Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0426690 - ÚVGZ 2014 CZ eng K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Bužková, Romana - Dařenová, Eva - Acosta, Manuel
  Vliv transpiračního proudu na respiraci kmenů smrku ztepilého.
  [Stem CO2 efflux on Norway Spruce trees: uncertainty in sap flow effect.]
  SilvaNet-WoodNet 2012. Sborník souhrnů ze studentské vědecké konference. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) ED1.1.00/02.0073; GA MŠk(CZ) EE2.4.31.0056
  Institucionální podpora: RVO:67179843
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0232414
   
   
 2. 2.
  0312468 - ÚVGZ 2011 CZ eng K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Dařenová, Eva - Pavelka, Marian - Acosta, Manuel - Janouš, Dalibor
  Seasonal course of CO2 efflux in grassland and forest ecosystem in Beskydy mts.
  Bioklimatologické aspekty hodnocení procesů v krajině. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Praha: ČHMÚ, 2008 - (Rožnovský, J.; Litschmann, T.). ISBN 978-80-86690-55-1.
  [Bioklimatologické aspekty hodnocení procesů v krajině. Mikulov (CZ), 09.09.2008-11.09.2008]
  Grant CEP: GA MŠk 2B06068; GA MŠk 1P05OC027
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60870520
  Klíčová slova: CO2 efflux * grassland * forest * soil * stem
  Kód oboru RIV: GK - Lesnictví
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0163527
   
   
 3. 3.
  0170699 - UEK-B 20020065 RIV CZ eng K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Acosta, Manuel
  Sources of CO2 efflux in a Norway spruce ecosystem: soil and woody-tissue.
  MENDEL NET 2002. Brno: Ediční středisko MZLU v Brně, 2002, s. 13-18. ISBN 80-7157-597-6.
  [Konference doktorantů LDF MZLU v Brně. Brno (CZ), 06.06.2002]
  Grant CEP: GA ČR GA526/00/0485
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904
  Klíčová slova: CO2 efflux * soil respiration * woody-tissue respiration
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0067781
   
   
 4. 4.
  0170697 - UEK-B 20020001 CZ eng K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Acosta, Manuel
  Stem respiration in a Norway spruce stand.
  MENDEL NET 2001. Brno: Ediční středisko MZLU v Brně, 2001, s. 127-131. ISBN 80-7157-516-x.
  [Konference doktorantů LDF MZLU vBrně. Brno (CZ), 05.06.2001]
  Grant CEP: GA AV ČR IBS6087005; GA ČR GA526/00/0485
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904
  Klíčová slova: Stem respiration * Picea abies * infrared gas analyser
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0067779
   
   
 5. 5.
  0170580 - UEK-B 20013040 CZ eng K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Janouš, Dalibor - Acosta, Manuel - Pokorný, Radek - Urban, Otmar
  Transpiration stream effect on CO2 efflux from Norway spruce woody-tissue.
  Stav a perspektívy ekologického výskumu horských lesných ekosystémov. Zvolen: Forest Research Institute, 2001 - (Minďáš, J.), s. - ISBN 80-88853-44-3.
  [Perspectives of the ecological research in mountain forest ecosystem. Poľana (SK), 22.10.2001-25.10.2001]
  Grant CEP: GA ČR GA526/00/0485; GA AV ČR KSK3046108
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904
  Klíčová slova: Transpiration stream * stem CO2 efflux * Picea abies
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0067664
   
   
 6. 6.
  0102781 - UEK-B 20043098 CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Janouš, Dalibor - Urban, Otmar - Pavelka, Marian - Acosta, Manuel - Havránková, Kateřina - Pokorný, Radek - Zvěřinová, Zuzana - Klimánková, Zdeňka
  Dopad extrémů počasí na tok uhlíku ve smrkovém porostu.
  [Impact of weather extremes on carbon balance in Norway spruce stand.]
  Extrémy počasí a podnebí. Brno: Česká bioklimatická společnost, 2004 - (Rožnovský, J.; Litschmann, T.), s. 42. ISBN 80-86690-12-1.
  [Extrémy počasí a podnebí. Brno (CZ), 11.03.2004]
  Grant CEP: GA ČR GA526/03/1104; GA AV ČR IBS6087005; GA MŠk LN00A141
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904
  Klíčová slova: physiology * Picea abies
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0010118