Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0129767 - BU-J 20035032 RIV SIGLE NL eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Gruberová, Helena - Prach, Karel
  Competition between the alien Bidens frondosa and its native congener Bidens tripartita.
  Plant Invasions: Ecological Threats and Management Solutions. Leiden: Backhuys Publishers, 2003 - (Child, L.; Brock, J.; Brundu, G.; Prach, K.; Pyšek, P.; Wade, P.; Williamson, M.), s. 227-235. ISBN 90-5782-135-4.
  [International Conference on the Ecology and Management of Alien Plant Invasions (EMAPI)/6./. Loughborough (GB), 12.09.2001-15.09.2001]
  Grant CEP: GA AV ČR KSK6005114
  Klíčová slova: Bidens frondosa * Bidens tripartita
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0027940
   
   
 2. 2.
  0128712 - BU-J 990045 RIV NL eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Pyšek, Petr - Prach, Karel - Mandák, Bohumil
  Invasions of alien plants into habitats of Central European landscape: An historical pattern.
  Plant invasions: Ecological Mechanisms and Human Responses. Leiden: Backhuys Publishers, 1998 - (Starfinger, U.; Edwards, K.; Kowarik, I.; Williamson, M.), s. 23-32
  [International Conference of the Ecology of Invasive Alien Plants /4./. Berlin (DE), 01.10.1997-04.10.1997]
  Grant CEP: GA ČR GA206/93/2440; GA AV ČR KSK2005601
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0026899
   
   
 3. 3.
  0128296 - BU-J 970622 RIV PL eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Královec, J. - Prach, Karel
  Changes in botanical composition a former intensively managed sub-montane grassland.
  Management for Grassland biodiversity. Warszawa, 1997, s. 139-142.
  [International Occasional Symposium of EGF. Warszawa-Lomza (PL), 23.05.1997-27.05.1997]
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0026488
   
   
 4. 4.
  0128219 - BU-J 970530 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kočár, P. - Bastl, M. - Prach, Karel
  Invaze neofytů do různě starých sukcesních stádií: experimentální přístup. Invasion of neophytes into differently aged successional stages.
  Invazní rostliny v české flóře. Alien plants in the Czech flora. Praha: Česká botanická společnost, 1997 - (Pyšek, P.; Prach, K.), s. 125-129. Zprávy České botanické společnosti. Materiály. 14. ISSN 0009-0662.
  [Invazní rostliny v české flóře. Praha (CZ), 25.11.1995]
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0026411
   
   
 5. 5.
  0128218 - BU-J 970529 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Prach, Karel - Pyšek, Petr
  Invazibilita společenstev a ekosystémů. Invasibility of communities and ecosystems.
  Invazní rostliny v české flóře. Alien plants in the Czech flora. Praha: Česká botanická společnost, 1997 - (Pyšek, P.; Prach, K.), s. 1-6. Zprávy České botanické společnosti. Materiály. 14. ISSN 0009-0662.
  [Invazní rostliny v české flóře. Praha (CZ), 25.11.1995]
  Grant CEP: GA ČR GA206/93/2440
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0026410
   
   
 6. 6.
  0128215 - BU-J 970526 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Pyšek, Petr - Prach, Karel - Pyšek, P. (ed.) - Prach, K. (ed.)
  Invazní rostliny v české flóře. Alien plants in the Czech flora.
  Praha: Česká botanická společnost, 1997. Zprávy České botanické společnosti., 14. ISSN 0009-0662.
  [Invazní rostliny v české flóře. Praha (CZ), 25.11.1995]
  Grant CEP: GA ČR GA206/93/2440
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0026407
   
   
 7. 7.
  0127883 - BU-J 960568 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Prach, Karel
  Závěry ze semináře.
  Aluviální louky - jejich současný stav a možnosti obnovy. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny, 1996 - (Straškrabová, J.; Joyce, C.; Wade, M.), s. 173-176. 80-901855-6-8, 4. ISSN 1211-3603.
  [Aluviální louky, jejich současný stav a možnosti obnovy. České Budějovice (CZ), 13.02.1995-14.02.1995]
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0026082
   
   
 8. 8.
  0127882 - BU-J 960567 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Prach, Karel - Straškrabová, J. (ed.)
  Úvod.
  Aluviální louky - jejich současný stav a možnosti obnovy. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 1996 - (Joyce, J.; Wade, M.), s. 5-8. 80-901855-6-8, 4. ISSN 1211-3603.
  [Aluviální louky, jejich současný stav a možnosti obnovy. České Budějovice (CZ), 13.02.1995-14.02.1995]
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0026081
   
   
 9. 9.
  0127858 - BU-J 960532 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Prach, Karel - Straškrabová, J.
  Louky v nivě řeky Lužnice v biosférické reservaci Třeboňsko - možnosti obnovy.
  Aluviální louky - jejich současný stav a možnosti obnovy. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 1996 - (Straškrabová, J.; Prach, K.; Joyce, C.; Wade, M.), s. 163-168. Příroda, 4. ISBN 80-901855-6-8. ISSN 1211-3603.
  [Aluviální louky, jejich současný stav a možnosti obnovy. České Budějovice (CZ), 13.02.1995-14.02.1995]
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0026058
   
   
 10. 10.
  0127856 - BU-J 960530 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Straškrabová, J. - Prach, Karel (ed.) - Joyce, C. B. - Wade, M.
  Aluviální louky - jejich současný stav a možnosti obnovy.
  Sborník. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 1996 - (Straškrabová, J.; Prach, K.; Joyce, C.; Wade, M.). Příroda, 4. ISBN 80-901855-6-8. ISSN 1211-3603.
  [Aluviální louky, jejich současný stav a možnosti obnovy. České Budějovice (CZ), 13.02.1995-14.02.1995]
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0026056
   
   

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.