV 2014 CZ cze R - Recenze
  Baďurová, Anežka
  Kašparová, Jaroslava. České země a jejich obyvatelé očima románského světa 16.-17. století [Recenze].
  [Kašparová, J.: České země a jejich obyvatelé očima románského světa 16.-17. století. České Budějovice, Bohumír Němec - Veduta, nakladatelství a vydavatelství 2010. 319 s. + příl. Rés. spa, ita, fre]. Knihy a dějiny. Knihovna AV ČR, v. v. i. 2011/2012, 18/19 (2013), s. 149-151. ISSN 1210-8510
  Klíčová slova: Kašparová Jaroslava * reviews
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0226589
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  0398986.pdf0107.9 KBVydavatelský postprintpovolen
   
 7. 7.
  0150758 - KNAV-K 20000063 CZ cze R - Recenze
  Baďurová, Anežka
  [Wanner, Michal (ed.); Hora, Josef (ed.).: Soupis vedut vzniklých do roku 1850. Svazek II/1. Státní oblastní archivy [Recenze].
  [Wanner, M. (ed.); Hora, J. (ed.).: Soupis vedut vzniklých do roku 1850. Svazek II/1. Státní oblastní archivy. - Praha, Archivní správa ministerstva vnitra 1999.]. Knihy a dějiny. Knihovna AV ČR, v. v. i. Roč. 6, 1/2 (1999), s. 74-75. ISSN 1210-8510
  Grant CEP: GA AV ČR IAA9083901
  Kód oboru RIV: AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0048287
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  0150758.pdf04.5 MBVydavatelský postprintpovolen
   
 8. 8.
  0150757 - KNAV-K 20000062 CZ cze R - Recenze
  Baďurová, Anežka
  [Recenze].
  [Malina, J. (ed.); Lesák, V. (ed.).: Bibliografie novin a časopisů z let 1650-1945. - Hradec Králové, Ústav historických věd Pedagogické fakulty Vysoké školy pedagogické 1998, 80 s.]. Knihy a dějiny. Knihovna AV ČR, v. v. i. Roč. 6, 1/2 (1999), s. 75-76. ISSN 1210-8510
  Kód oboru RIV: AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0048286
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  0150757.pdf14.2 MBVydavatelský postprintpovolen
   
 9. 9.
  0150653 - KNAV-K 970018 RIV CZ cze R - Recenze
  Baďurová, Anežka
  Vom Codex zum Computer. 250 Jahre Universitätsbibliothek Innsbruck [Recenze].
  [Neuhauser, W. (ed.).: Vom Codex zum Computer. 250 Jahre Universitätsbibliothek Innsbruck. - Innsbruck, Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, 1995. 185 s.]. Knihy a dějiny. Knihovna AV ČR, v. v. i. č. 2 (1996), s. 54-55. ISSN 1210-8510
  Klíčová slova: reviews
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0048182
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  0150653.pdf110.7 MBVydavatelský postprintpovolen
   
 10. 10.
  0029704 - KNAV 2006 CZ ger R - Recenze
  Baďurová, Anežka
  [Recenze].
  [Vásárhelyi (Editor), Judit P.: Fejezetek 17. századi nyomdászatunkból. Az Országos Széchényi Könyvtár tudományos ülésszaka és kiállítása 2000. október 12. I. A Régi Magyarországi Nyomtatványok harmadik kötete (1636-1655). II. 350 éve született Misztótfalusi Kis Miklós. Studien über die ungarländische Typographie des 17. Jahrhunderts. Széchényi Nationalbibliothek. Wissenschaftliche Tagung und Ausstellung 12. Oktober 2000. I. Der dritte Band der Bibliographie "Alte ungarländische Drucke" (RMNy) 1636-1655. II. Vor 350 Jahren wurde Miklós Misztótfalusi Kis gebohren. Budapest, Országos Széchényi Könyvtár - Osiris Kiadó 2001, 262 S. (=Libri de libris)]. Acta Comeniana. 17 /XLI/, - (2003), s. 348-355. ISSN 0231-5955
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7083919; CEZ:AV0Z70830501
  Klíčová slova: book culture * historical bibliography * retrospective bibliography of Hungary * Misztótfalusi Kis, Miklós
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0119510