Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0555673 - BÚ 2022 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Kaštánek, P. - Vosátka, Miroslav - Kronusová, O. - Baldassarre Švecová, Eva - Vlasáková, B.
  Preparát na bázi prospěšných mikroorganismů působící preventivně proti fytoparazitickým plísním.
  [Beneficial microorganism-based formulation acting preventively against phytopathogenic fungi.]
  Interní kód: FV40103-P2 ; 2021
  Technické parametry: Kultura je nakultivována ve velkoobjemovém fermentoru. Na konci kultivace je provedena mikroskopická kontrola kvality.
  Ekonomické parametry: Přípravek neznečišťuje životní prostředí, a proto nevyžaduje zvláštní opatření z hlediska ochrany dalších organismů a s tím spojených ekonomických nákladů.
  Grant CEP: GA MPO FV40103
  Institucionální podpora: RVO:67985939
  Klíčová slova: Bacillus licheniformis * plant protection * Botrytis cinerea
  Obor OECD: Agronomy, plant breeding and plant protection
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0330173

             
   
   
 2. 2.
  0555671 - BÚ 2022 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Kaštánek, P. - Vosátka, Miroslav - Piklová, M. - Kronusová, O. - Baldassarre Švecová, Eva - Vlasáková, B.
  Preparát na bázi esenciálních olejů redukující fytoparazitické plísně.
  [Essential oil-based formulation reducing phytopathogenic fungi.]
  Interní kód: FV40103-P1 ; 2021
  Technické parametry: Směs oleje s emulgátorem je míchána za současného zahřívání do vzniku homogenní hmoty.
  Ekonomické parametry: Nanoemulze má významné výhody, co se týče menších nákladů na bezpečnost při výrobě, zvýšené stability a životnosti produktu a vyšší biologické dostupnosti účinných látek.
  Grant CEP: GA MPO FV40103
  Institucionální podpora: RVO:67985939
  Klíčová slova: fennel oil nanoemulsion * microfluidization * Botrytis cinerea
  Obor OECD: Agronomy, plant breeding and plant protection
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0330174

             
   
   
 3. 3.
  0555322 - BÚ 2022 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Vosátka, Miroslav - Baldassarre Švecová, Eva - Fišarová, Lenka - Kaštánek, P. - Vlasáková, B. - Kronusová, O. - Matěj, K.
  Biohnojivo s aplikací foliární.
  [Foliar-applied biofertilizer.]
  Interní kód: FW03010400-V15 ; 2021
  Technické parametry: Bioaktivní látky z organicky produkovaných tradičních českých léčivek a plodin.
  Ekonomické parametry: Prudukt bude registrován a certifikován pro použití v organickém zemědělství pro zvýšení výnosů, podporu udržitelného rozvoje a cirkulární ekonomiky.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) FW03010400
  Institucionální podpora: RVO:67985939
  Klíčová slova: biofertilizer * cow dung * plant growth promotion
  Obor OECD: Ecology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0330057

             
   
   
 4. 4.
  0555295 - BÚ 2022 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Vosátka, Miroslav - Baldassarre Švecová, Eva - Fišarová, Lenka - Kaštánek, P. - Vlasáková, B. - Kronusová, O. - Matěj, K.
  Biohnojivo s aplikací do půdy.
  [Soil-applied biofertilizer.]
  Interní kód: FW03010400-V14 ; 2021
  Technické parametry: Biohnojivo složené z mikrobiálních komponentů (symbiotické houby, řasy a bakterie) a abiotických komponentů (vermikompost, biouhel, lignohumáty).
  Ekonomické parametry: Biohnojivo je složeno převážně z odpadní rostlinné biomasy a je tak přínosem budování přírodě blízkého hospodaření, cirkulární ekonomiky a udržitelného rozvoje.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) FW03010400
  Institucionální podpora: RVO:67985939
  Klíčová slova: biofertilizer * symbiotic mycorrhizal and endophytic fungi * plant growth-promoting rhizobacteria * medicinal herbs * maize
  Obor OECD: Ecology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0330053

             
   
   
 5. 5.
  0506100 - ÚCHP 2020 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Hanika, Jiří - Šabata, Stanislav - Rousková, Milena - Šolcová, Olga - Baldassarre Švecová, Eva - Mrnka, Libor - Schmidt, Christoph Stephan - Frantík, Tomáš - Bárnet, M. - Vosátka, Miroslav
  Funkční vzorek rostlinného biostimulantu V040(V273).
  [Functional Sample of Plant Biostimulant.]
  Interní kód: rostlinný biostimulant ; 2019
  Technické parametry: Funkční vzorek jednak podporuje růst jak nadzemní zelené biomasy, tak I zvětšení kořenového balu. Tento parameter byl testován na maloparcelových testech na ječmeni jarním a pšenici ozimé, přičemž výnos byl zvýšený o 8 a 5 % oproti kontrole. Funkční vzorek ve formě postřiku současně na rostliny působí protistresově.
  Ekonomické parametry: Rostlinný biostimulant získaný použitím metody kyselé hydrolýzy z bílkovinného odpadního materiálu s obsahem keratinu a tuku.
  Grant CEP: GA TA ČR TE01020080
  Institucionální podpora: RVO:67985858 ; RVO:67985939
  Klíčová slova: plant biostimulant * acid hydrolysis * liquid fertilizers
  Obor OECD: Chemical process engineering; Bioproducts (products that are manufactured using biological material as feedstock) biomaterials, bioplastics, biofuels, bioderived bulk and fine chemicals, bio-derived novel materials (BU-J)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0297372

             
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  00206B6C274C200228140439.rtf148.3 KBAutorský preprintpovolen
  Funkční_vzorek_rostlinny_biostimulant.docx153.4 MBAutorský preprintpovolen
   
   
 6. 6.
  0502283 - BÚ 2019 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Bárnet, M. - Pluhař, P. - Mráz, J. - Frantík, Tomáš - Baldassarre Švecová, Eva - Mrnka, Libor - Schmidt, Christoph Stephan - Vosátka, Miroslav
  Peletizované osivo máku.
  [Pelleted poppy seeds.]
  Interní kód: WP4_A1b ; 2018
  Technické parametry: Peletizace byla provedena obalovací směsí složené ze škrobu a jílů v poměru 1:5 (w/w), aplikované v poměru s osivem 1:1 (na 10 g osiva máku bylo použito 10 g obalovací hmoty včetně přidané živinové složky). Procentuální zastoupení velikostních frakcí obalovaného osiva je následující: <1,4mm 85,6 %, 1,4-1,6mm 8,5 %, 1,6-2,0mm 5,8 %. Průměrný počet semen na obalovanou částici u jednotlivých velikostních frakcí činí: <1,4mm 1,05, 1,4-1,6mm 1,99, 1,6-2,0mm 2,83. Průměrná velikost obaleného semene dosahuje u kontrolního neobalovaného osiva 1,12 ± 0,01 mm (průměr ± střední chyba průměru), u obalovaného osiva 1,33 ± 0,03 mm (jde o 19 % nárůst oproti neobalovanému osivu) a u obalovaného osiva s živinovou složkou 1,28 ± 0,0224 mm (jde o 14 % nárůst oproti neobalovanému osivu).
  Ekonomické parametry: Použití peletizovaného osiva s živinovou složkou představuje výrazný potenciál pro nárůst výnosu osiva na úrovni kolem 5 %.
  Grant CEP: GA TA ČR TE01020080
  Institucionální podpora: RVO:67985939
  Klíčová slova: pelleting * poppy * seeds
  Obor OECD: Agricultural biotechnology and food biotechnology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0294331

             
   
   
 7. 7.
  0502233 - BÚ 2019 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Bárnet, M. - Pluhař, P. - Mráz, J. - Frantík, Tomáš - Baldassarre Švecová, Eva - Mrnka, Libor - Schmidt, Christoph Stephan - Vosátka, Miroslav
  Peletizované osivo řepky.
  [Pelleted oilseed rape seeds.]
  Interní kód: WP4_A1c ; 2018
  Technické parametry: Peletizace byla provedena obalovací směsí složené ze škrobu a jílů v poměru 1:5 (w/w), aplikované v poměru s osivem 1:1 (na 20 g osiva řepky bylo použito 20 g obalovací hmoty včetně přidané živinové složky). Hmotnost tisíce semen (HTS) obalovaného osiva činí 5,48 g (jde o 35 % nárůst hmotnosti oproti neobalovanému osivu), obalovaného osiva s přídavkem 4. živiny 5,50 g (také 35 % nárůst hmotnosti oproti neobalovanému osivu) a obalovaného osiva s přídavkem houbového preparátu 5,40 g (jde o 33 % nárůst hmotnosti oproti neobalovanému osivu). Průměrná velikost semene dosahuje u kontrolního neobalovaného osiva 2,03 ± 0,03 mm (průměr ± střední chyba průměru), u obalovaného osiva bez aditiv 2,03 ± 0,03 mm (jde o 6 % nárůst oproti neobalovanému osivu), u obalovaného osiva s 4. živinou 2,10 ± 0,03 mm (jde o 10 % nárůst oproti neobalovanému osivu) a u obalovaného osiva s houbovým preparátem 2,07 ± 0,03 mm (jde o 8 % nárůst oproti neobalovanému osivu).
  Ekonomické parametry: Použití obalovaného osiva s živinovou/houbovou složkou představuje výrazný potenciál pro nárůst výnosu osiva na úrovni kolem 5 %.
  Grant CEP: GA TA ČR TE01020080
  Institucionální podpora: RVO:67985939
  Klíčová slova: pelleting * oilseed rape * seeds
  Obor OECD: Agricultural biotechnology and food biotechnology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0294325

             
   
   
 8. 8.
  0502116 - ÚCHP 2019 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Hanika, Jiří - Šabata, Stanislav - Rousková, Milena - Šolcová, Olga - Kaštánek, P. - Kronusová, O. - Vosátka, Miroslav - Svátek, A.
  Funkční vzorek oleje použitelného jako biodiesel ze žlutorohu jeřábovitého (Xanthoxeras sorbifolium).
  [Functional sample of oil usable as biodiesel from Xanthoxeras sorbifolium.]
  Interní kód: Funkční vzorek oleje ze žlutorohu jeřábovitého ; 2018
  Technické parametry: V biodieselu ze žlutorohu bylo detekováno 590x méně triacylglycerolů než v oleji ze žlutorohu. Diacylglycerolů bylo biodieselu z oleje detekováno 22x méně a monoacylglycerolů bylo detekováno v oleji a biodieselu z oleje zhruba stejně. V biodieselu byla detekována intenzita methylesterů mastných kyselin cca 900 000 oproti oleji, kde se nenacházejí.
  Ekonomické parametry: Popsanou technologií lze zajistit získání biodieselu z oleje získaného ze semen žlutorohu jeřábovitého.
  Grant CEP: GA TA ČR TE01020080
  Institucionální podpora: RVO:67985858 ; RVO:67985939
  Klíčová slova: biodiesel * seeds * xanthoxeras sorbifolium
  Obor OECD: Chemical process engineering; Chemical process engineering (BU-J)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0294129

             
   
   
 9. 9.
  0502113 - ÚCHP 2019 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Hanika, Jiří - Šabata, Stanislav - Rousková, Milena - Šolcová, Olga - Kaštánek, P. - Kronusová, O. - Vosátka, Miroslav - Svátek, A.
  Funkční vzorek nutraceutika z žlutorohu jeřábovitého (Xanthoxeras sorbifolium).
  [Functional sample of nutraceuticum from Xanthoxeras sorbifolium seeds.]
  Interní kód: Funkční vzorek nutraceutika ze semen žlutorohu jeřábovitého ; 2018
  Technické parametry: Vzhledem k obsahu lipidů v jádrech byly posouzeny možnosti extrakce lipidických složek s využitím běžně dostupných extrakčních rozpouštědel hexan, etanol, resp. methanol. Na základě tohoto průzkumu byly získány vzorky, nezbytné pro zjištění složení jednotlivých mastných kyselin v semenech Xanthoceras sorbifolium a využití tohoto zdroje esenciálních mastných kyselin jako nutraceutika. Semena byla rozdrcena, tvrdé skořápky odstraněny a jádra byla rozemleta. Kvůli extrakci nepolárním činidlem byla jádra usušena do konstantní hmotnosti. Pro stanovení obsahu lipidických složek byla sušená jádra extrahována při teplotě 20 °C různými rozpouštědly v poměru 1:10 (jádra:rozpouštědlo). Byl použit n-hexan, směs hexanu a ethanolu v objemovém poměru 1: 1 a 2:1, dále chloroform, izopropylalkohol a etanol. Jádra po extrakci byla oddělena filtrací. Sušením při 130 °C po dobu 40 hod. byly odstraněny zbytky rozpouštědel po extrakci. Při stanovení profilu jednotlivých mastných kyselin v lipidickém podílu se jádra extrahovala v poměru 1:5 k použitému rozpouštědlu, v tomto případě byl použit metanol, a směs n-hexan/etanol v poměru 1:1. Extrakce probíhala v míchaném extrakčním reaktoru při laboratorní teplotě. Separace vyextrahovaných jader a odstranění zbytků rozpouštědel byla provedena jako v předchozím případě.
  Ekonomické parametry: Popsanou technologií lze zajistit získání nutraceutika z oleje získaného ze semen žlutorohu jeřábovitého.
  Grant CEP: GA TA ČR TE01020080
  Institucionální podpora: RVO:67985858 ; RVO:67985939
  Klíčová slova: nutraceuticum * seeds * xanthoxeras sorbifolium
  Obor OECD: Chemical process engineering; Chemical process engineering (BU-J)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0294133

             
   
   
 10. 10.
  0502112 - ÚCHP 2019 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Rousková, Milena - Maléterová, Ywetta - Šolcová, Olga - Kaštánek, P. - Kronusová, O. - Vosátka, Miroslav - Mrnka, Libor - Baldassarre Švecová, Eva
  Funkční vzorek kosmetiky z Magnolia × pruhoniciana.
  [Functional sample of cosmetics from Magnolia × pruhoniciana.]
  Interní kód: Funkční vzorek kosmetiky z Magnolia × pruhoniciana ; 2018
  Technické parametry: Postup výroby balzámu se skládal z navážení a smíchání surovin fáze A s následným vyhřátím směsi na 85 °C s mícháním po dobu 15 min turbínkou při 400 rpm. Poté při chladnutí směsi byla zvýšena rychlost turbínky na 800-1200 rpm či byla směs homogenizována s využitím homogenizátoru Ika T25 Ultra Turrax. Při teplotě 40-45°C byly přidány látky fáze B. Po snížení teploty balzámu na 25-30°C, byl balzám plněn do kelímků a ponechán uležet po dobu 24 h.
  Ekonomické parametry: Popsanou technologií lze zajistit získání balzámu z extraktu květů Magnolia x Pruhoniciana
  Grant CEP: GA TA ČR TE01020080
  Institucionální podpora: RVO:67985858 ; RVO:67985939
  Klíčová slova: cosmetics * flowers * magnolia × pruhoniciana
  Obor OECD: Chemical process engineering; Bioproducts (products that are manufactured using biological material as feedstock) biomaterials, bioplastics, biofuels, bioderived bulk and fine chemicals, bio-derived novel materials (BU-J)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0294080

             
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  Functional sample_cosmetics.docx413.3 KBVydavatelský postprintpovolen
  V015 (V285).pdf4492.3 KBVydavatelský postprintpovolen
   
   

  Tyto stránky využívají soubory cookies,které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom, jak používáme cookies.