Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0580634 - ÚCHP 2024 RIV CZ cze L3 - Certifikované metodiky
  Vítková, M. - Komárek, M. - Wickramasinghe, N. - Pohořelý, Michael - Moško, Jaroslav - Hušek, Matěj - Cajthaml, Tomáš - Grasserová, Alena - Čechmánková, J. - Vácha, R. - Zimová, M.
  Metody úprav čistírenských kalů pro aplikaci v zemědělství s ohledem na mikropolutanty.
  [Methods of sewage sludge treatment for agricultural applications with respect to micropollutants.]
  Interní kód: metody úprav čistírenských kalů ; 2024
  Technické parametry: Postupy uvedené v této metodice, doplněné detailním testováním kompostů a biouhlů v polních podmínkách, jsou určené pro provozovatele ČOV, kompostáren, pyrolýzních jednotek a také pro potenciální investory do pyrolýzních jednotek. Dokument popisuje možné výhody i nevýhody zpracování kalů kompostováním a pyrolýzou, poskytuje přehled možných environmentálních rizik a dopadů aplikace upravených kalů na zemědělskou půdu s ohledem na pěstování zemědělských plodin. Metodika může být dále uplatněna orgány státní správy. Metodika a související výsledky (zejména koncentrace systematicky nesledovaných mikropolutantů v kalech, ale i tradičních neodbouratelných polutantů a jejich potenciální akumulace v půdě a vstup do potravního řetězce) podpoří efektivní rozhodování ohledně vhodné technologie úpravy kalu a nastavení limitních koncentrací produktů na bázi kalu před jejich aplikací do půdy. Výběr vhodné technologie se bude odvíjet od složení a množství produkovaného kalu na konkrétní ČOV a účelnosti v dané oblasti či regionu.
  Ekonomické parametry: Cena za uložení odvodněného kalu na zemědělské půdě se pohybuje okolo výše skládkovacího poplatku a lze předpokládat postupný nárůst ceny, kopírující navyšování skládkovacího poplatku (Příloha č. 9 k zákonu č. 541/2020 Sb.). Kompostování jako široce rozšířená metoda hygienizace kalu představuje ekonomicky výhodnou variantu z hlediska výrobních nákladů kompostu. Cena za zpracování kalu na kompostárně se řídí platným ceníkem a liší se v závislosti na provozovateli, a to v rozmezí 600–750 Kč/t bez DPH. Pyrolýzní linka představuje technologii, při které dochází k významnému snížení množství kalu a zároveň k produkci suroviny (biouhel). Vzhledem k úspěšnému vyjmutí karbonizovaného kalu z katalogu odpadů a jeho registraci jako pomocné půdní látky lze do budoucna očekávat, že jeho hodnota na rozdíl od kalu bude kladná. V roce 2023 byl biouhel obchodován za cenu cca 3000 Kč/t. Mimo cenu za likvidaci kalu je zapotřebí počítat i náklady na dopravu do místa zpracování, přibližně 50 Kč/km.
  Certifikační orgán: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno. Datum certifikace: 04.01.2024
  Grant CEP: GA MZe(CZ) QK21020022
  Institucionální podpora: RVO:67985858 ; RVO:61388971
  Klíčová slova: pyrolysi * composting * emerging pollutants * soil * plant uptake * leaching
  Obor OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7); Environmental sciences (social aspects to be 5.7) (MBU-M)
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0349403
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  Osvědčení o uznání metodiky_UKZUZ_certifikace.pdf0679.3 KBVydavatelský postprintvyžádat
  Certifikovaná metodika_NAZV_final.pdf13.2 MBAutorský postprintvyžádat
   
   


  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.