Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0583493 - FGÚ 2024 RIV US eng A - Abstrakt
  Stanić, Sara - Janovská, Petra - Zouhar, Petr - Bardová, Kristina - Otáhal, Jakub - Vrbacký, Marek - Mráček, Tomáš - Adamcová, Kateřina - Čajka, Tomáš - Drahota, Zdeněk - Rustan, A. C. - Horáková, Olga - Houštěk, Josef - Rossmeisl, Martin - Kopecký, Jan
  Significance of muscle non-shivering thermogenesis in obesity-resistant mouse model.
  European Journal of Clinical Investigation. Wiley. Roč. 53, Suppl.1 (2023), č. článku 57ASM-100. ISSN 0014-2972. E-ISSN 1365-2362.
  [ANNUAL SCIENTIFIC MEETING /57./. 07.06.2023-09.06.2023, Praha]
  Grant CEP: GA MŠMT(CZ) LX22NPO5104
  Institucionální podpora: RVO:67985823
  Klíčová slova: obesity * nonshivering thermogenesis * skeletal muscle
  Obor OECD: Endocrinology and metabolism (including diabetes, hormones)
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.13992
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0351457
   
   
 2. 2.
  0583466 - FGÚ 2024 RIV NL eng A - Abstrakt
  Zouhar, Petr - Janovská, Petra - Bardová, Kristina - Otáhal, Jakub - Vrbacký, Marek - Mráček, Tomáš - Adamcová, Kateřina - Čajka, Tomáš - Drahota, Zdeněk - Stanić, Sara - Rustan, A. C. - Horáková, Olga - Houštěk, Josef - Rossmeisl, Martin - Kopecký, Jan
  Non-shivering thermogenesis in skeletal muscle could compensate compromised thermogenesis in brown fat: Role of heart.
  European Journal of Heart Failure. Roč. 25, Suppl.2 (2023), s. 437-437. ISSN 1388-9842. E-ISSN 1879-0844.
  [Heart Failure 2023 and the World Congress on Acute Heart Failure. 20.05.2023-23.05.2023, Praha]
  Grant CEP: GA MŠMT(CZ) LX22NPO5104
  Institucionální podpora: RVO:67985823
  Klíčová slova: non-shivering thermogenesis * skeletal muscle * brown adipose tissue * heart
  Obor OECD: Cardiac and Cardiovascular systems
  https://doi.org/10.1002/ejhf.2927
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0351437
   
   
 3. 3.
  0320988 - FGÚ 2009 IT eng A - Abstrakt
  Vrbacký, Marek - Drahota, Zdeněk - Mráček, Tomáš - Pecinová, Alena - Houštěk, Josef
  Glycerophosphate-supported reactive oxygen species production in mammalian mitochondria.
  [Glycerofosfát dependentní tvorba ROS v savčích mitochondriích.]
  Bari International Symposium on Mitochondrial Physiology and Pathology. Bari: University of Bari, 2008. SC3.14-SC3.14.
  [IUBMB Symposium S1. 22.06.2008-26.06.2008, Bari]
  Grant CEP: GA MŠMT(CZ) 1M0520; GA ČR(CZ) GA303/06/1261
  Grant ostatní: EIMITOCOMBAT(XE) LSHM-CT-2004-503116
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Zdroj financování: R - rámcový projekt EK
  Klíčová slova: spo2 * ROS * mitochondria * glycerol-3-phosphate dehydrogenase
  Kód oboru RIV: ED - Fyziologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0169693
   
   
 4. 4.
  0320986 - FGÚ 2009 IT eng A - Abstrakt
  Houštěk, Josef - Kmoch, S. - Mayr, J. A. - Sperl, W. - Zeman, J.
  Nuclear genetic defects of mitochondrial ATP synthase.
  [Jaderné genetické defekty mitochondriální ATP synthasy.]
  Bari International Symposium on Mitochondrial Physiology and Pathology. Bari: University of Bari, 2008. L5.3-L5.3.
  [IUBMB Symposium S1. 22.06.2008-26.06.2008, Bari]
  Grant CEP: GA MŠMT(CZ) 1M0520
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: spr2 * mitochondrial disease * ATP synthase defects * nuclear mutation
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0169691
   
   
 5. 5.
  0320978 - FGÚ 2009 IT eng A - Abstrakt
  Čížková, Alena - Stránecký, V. - Ivánek, Robert - Hartmannová, H. - Nosková, L. - Piherová, L. - Tesařová, M. - Honzík, T. - Zeman, J. - Divina, Petr - Potocká, Andrea - Paul, Jan - Houštěk, Josef - Kmoch, S.
  Development of a human mitochondrial oligonucleotide microarray (h-MitoArray) and gene expression analysis of fibroblast cell lines from 13 patients with isolated F1Fo ATP synthase deficiency.
  [Vývoj lidského mitochondriálního oligonukleotidového mikročipu a analýza genové exprese v buněčných liniích fibroblastů 13 pacientů s izolovanými defekty F1Fo ATP synthasy.]
  Bari International Symposium on Mitochondrial Physiology and Pathology. Bari: University of Bari, 2008. SC.5.7-SC5.7.
  [IUBMB Symposium S1. 22.06.2008-26.06.2008, Bari]
  Grant CEP: GA MŠMT(CZ) 1M0520
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: spo2 * mitochondrial disorders * microarray * ATP synthase defects
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0169687
   
   
 6. 6.
  0320944 - FGÚ 2009 SE eng A - Abstrakt
  Čížková, Alena - Stránecký, V. - Ivánek, Robert - Hartmannová, H. - Nosková, L. - Piherová, L. - Tesařová, M. - Hansíková, H. - Honzík, T. - Zeman, J. - Divina, Petr - Potocká, Andrea - Paul, Jan - Houštěk, Josef - Kmoch, S.
  Development of a human mitochondrial oligonucleotide microarray (h-MitoArray) and gene expression analysis of fibroblast cell lines from 13 patients with isolated F1Fo ATP synthase deficiency.
  [Vývoj lidského mitochondriálního oligonukleotidového mikročipu a analýza genové exprese v buněčných liniích fibroblastů 13 pacientů s izolovanými defekty F1Fo ATP synthasy.]
  Euromit 7. Stockholm: -, 2008. s. 33-33.
  [European Meeting on Mitochondrial Pathology /7./. 11.06.2008-14.06.2008, Stockholm]
  Grant CEP: GA MŠMT(CZ) 1M0520
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509; CEZ:AV0Z50520701
  Klíčová slova: spo2 * mitochondrial disorders * microarray * ATP synthase defects
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0169661
   
   
 7. 7.
  0320942 - FGÚ 2009 CZ cze A - Abstrakt
  Vrbacký, Marek - Drahota, Zdeněk - Mráček, Tomáš - Pecinová, Alena - Houštěk, Josef
  Glycerol-3-fosfátem indukovaná produkce reaktivních forem kyslíku v savčích mitochondriích.
  [Glycerol-3-phosphate supported ROS production in mammalian mitochondria.]
  21. Biochemický sjezd České společnosti pro biochemii a molekulární biologii. České Budějovice: -, 2008. s. 151-151. ISBN 80-86313-21-2.
  [Biochemický sjezd /21./. 14.09.2008-17.09.2008, České Budějovice]
  Grant CEP: GA MŠMT(CZ) 1M0520; GA ČR(CZ) GA303/06/1261
  Grant ostatní: EUMITOCOMBAT(XE) LSHM-CT-2004-503116
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Zdroj financování: R - rámcový projekt EK
  Klíčová slova: spr2 * ROS * mitochondria * glycerol-3-phosphate dehydrogenase
  Kód oboru RIV: CE - Biochemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0169659
   
   
 8. 8.
  0320920 - FGÚ 2009 CZ cze A - Abstrakt
  Čížková, Alena - Stránecký, V. - Tesařová, M. - Havlíčková, Vendula - Paul, Jan - Ivánek, R. - Hansíková, H. - Kaplanová, Vilma - Vrbacký, Marek - Hartmannová, H. - Nosková, L. - Honzík, T. - Drahota, Zdeněk - Magner, M. - Hejzlarová, Kateřina - Zeman, J. - Houštěk, Josef - Kmoch, S.
  Nový faktor v biogenezi savčí ATP synthasy.
  [Novel factor in mammalian ATP synthase biogenesis.]
  21. Biochemický sjezd České společnosti pro biochemii a molekulární biologii. České Budějovice: -, 2008. s. 147-147. ISBN 80-86313-21-2.
  [Biochemický sjezd /21./. 14.09.2008-17.09.2008, České Budějovice]
  Grant CEP: GA MŠMT(CZ) 1M0520
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: spr2 * ATP synthase * asembly factor * TMEM70
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0169644
   
   
 9. 9.
  0320645 - FGÚ 2009 SE eng A - Abstrakt
  Paul, Jan - Potocká, Andrea - Havlíčková, Vendula - Kaplanová, Vilma - Houštěk, Josef
  Compensatory changes of OXPHOS complexes in isolated defects of ATP synthase.
  [Kompenzační změny OXPHOS komplexů u izolovaných defektů ATP synthasy.]
  Euromit 7. Stockholm: -, 2008. s. 51-51.
  [European Meeting on Mitochondrial Pathology /7./. 11.06.2008-14.06.2008, Stockholm]
  Grant ostatní: GA UK(CZ) 97807
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: spo2 * mitochondria * OXPHOS * mitochondrial diseases
  Kód oboru RIV: CE - Biochemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0169456
   
   
 10. 10.
  0320643 - FGÚ 2009 SE eng A - Abstrakt
  Kovářová, Nikola - Pecina, Petr - Dell'Angello, C. - Zeviani, M. - Houštěk, Josef
  Respiratory supercomplexes in COX-deficient mammalian mitochondria.
  [Respirační superkomplexy v savčích mitochondriích s defektem cytochrom c oxidasy.]
  Euromit 7. Stockholm: -, 2008. s. 62-62.
  [European Meeting on Mitochondrial Pathology /7./. 11.06.2008-14.06.2008, Stockholm]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA303/07/0781
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: spo2 * mitochondria * respiratory chain supercomplexes * SURF1
  Kód oboru RIV: CE - Biochemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0169454
   
   

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.