Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0564867 - MBÚ 2023 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Škanta, František - Procházková, Petra - Roubalová, Radka - Bilej, Martin
  The mutual relationship of earthworms and microorganisms.
  Bulletin Československé společnosti mikrobiologické. Roč. 2018, č. 1 (2018), s. 16, č. článku 31. ISSN 0009-0646
  Institucionální podpora: RVO:61388971
  Klíčová slova: earthworm * microorganism * ecology * immune system * PRR * AMP
  Obor OECD: Microbiology
  Způsob publikování: Omezený přístup
  file:///C:/Users/Spurnae/Downloads/6368ebd515a91-Bulletin_CSSM_Skanta_2020.pdf
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0336431

             
   
   
 2. 2.
  0545801 - MBÚ 2022 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Navarro Pacheco, Natividad Isabel - Roubalová, Radka - Dvořák, Jiří - Benada, Oldřich - Pinkas, Dominik - Kofroňová, Olga - Semerád, Jaroslav - Pivokonský, Martin - Cajthaml, Tomáš - Bilej, Martin - Procházková, Petra
  Understanding the toxicity mechanism of CuO nanoparticles: the intracellular view of exposed earthworm cells.
  Environmental Science-Nano. Roč. 8, č. 9 (2021), s. 2464-2477. ISSN 2051-8153. E-ISSN 2051-8161
  Grant CEP: GA MZe(CZ) QK1910095; GA MŠk(CZ) LM2018129; GA MŠk(CZ) EF16_013/0001775
  GRANT EU: European Commission(XE) 671881 - PANDORA
  Institucionální podpora: RVO:61388971 ; RVO:68378050 ; RVO:67985874
  Klíčová slova: in-vitro * eisenia-hortensis * comet assay * soil * celomocytes * oxide * bioaccumulation * bioavailability * terrestrial * activation
  Obor OECD: Immunology; Immunology (UMG-J); Environmental sciences (social aspects to be 5.7) (UH-J)
  Impakt faktor: 9.473, rok: 2021
  Způsob publikování: Omezený přístup
  https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2021/EN/D1EN00080B
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0322452

             
   
   
 3. 3.
  0545000 - MBÚ 2022 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Roubalová, Radka - Procházková, Petra - Dvořák, Jiří - Hill, M. - Papežová, H. - Kreisinger, J. - Bulant, J. - Lambertová, A. - Holanová, P. - Bilej, Martin - Tlaskalová-Hogenová, Helena
  Altered Serum Immunological and Biochemical Parameters and Microbiota Composition in Patients With AN During Realimentation.
  Frontiers in Nutrition. Roč. 8, AUG 2 2021 (2021), č. článku 680870. ISSN 2296-861X. E-ISSN 2296-861X
  Grant CEP: GA MZd(CZ) NV17-28905A
  Institucionální podpora: RVO:61388971
  Klíčová slova: realimentation * anorexia-nervosa * realimentation * alpha-melanocyte stimulating hormone * immune system * autoantibody * Enterobacteriaceae * microbiota
  Obor OECD: Microbiology
  Impakt faktor: 6.590, rok: 2021
  Způsob publikování: Open access
  https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnut.2021.680870/full
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0321782

             
   
   
 4. 4.
  0542616 - MBÚ 2022 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Smitka, K. - Procházková, Petra - Roubalová, Radka - Dvořák, Jiří - Papežová, H. - Hill, M. - Pokorný, J. - Kittnar, O. - Bilej, Martin - Tlaskalová-Hogenová, Helena
  Current Aspects of the Role of Autoantibodies Directed Against Appetite-Regulating Hormones and the Gut Microbiome in Eating Disorders.
  Frontiers in Endocrinology. Roč. 12, APR 19 2021 (2021), č. článku 613983. ISSN 1664-2392. E-ISSN 1664-2392
  Grant CEP: GA MZd(CZ) NV17-28905A
  Institucionální podpora: RVO:61388971
  Klíčová slova: anorexia nervosa and bulimia * ghrelin * alpha-MSH * caseinolytic peptidase B * gut and blood-brain barrier permeability * fecal microbial transplantation * microbiome * autoantibody
  Obor OECD: Microbiology
  Impakt faktor: 6.055, rok: 2021
  Způsob publikování: Open access
  https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fendo.2021.613983/full?utm_source=S-TWT&utm_medium=SNET&utm_campaign=ECO_FENDO_XXXXXXXX_auto-dlvrit
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0319996

             
   
   
 5. 5.
  0542104 - MBÚ 2022 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Procházková, Petra - Roubalová, Radka - Dvořák, Jiří - Kreisinger, J. - Hill, M. - Tlaskalová-Hogenová, Helena - Tomášová, Petra - Pelantová, Helena - Čermáková, Martina - Kuzma, Marek - Bulant, J. - Bilej, Martin - Smitka, K. - Lambertová, A. - Holanová, P. - Papežová, H.
  The intestinal microbiota and metabolites in patients with anorexia nervosa.
  Gut Microbes. Roč. 13, č. 1 (2021), č. článku e1902771. ISSN 1949-0976. E-ISSN 1949-0984
  Grant CEP: GA MZd(CZ) NV17-28905A; GA MZd(CZ) NV18-01-00040
  Institucionální podpora: RVO:61388971
  Klíčová slova: Microbiome * bacteriome * mycobiome * scfa * neurotransmitter * ede-q * bmi * dysbiosis * renourishment * gut-brain-microbiota axis
  Obor OECD: Microbiology
  Impakt faktor: 9.434, rok: 2021
  Způsob publikování: Open access
  https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19490976.2021.1902771
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0319592

             
   
   
 6. 6.
  0541602 - MBÚ 2022 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Navarro Pacheco, Natividad Isabel - Roubalová, Radka - Semerád, Jaroslav - Grasserová, Alena - Benada, Oldřich - Kofroňová, Olga - Cajthaml, Tomáš - Dvořák, Jiří - Bilej, Martin - Procházková, Petra
  In Vitro Interactions of TiO2 Nanoparticles with Earthworm Coelomocytes: Immunotoxicity Assessment.
  Nanomaterials. Roč. 11, č. 1 (2021), č. článku 250. E-ISSN 2079-4991
  Grant CEP: GA MZe(CZ) QK1910095
  GRANT EU: European Commission(XE) 671881 - PANDORA
  Výzkumná infrastruktura: Czech-BioImaging II - 90129
  Institucionální podpora: RVO:61388971
  Klíčová slova: earthworm * coelomocyte * TiO2 nanoparticles * reactive oxygen species * innate immunity * lipid peroxidation
  Obor OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Impakt faktor: 5.719, rok: 2021
  Způsob publikování: Open access
  https://www.mdpi.com/2079-4991/11/1/250
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0319135

             
   
   
 7. 7.
  0540856 - MBÚ 2021 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Procházková, Petra - Roubalová, Radka - Dvořák, Jiří - Navarro Pacheco, Natividad Isabel - Bilej, Martin
  Pattern recognition receptors in annelids.
  Developmental and Comparative Immunology. Roč. 102, JAN 2020 (2020), č. článku UNSP 103493. ISSN 0145-305X. E-ISSN 1879-0089
  GRANT EU: European Commission(XE) 671881 - PANDORA
  Institucionální podpora: RVO:61388971
  Klíčová slova: Earthworm * Annelida * Phenoloxidase cascade
  Obor OECD: Immunology
  Impakt faktor: 3.636, rok: 2020
  Způsob publikování: Open access
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0145305X1930312X?via%3Dihub
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0318454

             
   
   
 8. 8.
  0539798 - MBÚ 2021 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Roubalová, Radka - Procházková, Petra - Hanč, A. - Dvořák, Jiří - Bilej, Martin
  Mutual interactions of E. andrei earthworm and pathogens during the process of vermicomposting.
  Environmental Science and Pollution Research. Roč. 27, č. 27 (2020), s. 33429-33437. ISSN 0944-1344. E-ISSN 1614-7499
  Institucionální podpora: RVO:61388971
  Klíčová slova: Bacteria * Defense molecules * Eisenia * Grape marc * Microbiome
  Obor OECD: Microbiology
  Impakt faktor: 4.223, rok: 2020
  Způsob publikování: Open access
  https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-019-04329-5
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0317499

             
   
   
 9. 9.
  0539796 - MBÚ 2021 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Roubalová, Radka - Procházková, Petra - Papežová, H. - Smitka, K. - Bilej, Martin - Tlaskalová-Hogenová, Helena
  Anorexia nervosa: Gut microbiota-immune-brain interactions.
  Clinical Nutrition. Roč. 39, č. 3 (2020), s. 676-684. ISSN 0261-5614. E-ISSN 1532-1983
  Grant CEP: GA MZd(CZ) NV17-28905A
  Institucionální podpora: RVO:61388971
  Klíčová slova: intestinal microbiota * interferon-gamma * Intestinal microbiome * Dysbiosis * Neuropeptide * Psychoneuroimmunology * Probiotics * Microbiota-gut-brain axis
  Obor OECD: Microbiology
  Impakt faktor: 7.325, rok: 2020
  Způsob publikování: Omezený přístup
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261561419301372
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0317497

             
   
   
 10. 10.
  0521988 - MBÚ 2020 GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Roubalová, Radka - Procházková, Petra - Papežová, H. - Smitka, K. - Bilej, Martin - Tlaskalová-Hogenová, Helena
  Anorexia nervosa: Gut microbiota-immune-brain interactions.
  Clinical Nutrition. (2019). ISSN 0261-5614. E-ISSN 1532-1983
  Grant CEP: GA MZd(CZ) NV17-28905A
  Institucionální podpora: RVO:61388971
  Klíčová slova: Anorexia nervosa * Gut microbiota
  Obor OECD: Microbiology
  Impakt faktor: 6.360, rok: 2019
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0306521

             
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  151_Anorexia nervosa_Gut microbiota-immune-brain interactions.pdf11.1 MBAutorský preprintvyžádat
   
   

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.