Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0521010 - MBÚ 2020 CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Maršálková, B. - Širmerová, M. - Kuřec, M. - Brányik, T. - Brányiková, Irena - Melzoch, K. - Zachleder, Vilém
  Microalgae Chlorella sp. as an Alternative Source of Fermentable Sugars.
  PRES 2010: 13TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON PROCESS INTEGRATION, MODELLING AND OPTIMISATION FOR ENERGY SAVING AND POLLUTION REDUCTION. Praha, 2010 - (Klemes, J.; Lam, H.; Varabov, P.), s. 1279-1284. Chemical Engineering Transactions. ISBN 978-88-95608-05-1. ISSN 1974-9791.
  [13th Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction. Praha (CZ), 28.08.2010-01.09.2010]
  Institucionální podpora: RVO:61388971
  Klíčová slova: Flue-gas * Biofuels * Photobioredactor
  Obor OECD: Microbiology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0305668
   
   
 2. 2.
  0323594 - MBÚ 2009 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Umysová, Dáša - Hlavová, Monika - Vítová, Milada - Doušková, Irena - Bišová, Kateřina - Zachleder, Vilém
  Selection of selenium resistant strains of the green alga Scenedesmus quadricauda.
  [Selekce kmenů zelené řasy Scenedesmus quadricauda rezistentních vůči selenu.]
  Biotechnology 2008. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing,, 2008, s. 273-275. ISBN 80-85645-58-0.
  [Biotechnology 2008. České Budějovice (CZ), 13.02.2008-14.02.2008]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA600200701; GA MŠMT OE 221
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: green alga * scenedesmus quadricauda * selenium
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171504
   
   
 3. 3.
  0320460 - MBÚ 2009 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Doucha, Jiří - Lívanský, Karel - Doušková, Irena - Zachleder, Vilém
  Microalgae as a feedstock for production of bioethanol.
  [Řasy jako surovina pro výrobu bioetanolu.]
  Biotechnology 2008. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing,, 2008, s. 31-33. ISBN 80-85645-58-0.
  [Biotechnology 2008. České Budějovice (CZ), 13.02.2008-14.02.2008]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: biomass * microalgae * bioethanol
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0169335
   
   
 4. 4.
  0320458 - MBÚ 2009 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Vítová, Milada - Umysová, Dáša - Doušková, Irena - Rucki, M. - Zachleder, Vilém
  Aktivity of thioredoxin reduktase in wild and seleniumresistant strains of the alga Scenedesmus quadricauda grown in the presence of inorganic selenium compounds.
  [Aktivita thioredoxin reduktázy v divokém a selen rezistentích kmenech řasy Scenedesmus quadricauda rostoucích v přítomnosti anorganických sloučenin selenu.]
  Biotechnology 2008. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing,, 2008, s. 205-207. ISBN 80-85645-58-0.
  [Biotechnology 2008. České Budějovice (CZ), 13.02.2008-14.02.2008]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA600200701; GA MŠMT OE 221
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: selenium * alga * scenedesmus quadricauda
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0169333
   
   
 5. 5.
  0320457 - MBÚ 2009 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Doušková, Irena - Doucha, Jiří - Novák, P. - Umysová, Dáša - Vítová, Milada - Zachleder, Vilém
  CO2 removal from municipal waste incinerator flue gas and biomass production by microalgae.
  [Odstranění CO2 ze spalin pocházejících ze spalovny komunálního odpadu a produkce biomasy pomocí mikroskopických řas.]
  Biotechnology 2008. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing,, 2008, s. 35-37. ISBN 80-85645-58-0.
  [Biotechnology 2008. České Budějovice (CZ), 13.02.2008-14.02.2008]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: microalgae * biomass * bioremediation
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0169332
   
   
 6. 6.
  0320452 - MBÚ 2009 RIV PT eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Doušková, Irena - Doucha, Jiří - Machat, J. - Novák, P. - Umysová, Dáša - Vítová, Milada - Zachleder, Vilém
  Microalgae as a means for converting flue gas CO2 into biomass with a high content of starch.
  [Mikroskopické řasy jako prostředek pro konverzi spalinového CO2 do biomasy s vysokým obsahem škrobu.]
  Bioenergy: Challenges and Opportunities. Guimaraes: Universidade do Minho, 2008, s. 191-196. ISBN 978-989-20-0741-0.
  [International Conference: Bioenegy: Challenges and Opportunities. Guimaraes (PT), 06.04.2008-09.04.2008]
  Grant CEP: GA MŠMT OE 221
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: microalgae * chlorella vulgaris * starch
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0169330
   
   
 7. 7.
  0306910 - MBÚ 2008 RIV SIGLE DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Doušková, Irena - Umysová, Dáša - Machat, J. - Vítová, Milada - Doucha, Jiří - Zachleder, Vilém
  New selenite-resistant strain of Scenedesmus quadricauda for selenium - enriched microalgal biomass production.
  [Nový kmen Scenedesmus quadricauda rezistentní vůči seleničitanu pro produkci řasové biomasy obohacené selenem.]
  European Workshop „Biotechnology of Microalgae /7./. Nuthethal: Springer, 2007, s. 28-28.
  [European Workshop „Biotechnology of Microalgae /7./. Nuthethal (DE), 11.06.2007-13.06.2007]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: scenedesmus quadricauda
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0159810
   
   
 8. 8.
  0306904 - MBÚ 2008 RIV SIGLE IT eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Doušková, Irena - Umysová, Dáša - Vítová, Milada - Doucha, Jiří - Zachleder, Vilém
  Scenedesmus quadricauda - a promising microorganism for selenium-enriched algal biomass production.
  [Scenedesmus quadricauda – slibný mikroorganismus pro produkci řasové biomasy obohacené selenem.]
  Symposium for European Freshwater Sciences /5./. Palermo: European Federation for Freshwater Sciences, 2007, s. 197-197.
  [Symposium for European Freshwater Sciences /5./. Palermo (IT), 08.07.2007-13.07.2007]
  Grant CEP: GA MŠMT OE 221; GA AV ČR IAA600200701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: scenedesmus quadricauda
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0159805
   
   
 9. 9.
  0306903 - MBÚ 2008 RIV IT eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Umysová, Dáša - Doušková, Irena - Vítová, Milada - Machat, J. - Doucha, Jiří - Zachleder, Vilém
  Toxicity and accumulation of Selenium in Scenedesmus quadricauda.
  [Toxicita a akumulácia selénu v zelenej riase Scenedesmus quadricauda.]
  Symposium for European Freshwater Sciences /5./. Palermo: European Federation for Freshwater Sciences, 2007, s. 261-261.
  [Symposium for European Freshwater Sciences /5./. Palermo (IT), 08.07.2007-13.07.2007]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA600200701; GA MŠMT OE 221
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: scenedesmus quadricauda
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0159804
   
   
 10. 10.
  0306902 - MBÚ 2008 RIV SIGLE IT eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Hlavová, Monika - Čížková, Mária - Zachleder, Vilém - Umen, J. G. - Bišová, Kateřina
  Regulation of Chlamydomonas reinhardtii cell cycle by B-type specific cyclin-dependent kinase.
  [Regulace buněčného cyklu cyklin dependentní kinasou B u zelené řasy Chlamydomonas reinhardtii.]
  Symposium for European Freshwater Sciences /5./. Palermo: European Federation for Freshwater Sciences, 2007, s. 212-212.
  [Symposium for European Freshwater Sciences /5./. Palermo (IT), 08.07.2007-13.07.2007]
  Grant CEP: GA ČR GA204/06/0102; GA AV ČR IAA500200614
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: chlamydomonas reinhardtii
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0159803
   
   

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.