Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0327241 - ÚMG 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Dvořáková-Hortová, K. - Šandera, M. - Jursová, M. - Vašinová, J. - Pěknicová, Jana
  The influence of fluorides on mouse sperm capacitation.
  Animal Reproduction Science. Roč. 108, 1-2 (2008), s. 157-170. ISSN 0378-4320
  Grant CEP: GA MŠk 1M06011
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50520514; CEZ:AV0Z50520701
  Klíčová slova: mouse spermatozoa * capacitation * fluorides
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 1.890, rok: 2008
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174101
   
 2. 2.
  0213405 - UZFG-Y 20023016 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Veselský, Leopold - Dostál, Jaromír - Kraus, Marek - Pěknicová, Jana - Holáň, Vladimír - Zajícová, Alena - Jonáková, Věra - Železná, Blanka
  Reverse effect of indomethacin on the immunosuppressive activity of boar seminal immunosuppressive fraction.
  Animal Reproduction Science. Roč. 71, - (2002), s. 111-123. ISSN 0378-4320
  Grant CEP: GA MZd NI6883; GA AV ČR KSK5011112
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5045916
  Klíčová slova: pig male reproduction * indomethacin * seminal immunosuppressive fraction
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 1.681, rok: 2002
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0108943
   
 3. 3.
  0213293 - UZFG-Y 20010033 US eng J - Článek v odborném periodiku
  Dostál, Jaromír - Železná, Blanka - Kraus, Marek - Jonáková, Věra - Pěknicová, Jana - Holáň, Vladimír - Veselský, Leopold
  Effect of indomethacin on immunosuppressive activity of boar seminal immunosuppressive fraction.
  American Journal of Reproductive Immunology. Roč. 46, č. 1 (2001), s. 79-79. ISSN 8755-8920
  Grant CEP: GA ČR GA524/99/0844; GA AV ČR KSK5011112
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 2.020, rok: 2001
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0108831
   
 4. 4.
  0191643 - UMG-J 20033153 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Pěknicová, Jana - Kyselová, Vendula - Buckiová, Daniela - Boubelík, Michael
  Effect of an endocrine disruptor on mammalian fertility. Application of monoclonal antibodies against sperm protein as marker for testing sperm damage.
  American Journal of Reproductive Immunology. Roč. 2002, č. 47 (2002), s. 311-318. ISSN 1046-7408
  Grant CEP: GA ČR GV524/96/K162; GA ČR GA303/00/1651; GA MZd NJ5851
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5039906; CEZ:AV0Z5052915
  Klíčová slova: acrosome integrity * bisphenol-A * endocrine disruptor
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 1.413, rok: 2002
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0087381
   
 5. 5.
  0191642 - UMG-J 20033152 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Kyselová, Vendula - Pěknicová, Jana - Boubelík, Michael - Buckiová, Daniela
  Body and oragan weight, sperm acrosomal status and reproduction ofter genistern and diethylatilbestrol treatment of CD 1 mice in a multigenerational study.
  Theriogenelogy. Roč. 2004, 017 (2004), s. 1307-0325. ISSN 0093-691X
  Grant CEP: GA AV ČR IPP1050128; GA ČR GA204/02/1373; GA ČR GA303/00/1651; GA MZd NJ5851; GA MZd NJ7463
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5039906; CEZ:AV0Z5052915
  Klíčová slova: genistein * body and organ * fertility
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 1.640, rok: 2004
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0087380
   
 6. 6.
  0191641 - UMG-J 20033151 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Geussová, Gizela - Kalab, P. - Pěknicová, Jana
  Valosine vontaining protein is a substrate of c-AMP-activated boar sperm tyrosine kinase.
  Molecular Reproduction and Development. Roč. 2002, č. 63 (2002), s. 366-375. ISSN 1040-452X
  Grant CEP: GA ČR GA204/02/1373; GA ČR GA303/00/1651; GA MZd NJ5851
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915
  Klíčová slova: gamete biology * spermatozoa, capacitation * phosphorylation
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 2.322, rok: 2002
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0087379
   
 7. 7.
  0191640 - UMG-J 20033150 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Mollova, M. - Nedkova, R. - Ivanova, M. - Djarkova, T. - Pěknicová, Jana - Kyurkchiev, S.
  Role of a capacitation-related protein on some sperm functional parameters.
  Folia Biologica. Roč. 2002, č. 48 (2002), s. 232-236. ISSN 0015-5500
  Grant CEP: GA ČR GA204/02/1373
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915
  Klíčová slova: zona pellucida * acrosome reaction * boar spermatozoa
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 0.615, rok: 2002
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0087378
   
 8. 8.
  0191639 - UMG-J 20033149 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Čapková, Jana - Geussová, Gizela - Pěknicová, Jana
  New monoclonal antibody to human apolipoprotein J.
  Folia Biologica. Roč. 2002, č. 48 (2002), s. 40-42. ISSN 0015-5500
  Grant CEP: GA ČR GV524/96/K162
  Grant ostatní:NFDK-MAOB(XE) 1985-NFDK-MAOB
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915
  Klíčová slova: apo J * human spermatoza * monoclonal antibody
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 0.615, rok: 2002
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0087377
   
 9. 9.
  0191612 - UMG-J 20033118 US eng J - Článek v odborném periodiku
  Kyselová, Vendula - Pěknicová, Jana - Buckiova, D. - Boubelík, Michael
  Effects of p-nonylphenol and resveratrol on body and organ weightand in vivo fertility of outbred CD-1 mice.
  Reproductive Biology and Endocrinology. -,-, č. 1 (2003), s. 30. ISSN 1477-7827
  Grant CEP: GA ČR GA303/00/1651; GA ČR GA204/02/1373; GA ČR GA525/99/1338; GA MZd NJ5851
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915
  Klíčová slova: nonylphenol * resveratrol * fertility
  Kód oboru RIV: DN - Vliv životního prostředí na zdraví
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0087352
   
 10. 10.
  0191437 - UMG-J 20023010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Veselský, Leopold - Dostál, J. - Kraus, Marek - Pěknicová, Jana - Holáň, Vladimír - Zajícová, Alena - Jonáková, Věra - Železná, Blanka
  Reverse effect of indomethacin on the immunosuppressive activity of boar seminal immunosuppressive fraction.
  Animal Reproduction Science. Roč. 71, 1-2 (2002), s. 111-123. ISSN 0378-4320
  Grant CEP: GA ČR GA303/01/0615; GA MZd NI6883
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915
  Klíčová slova: Pig-male reproduction * seminal immunosuppressive fraction * indomethacin
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 1.681, rok: 2002
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0087189