Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0583813 - FGÚ 2024 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Mlejnek, Petr - Šilhavý, Jan - Pravenec, Michal
  Knokautovaní potkani kmene SHR/Ola s delecí Hif1a (hypoxia inducible factor 1 subunit alpha) genu.
  [Strain of knockout rats SHR/Ola with deletion of Hif1a (hypoxia inducible factor 1 subunit alpha) gene.]
  Interní kód: SHR.SD-Hif1a KO ; 2023
  Technické parametry: SHR.SD-Hif1a KO
  Ekonomické parametry: 20000Kč
  Grant CEP: GA MŠMT(CZ) LX22NPO5104
  Institucionální podpora: RVO:67985823
  Klíčová slova: Knockout SHR * rat * Hif1a gene * hypoxia
  Obor OECD: Endocrinology and metabolism (including diabetes, hormones)
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0351809
   
   
 2. 2.
  0583808 - FGÚ 2024 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Mlejnek, Petr - Šilhavý, Jan - Pravenec, Michal
  Knokautovaní potkani kmene SHR/Ola s delecí Bdnf (brain derived neurotrophic factor) genu.
  [Strain of knockout rats SHR/Ola with deletion of Bdnf (brain derived neurotrophic factor) gene.]
  Interní kód: SHR.SD-Bdnf KO ; 2023
  Technické parametry: SHR.SD-Bdnf KO
  Ekonomické parametry: 20000Kč
  Grant CEP: GA MŠMT(CZ) LX22NPO5104
  Institucionální podpora: RVO:67985823
  Klíčová slova: Knockout SHR * rat * Bdnf gene * metabolism * energy balance
  Obor OECD: Endocrinology and metabolism (including diabetes, hormones)
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0351807
   
   
 3. 3.
  0472729 - FGÚ 2017 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Landa, Vladimír - Zídek, Václav - Pravenec, Michal - Uhlík, L. - Silberová, P.
  Transgenní potkani převedení do SPF kvality linie SHR/Ola-Tg(Pnmt-BN Pnmt)76Ipcv s cDNA genu Pnmt (phenylethanolamine-N-methyltransferase) pod kontrolou endogenního promotoru z kmene BN (Brown Norway), získaní pomocí transpozonového vektoru Sleeping Beauty a SB100X hyperaktivní transpozázy.
  [Line of transgenic rats SHR/Ola-Tg(Pnmt-BN Pnmt)76Ipcv with cDNA of Pnmt (phenylethanolamine-N-methyltransferase) gene under control of an endogenous promoter of BN (Brown Norway) strain obtained by using the Sleeping Beauty transposon vector and SB100X hyperactive transposase rederived into SPF quality.]
  Interní kód: SPF SHR/Ola-Tg(Pnmt-BN Pnmt)76Ipcv ; 2016
  Technické parametry: SPF SHR/Ola-Tg(Pnmt-BN Pnmt)76Ipcv
  Ekonomické parametry: 20000Kč
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TA02010013
  Institucionální podpora: RVO:67985823
  Klíčová slova: SPF * transgenic SHR * Pnmt (phenylethanolamine-N-methyltransferase) * Sleeping Beauty transposon vector
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0269960
   
   
 4. 4.
  0472727 - FGÚ 2017 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Landa, Vladimír - Zídek, Václav - Pravenec, Michal - Uhlík, L. - Silberová, P.
  Transgenní potkani převedení do kvality SPF linie SHR/Ola-Tg(Dbh-Dbh)611Ipcv s cDNA genu Dbh (dopamine beta hydroxylase) pod kontrolou endogenního promotoru z kmene BN (Brown Norway), získaní pomocí transpozonového vektoru Sleeping Beauty a SB100X hyperaktivní transpozázy.
  [Line of trangenic rats SHR/Ola-Tg(Dbh-Dbh)611Ipcv with cDNA of Dbh (dopamine beta hydroxylase) gene under control of an endogenous promoter of BN (Brown Norway) strain obtained by using the Sleeping Beauty transposon vector and SB100X hyperactive transposase, rederived into SPF quality.]
  Interní kód: SPF SHR/Ola-Tg(Dbh-Dbh)611Ipcv ; 2016
  Technické parametry: SPF SHR/Ola-Tg(Dbh-Dbh)611Ipcv. Jedná se o SHR kmen se zvýšenou expresí Dbh transgenu specificky v nadledvině (Pravenec a spol, Physiological Research 65:1039-1044, 2016)
  Ekonomické parametry: 20000Kč
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TA02010013
  Institucionální podpora: RVO:67985823
  Klíčová slova: SPF * transgenic SHR * Dbh (dopamine beta hydroxylase) * Sleeping Beauty transposon vector
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0269957
   
   
 5. 5.
  0472720 - FGÚ 2017 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Landa, Vladimír - Zídek, Václav - Pravenec, Michal - Uhlík, L. - Silberová, P.
  Transgenní potkani převedení do kvality SPF kmene SHR/Ola-Tg(EF1a-Endog)128Ipcv exprimující Endog (endonuclease G) gen (cDNA kmene BN) pod kontrolou všeobecného EF-1alfa promotoru.
  [Strain of transgenic rats SHR/Ola expressing Endog (endonuclease G) gene (cDNA of BN origin) under control of general EF-1alpha promoter rederived into SPF quality.]
  Interní kód: SPF SHR/Ola-(EF1a-Endog(BN cDNA))128Ipcv ; 2016
  Technické parametry: SPF SHR/Ola-(EF1a-Endog(BN cDNA))128Ipcv
  Ekonomické parametry: 20000Kč
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TA02010013
  Institucionální podpora: RVO:67985823
  Klíčová slova: SPF * transgenic SHR * Endog gene * left ventricular hypertrophy
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0269950
   
   
 6. 6.
  0452393 - FGÚ 2016 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Landa, Vladimír - Zídek, Václav - Pravenec, Michal - Uhlík, L.
  Transgenní potkani linie SHR/Ola-Tg(Dbh-Dbh)611Ipcv s cDNA genu Dbh (dopamine beta hydroxylase) pod kontrolou endogenního promotoru z kmene BN (Brown Norway), získaní pomocí transpozonového vektoru Sleeping Beauty a SB100X hyperaktivní transpozázy.
  [Line of trangenic rats SHR/Ola-Tg(Dbh-Dbh)611Ipcv with cDNA of Dbh (dopamine beta hydroxylase) gene under control of an endogenous promoter of BN (Brown Norway) strain obtained by using the Sleeping Beauty transposon vector and SB100X hyperactive transposase.]
  Interní kód: SHR/Ola-Tg(Dbh-Dbh)611Ipcv ; 2015
  Technické parametry: Dosud nepublikovaný výsledek. Jedná se o SHR kmen se zvýšenou expresí Dbh transgenu specificky v nadledvině
  Ekonomické parametry: Využití pro navazující výzkum a zvýšení objemu výroby
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TA02010013
  Institucionální podpora: RVO:67985823
  Klíčová slova: transgenic SHR * Dbh (dopamine beta hydroxylase) * Sleeping Beauty transposon vector
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0253403
   
   
 7. 7.
  0452390 - FGÚ 2016 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Landa, Vladimír - Zídek, Václav - Pravenec, Michal - Uhlík, L.
  Transgenní potkani linie SHR/Ola-Tg(Pnmt-BN Pnmt)76Ipcv s cDNA genu Pnmt (phenylethanolamine-N-methyltransferase) pod kontrolou endogenního promotoru z kmene BN (Brown Norway), získaní pomocí transpozonového vektoru Sleeping Beauty a SB100X hyperaktivní transpozázy.
  [Line of transgenic rats SHR/Ola-Tg(Pnmt-BN Pnmt)76Ipcv with cDNA of Pnmt (phenylethanolamine-N-methyltransferase) gene under control of an endogenous promoter of BN (Brown Norway) strain obtained by using the Sleeping Beauty transposon vector and SB100X hyperactive transposase.]
  Interní kód: SHR/Ola-Tg(Pnmt-BN Pnmt)76Ipcv ; 2015
  Technické parametry: SHR/Ola-Tg(Pnmt-BN Pnmt)76Ipcv
  Ekonomické parametry: Využití pro navazující výzkum a zvýšení objemu výroby
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TA02010013
  Institucionální podpora: RVO:67985823
  Klíčová slova: transgenic SHR * Pnmt (phenylethanolamine-N-methyltransferase) * Sleeping Beauty transposon vector
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0253404
   
   
 8. 8.
  0452387 - FGÚ 2016 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Landa, Vladimír - Zídek, Václav - Pravenec, Michal - Uhlík, L.
  Transgenní potkani kmene SHR/Ola exprimující Endog (endonuclease G) gen (cDNA kmene BN) pod kontrolou všeobecného EF-1alfa promotoru.
  [Strain of transgenic rats SHR/Ola expressing Endog (endonuclease G) gene (cDNA of BN origin) under control of general EF-1alpha promoter.]
  Interní kód: SHR/Ola-(EF1a-Endog(BN cDNA))128Ipcv ; 2015
  Technické parametry: SHR/Ola-(EF1a-Endog(BN cDNA))128Ipcv
  Ekonomické parametry: Využití pro navazující výzkum a zvýšení objemu výroby
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TA02010013
  Institucionální podpora: RVO:67985823
  Klíčová slova: transgenic SHR * Endog gene * left ventricular hypertrophy * metabolic disturbances
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0253405
   
   
 9. 9.
  0439925 - FGÚ 2015 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Landa, Vladimír - Zídek, Václav - Pravenec, Michal - Uhlík, L.
  Transgenní potkani kmene SHR/Ola s mCherry genem z korálovníku pod kontrolou všeobecného promotoru, získaní pomocí transpozonového vektoru Sleeping Beauty v kombinaci s RMCE (recombinase mediated casette exchange) kazetou - SHR/Ola-(RMCE-mCherry).
  [Strain of transgenic rats SHR/Ola with mCherry gene from Discosoma sp. under control of a universal promoter obtained by using the Sleeping Beauty transposon vector with RMCE (recombinase mediated casette exchange) – SHR/Ola-(RMCE-mCherry).]
  Interní kód: SHR/Ola-(RMCE-mCherry) ; 2014
  Technické parametry: SHR/Ola-(RMCE-mCherry)
  Ekonomické parametry: 20000Kč
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TA02010013
  Institucionální podpora: RVO:67985823
  Klíčová slova: Transgenic SHR * mCherry fluorescent protein * Sleeping Beauty transposon vector with RMCE
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0243160
   
   
 10. 10.
  0439923 - FGÚ 2015 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Landa, Vladimír - Zídek, Václav - Pravenec, Michal - Uhlík, L.
  Transgenní potkani kmene SHR/Ola s cDNA genu Pnmt (phenylethanolamine-N-methyltransferase) pod kontrolou endogenního promotoru z kmene BN (Brown Norway), získaní pomocí transpozonového vektoru Sleeping Beauty a SB100X hyperaktivní transpozázy.
  [Strain of transgenic rats SHR/Ola with cDNA of Pnmt(phenylethanolamine-N-methyltransferase)gene under control of an endogenous promoter of BN(Brown Norway)strain obtained by using the Sleeping Beauty transposon vector and SB100X hyperactive transposase.]
  Interní kód: SHR/Ola-Tg(Pnmt-Pnmt) ; 2014
  Technické parametry: SHR/Ola-Tg(Pnmt-Pnmt)
  Ekonomické parametry: 20000Kč
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TA02010013
  Institucionální podpora: RVO:67985823
  Klíčová slova: Transgenic SHR * Pnmt (phenylethanolamine-N-methyltransferase) * Sleeping Beauty transposon vector
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0243159
   
   

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.