Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0547438 - ÚH 2022 RIV CZ cze Z - Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda/plemeno
  Čermáková, Lenka - Fialová, Kateřina - Prokopová, Michaela - Petříček, Radim - Semerád, Jaroslav - Cajthaml, Tomáš - Pivokonská, Lenka - Pivokonský, Martin
  Koagulace/flokulace perfluorovaných organických sloučenin (PFCs) při úpravě pitné vody.
  [Coagulation/flocculation of perfluorinated organic compounds (PFCs) during the of drinking water treatment.]
  Interní kód: Technologie PFCs 2021 ; 2021
  Technické parametry: Nastavení optimálních podmínek pro koagulaci přírodních organických látek měřených jako DOC zároveň poskytuje „optimální“ podmínky pro snížení obsahu PFCs při konvenční úpravě vody. Na úpravně vody v Kutné Hoře, kde byla technologie ověřována, byly optimální podmínky koagulace/flokulace stanoveny jako dávka Al2(SO4)3 okolo 20 mg·l−1 a reakční hodnota pH 6,0-6,5 (v závislosti na charakteru surové vody). Za těchto podmínek je možné dosáhnout až 50% účinnosti odstranění PFCs. Nicméně pro další eliminaci obsahu PFCs v upravené vodě je nezbytné zavést následnou adsorpci na granulovaném aktivním uhlí nebo obdobných sorbentech schopných sorbovat látky s hydrofobním perfluorovaným uhlovodíkovým řetězcem s navázanou hydrofilní funkční skupinou.
  Ekonomické parametry: Optimalizace procesu koagulace na účinnost odstraňování organických látek přírodního původu má jako vedlejší přidaný efekt také zvýšení účinnosti odstraňování PFCs konvenčním způsobem úpravy vody. To se pozitivně projeví na snížení dávek koagulačního činidla, zvýšení účinnosti odstranění DOC, prodloužení filtračních cyklů a cca 30 % snížení prací vody. V konečném důsledku dojde také ke snížení zatížení filtrace přes granulované aktivní uhlí a úspory prací vody i v této fázi technologie. Všechny výše uvedené skutečnosti v konečném důsledku povedou k zlepšení kvality pitné vody a snížení energetických nároků procesu, což se projeví značnými ekonomickými úsporami.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TJ04000212
  Institucionální podpora: RVO:67985874 ; RVO:61388971
  Klíčová slova: perfluorinated organic compounds (PFCs) * coagulation/flocculation * drinking water treatment
  Obor OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7); Environmental sciences (social aspects to be 5.7) (MBU-M)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0325668
   
   
 2. 2.
  0508430 - MBÚ 2020 RIV CZ cze Z - Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda/plemeno
  Šrédlová, Kamila - Cajthaml, Tomáš - Lhotský, O. - Najmanová, P. - Mašín, P.
  Technologie mykoremediace pro dekontaminaci vod kontaminovaných POPs.
  [Mycoremediation technology for the decontamination of POPs contaminated waters.]
  Interní kód: NANOBIOWAT/WP3/OT4 ; 2019
  Technické parametry: Čištěná voda prochází houbovým filtrem, kde jsou odstraněny přítomné POPs. Při odstraňování POPs z vodné matrice dochází jednak k sorpci daného kontaminantu na substrát, a tím k jeho odstranění z vody, a současně k jeho rozkladu.
  Ekonomické parametry: Nižší náklady na čištění vod kontaminovaných POPs oproti aktivnímu uhlí
  Grant CEP: GA TA ČR TE01020218
  Institucionální podpora: RVO:61388971
  Klíčová slova: Mycoremediation * Pleurotus ostreatus * POPs
  Obor OECD: Microbiology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299342
   
   
 3. 3.
  0487595 - MBÚ 2018 RIV CZ cze Z - Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda/plemeno
  Lhotský, O. - Zlotá, Jana - Cajthaml, Tomáš - Najmanová, P.
  Technologie kompostování pro dekontaminaci endokrinně aktivních látek.
  [Technology of composting for decontamination of endocrine disruptors.]
  Interní kód: NANOBIOWAT/WP3/OT3 ; 2017
  Technické parametry: Ověření v provozovně Slaný v ex-situ provedení na dvou typech kontaminovaných kalů a v laboratorních podmínkách
  Ekonomické parametry: Oproti stávajícím technologiím (biodegradace) má vyšší účinnost, a s tím spojenou kratší dobu sanace
  Grant CEP: GA TA ČR TE01020218
  Institucionální podpora: RVO:61388971
  Klíčová slova: composting * biotechnology * soil remediation * endocrine disruptors
  Obor OECD: Other biological topics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282445
   
   
 4. 4.
  0470258 - MBÚ 2017 RIV CZ cze Z - Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda/plemeno
  Lhotský, O. - Stavělová, M. - Cajthaml, Tomáš
  Technologie kompostování pro dekontaminaci půd kontaminovaných perzistentními organickými polutanty.
  [Technology of composting for decontamination of soil contaminated with persistent organic pollutants.]
  Interní kód: NANOBIOWAT/WP3/OT1 ; 2016
  Technické parametry: Ověření v provozovně Slaný v ex-situ provedení na třech typech kontaminovaných zemin
  Ekonomické parametry: Oproti stávajícím technologiím (biodegradace) má vyšší účinnost, a s tím spojenou kratší dobu sanace
  Institucionální podpora: RVO:61388971
  Klíčová slova: Composting * Biotechnology * Soil remediation
  Kód oboru RIV: DK - Kontaminace a dekontamin. půdy vč. pesticidů
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0268261
   
   
 5. 5.
  0470233 - MBÚ 2017 RIV CZ cze Z - Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda/plemeno
  Lhotský, O. - Cajthaml, Tomáš
  Technologie mykoremediace pro dekontaminaci půd kontaminovaných perzistentními organickými polutanty.
  [Technology of mycoremediation for decontamination of soil contaminated with persistent organic pollutants.]
  Interní kód: NANOBIOWAT/WP3/OT1 ; 2016
  Technické parametry: Ověření v provozovně Slaný v ex-situ provedení na dvou typech kontaminovaných zemin
  Ekonomické parametry: Oproti stávajícím technologiím (fyzikálně – chemické metody) je ekonomicky výhodnější
  Grant CEP: GA TA ČR TE01020218
  Institucionální podpora: RVO:61388971
  Klíčová slova: Mycoremediation * Ligninolytic enzymes * Soil remediation
  Kód oboru RIV: DK - Kontaminace a dekontamin. půdy vč. pesticidů
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0268262
   
   
 6. 6.
  0425764 - MBÚ 2014 RIV CZ cze Z - Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda/plemeno
  Cajthaml, Tomáš - Křesinová, Zdena - Ezechiáš, Martin - Medková, Jaroslava
  Technologie měření hormonálních aktivit vodných vzorků ze životního prostředí.
  [Technology of hormonal activity determination in water samples from the environment.]
  Interní kód: ED test-1 ; 2013
  Technické parametry: Protokol zpracování vzorků umožňující stanovení endokrinně disruptivní aktivity vod
  Ekonomické parametry: Výsledek umožňuje zvýšení možností ochrany životního prostředí
  Grant CEP: GA TA ČR TE01020218
  Institucionální podpora: RVO:61388971
  Klíčová slova: endocrine disruptor * extraction * determination
  Kód oboru RIV: DK - Kontaminace a dekontamin. půdy vč. pesticidů
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0231608